حراج!

بسته تحقیقاتی صفحات فتوولتاییک

تومان58,000

این بسته شامل 5 پایان نامه در زمینه صفحات فتوولتاییک می باشد که به صورت فایل word و pdf در اختیار شما قرار میگیرد.
تمامی پایان نامه ها مربوط به سال 90 به بعد می باشد.

دسته:

توضیحات

ساخت صفحات شفاف، رسانا و مقاوم در برابر UV جهت استفاده در فتوولتاییک

چکیده

نانولوله‌های کربنی به دلیل رسانایی بالا و مقاومت در برابر شرایط محیطی یکی از بهترین جایگزین‌ها برای فلزات و پلیمرهای رسانا، در ساخت صفحات شفاف و رسانا می‌باشند. یکی از روش‌های نوینی که می‌تواند در تولید این صفحات اشکال دلخواهی را فرونشانی نماید اینکجت نانولوله‌های کربنی است. اساس این روش خروج قطرات از نازل‌های پرینتر و چاپ جوهر بر روی سطح است. در اطراف این قطرات ودر طی خشک شدن حلقه‌هایی به نام کافی رینگ تشکیل می‌شودکه یکنواختی ظاهری سطح چاپ شده و در نتیجه رسانایی آن را کاهش می‌دهد. یکی از روش‌های کاهش این حلقه‌ها تغییر جریان‌های موجود در قطره با تغییر خصوصیات جوهر می‌باشد.یکی از بهترین روش برای پایداری جوهر و تنظیم خصوصیات آن، استفاده از مواد فعال سطحی می‌باشند.مرسوم‌ترین ماده فعال سطحی یعنیSDS به دلیل کشش سطحی پایین خود باعث پخش شدن قطرات جوهر روی سطح و ایجاد کافی رینگ می‌شود. در ابتدا برای افزایش کشش سطحی از ماده فعال سطحی GAR استفاده شد. اما این ماده به دلیل کشش سطحی بالای خود مانع اتصال قطرات و ایجاد رسانایی شد. از این رو با ایده ترکیب این دو نوع ماده فعال سطحی با کشش سطحی بالا و پایین، در درصدهایی خاص از ترکیب آن ها یکدستی مناسبی در سطح حاصل شد. این یکدستی باعث بالا رفتن رسانایی سطح نسبت به جوهرهایی گردید که ماده فعال سطحی با کشش بالا یا پایین داشتند. با استفاده از آنالیز SEM مشخص شد که با ترکیب این دو ماده فعال سطحی به دلیل پل شدن یکی از مواد در بین مایسل های ماده‌ی فعال سطحی دیگر، در درصدهای میانی ذرات درشتی حاصل شد. این ذرات درشت به دلیل کاستن از حضور ذرات ریز بر روی سطح قطره باعث افزایش تبخیر در این درصد ها نیزگردید. البته در یکی از درصدهای ترکیب دو ماده فعال سطحی به دلیل حضور این ذرات درشت پدیده خاص به نام کافی رینگ شبه درختی پدید آمدکه به دلیل تشکیل این پدیده مسیرهای قطوری در سطوح چاپ شده تشکیل شدکه باعث ارتقاء رسانایی سطح شد. از طرفی مواد فعال سطحی با ایجاد فاصله بین نانولوله‌ها و به دلیل بارهای موجود در ساختارشان، باعث عدم عبور الکترون ها و کاهش رسانایی سطح می شوند که برای رفع این مشکلات سعی شد با استفاده از اسید مواد فعال سطحی از سطح نمونه‌ها خارج گردند. در این خارج سازی دیده شد که SDS به دلیل قطبیت خود، نسبت به GAR راحت تر از سطح نمونه ها خارج شده و در نتیجه رسانایی و شفافیت آن ها ارتقاء یافت.

بررسی تئوری و تجربی تاثیر استفاده از نانوسیالات بر بازده حرارتی و الکتریکی صفحات فتوولتاییک-حرارتی

چکیده

به تجهیزاتی که انرژی تابشی خورشیدی را به صورت مستقیم به الکتریسیته تبدیل می‌کنند، سلول خورشیدی یا سلول فتوولتاییک گفته می‌شود بازده تبدیل انرژی پایین اینگونه سلول‌ها باعث تولید انرژی حرارتی بیش از حد در این سلول‌ها و باعث بالا رفتن دمای آن‌ها خواهد شد یکی از مشکلات اساسی این سلول‌ها، کاهش بازده الکتریکی با افزایش دما می‌باشد بنابراین سیستم‌های فتوولتاییک-حرارتی با اضافه کردن تجهیزات حرارتی به سلول خورشیدی به عنوان یکی از راه حل‌های رفع مشکل افزایش دمای سلول‌های خورشیدی مطرح شده است در این پژوهش برای بررسی عملکرد حرارتی و الکتریکی سیستم‌های فتوولتاییک-حرارتی، یک دستگاه فتوولتاییک-حرارتی طراحی و ساخته شده است دستگاه ساخته شده شامل یک پنل خورشیدی و دومبدل حرارتی که یکی در زیر پنل خورشیدی و یکی درون مخزن ذخیره آب گرم قرار داده شده‌اند، می‌باشد سیال عامل خنک‌کن به صورت اجباری بین دو مبدل حرارتی مذکور در یک سیکل حلقه بسته در جریان است مخزن ذخیره آب گرم به صورت مستقیم به آب شهری متصل می‌باشد در این پژوهش جهت بررسی عملکرد حرارتی و الکتریکی سیستم ساخته شده از آب نانوسیال SiO2 استفاده شد در این پژوهش نانوسیال‌های (DIO water/SiO2) با درصدهای جرمی نانوذرات % wt 1 و % wt 3 و با قطرهای متفاوت 11-14 نانومتر و 60-70 نانومتر به عنوان نانوسیال مورد آزمایش قرار گرفتند نتایج آزمایش‌ها با سیال عامل نانوسیال (DIOwater/SiO2) نشان می‌دهد با افزایش درصد جرمی نانوذرات از % wt 1 به % wt 3 درون سیال پایه، عملکرد کلی سیستم فتوولتاییک-حرارتی برای اندازه نانوذرات 11-14 و 60-70 نانومتر به ترتیب به میزان % 36/2 و %20/2 بهبود یافته است همچنین با استفاده از نانوسیال با درصد جرمی 3 درصد و قطر نانوذرات 11-14 نانومتر نسبت به سیال پایه عملکرد کلی به میزان% 76/7 بهبود یافته است نتایج ارائه شده نشان دادند که با افزایش قطر متوسط نانوذرات درون سیال پایه، عملکرد کلی سیستم کاهش یافته است

فهرست مطالب

مقدمه1
1-1 مقدمه1
1-2 اهمیت موضوع و لزوم اجرای طرح2
1-3 منابع انرژی3
1-3-1 منابع انرژی تجدید‏پذیر3
1-4 جایگاه انرژی خورشیدی4
1-5 کاربردهای انرژی خورشید5
1-5-1 استفاده از انرژی حرارتی خورشید 5
v کاربردهای غیر نیروگاهی 6
1-6 سیستم‏های فتوولتاییک و فتوولتاییک-حرارتی6
1-7 مصارف و کاربردهای فتوولتاییک7
v روشنایی خورشیدی7
v سیستم تغذیه‏کننده یک واحد مسکونی7
v سیستم پمپاژ خورشیدی8
v نیروگاه‏های فتوولتاییک8
v یخچال‏های خورشیدی9
v سیستم تغذیه‏کننده‌ قابل حمل9
v سیستم‏های فتوولتاییک-‏ معرفی سیستم‏های فتوولتاییک‏‏-حرارتی10
1-7-1 گرد‏آورهای فتوولتائیک-‏حرارتی با سیال خنک‏کن مایع13
1-8 محیط جدید انتقال حرارت14
1-8-1 مزایای استفاده از نانوسیالات16
v بهبود انتقال حرارت پایداری17
1-9 ساختار پایان‏نامه18
2 مروری بر پژوهش‏های پیشین19
2-1 مقدمه19
2-2 بررسی تحقیقات تئوری و تجربی انجام شده در زمینه سیستم‌های فتوولتائیک‏-حرارتی با سیال عامل مایع19
2-3 ضریب هدایت حرارتی نانوسیالات23
2-3-1 عوامل موثر بر ضریب هدایت حرارتی نانوسیالات23
2-4 بررسی پژوهشهای انجام شده در زمینه استفاده از نانوسیالات در سیستم‌های خورشیدی25
2-5 لزوم انجام پژوهش حاضر26
3 مواد، تجهیزات و روش انجام آزمایش و تحقیق27
3-1 مقدمه27
3-2 توصیف دستگاه27
3-3 روش انجام آزمایش‌ها31
3-4 تجهیزات مورد استفاده برای تست‏گیری33
3-5 مواد و تجهیزات مورد استفاده برای تهیه نانوسیال36
3-6 تجزیه و تحلیل عدم قطعیت40
3-6-1 عدم قطعیت بازده حرارتی42
3-6-2 عدم قطعیت بازده الکتریکی43
4 ارائه و تحلیل نتایج آزمایشگاهی44
4-1 تست سیال خالص46
4-2 آزمایش با سیال عامل نانوسیال48
4-2-1 عملکرد حرارتی48
4-2-2 عملکرد الکتریکی52
5 مدلسازی سیستم فتوولتاییک-حرارتی ساخته شده و روابط محاسباتی62
5-1 مقدمه62
5-2 مدلسازی سیستم ساخته شده63
5-2-1 پوشش شیشه‏ای (g) 63
5-2-2 صفحه فتوولتاییک (pv) 64
5-2-3 صفحه جاذب (p) 66
5-2-4 لوله‌ها (t) 66
5-2-5 سیال عامل (f) 67
5-2-6 لایه عایق (i) 67
5-2-7 لایه نگهدارنده گالوانیزه (ga) 68
5-2-8 آب درون مخزن ذخیره (tk) 68
5-3 محاسبه ضرایب انتقال حرارت69
5-4 روابط محاسباتی برای تعیین خواص ترموفیزیکی نانوسیال72
5-4-1 محاسبه گرانروی نانوسیال73
5-4-2 محاسبه ضریب هدایت حرارتی نانوسیال73
5-4-3 محاسبه چگالی نانوسیال73
5-4-4 محاسبه ظرفیت حرارتی نانوسیال74
5-5 خواص ترموفیزیکی سیال پایه (آب خالص-دوبار یونیزه شده) 74
5-6 حل معادلات حاکم بر سیستم فتوولتاییک-حرارتی ساخته شده و اعتبار‏سنجی آن‏ها74
6 نتیجه‏گیری و پیشنهادها81
6-1 نتیجه‏گیری‏ها81
6-2 پیشنهادها83

 

امکان‌سنجی استفاده از انرژی خروجی صفحات فتوولتائیک برای تأمین توان مورد نیاز واگن‌های مسافربری

چکیده

امروزه به دلیل افزایش بی رویه مصرف انرژی، افزایش بهای سوخت و افزایش آلاینده‌های محیط زیست استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش میزان انرژی خورشیدی دریافتی بر روی چند هندسه‌ی سه بعدی مختلف (به عنوان کلکتور خورشیدی) پیش‌بینی شد. همچنین میزان انرژی و توان خروجی از صفحات فتوولتائیک نصب شده بر روی هندسه‌های مذکور در حالت سکون در جهات مختلف و ماه‌های مختلف سال محاسبه و مقایسه شد. از نتایج به دست آمده می‌توان در ساخت و طراحی خانه‌های خورشیدی و نیز در طراحی و انتخاب راستای استقرار صفحات فتوولتائیک جهت تامین روشنایی معابر و چراغهای راهنمایی رانندگی استفاده نمود. در بخش مطالعات دینامیکی میزان انرژی دریافتی از صفحات فتوولتائیک نصب شده بر روی سقف واگن قطار مسافربری در مسیر ریلی کرمان-تهران در حالات مختلف (ماه‌ها، ساعات و سرعت‌های متفاوت حرکت) محاسبه شد. نتایج نشان داد که میزان انرژی خورشیدی دریافتی بر روی هندسه‌های ساکن در ماه‌های گرم سال هنگامی به بیشینه خود می‌رسد که هندسه‌ها در راستای شرقی-غربی مستقر شده باشند. همچنین بهترین سرعت برای حرکت واگن مسافربری در مسیر کرمان-تهران جهت تولید بیشترین توان الکتریکی از صفحات فتوولتائیک در طول مسیر، 90 کیلومتر بر ساعت به دست آمد.

فصل اول – مقدمه
1-1 مقدمه 2
1-2 اهمیت بکار گیری انرژی های پاک 2
1-3 معرفی ساختار درونی لوکوموتیو دیزل-الکتریک 3
1-4 ضرورت تحقیق 4
1-5 مروری بر کارهای گذشته 5
1-6 بیان اهداف 8
فصل دوم- بررسی استاتیکی
2-1 مقدمه 10
2-2 مباحث مورد نیاز انرژی خورشیدی 10
2-3 محاسبه شدت تشعشع کل دریافتی روی یک سطح 13
2-4 صفحات فتوولتائیک 18
2-4-1 مقدمه‌ 18
2-4-2 ساختار سیستم‌های فوتوولتائیک 18
2-4-3 پانل‌های فتوولتائیک 19
2-4-4 معادلات حاکم 22
2-5 داده‌های استفاده شده در مدل های تشعشعی
24
2-6 معرفی هندسه‌های انتخابی 24
2-7 نتایج 26
2-7-1 بررسی میزان انرژی خورشیدی دریافتی بر روی هندسه‌های انتخابی 26
2-7-2 بررسی میزان انرژی دریافتی از صفحات فتوولتائیک نصب شده بر روی هندسه‌های انتخابی 36
2-7-3 مقایسه میزان انرژی تخمین زده شده با استفاده از دو مدل مختلف بر روی هندسه 1 39
2-8 اعتبارسنجی 41
فصل سوم – بررسی دینامیکی
3-1 مقدمه 44
3-2 معرفی کارهای انجام شده مرتبط با بررسی دینامیک 44
3-3 مقدمه‌ای بر نیازهای واگن مسافربری 46
3-3-1 گرمایش 46
3-3-2 سرمایش 46
3-3-3 روشنایی و متفرقه 46
3-4 بحث و نتایج 47
3-5 مقایسه توان مورد نیاز واگن با توان دریافتی از صفحات فتوولتائیک 53
3-5-1 توان مورد نیاز واگن در تابستان 53
3-5-2 توان مورد نیاز واگن در زمستان 53
3-5-3 توان متوسط دریافتی توسط صفحات فتوولتائیک 54

فصل چهارم – تحلیل اقتصادی
4-1معرفی روش تحلیل اقتصادی 57
4-1-1 هزینه‌های اولیه 57
4-1-2 هزینه‌های تعویض 57
4-1-3 هزینه‌های ‌اولیه به صورت سالیانه 57
4-1-4 هزینه‌های تعویض به صورت سالیانه 58
4-1-5 هزینه‌های نگهداری و عملکرد 59
4-2 کل ارزش فعلی خالص 59
4-3 بررسی اقتصادی کار حاضر 60
4-4 برگشت سرمایه 62
فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه 64
5-2 نتیجه‌گیری 64
5-3 پیشنهادات 65
فصل ششم – پیوست‌ها
6-1 پیوست (الف) 67
6-2 پیوست (ب) 73
6-3 پیوست (ج) 79
6-4 پیوست (د) 81
فهرست منابع 85

 

تعیین الگوی ارزیابی و اولویت بندی پروژه‌های نیروگاه‌های خورشیدی فتوولتاییک با رویکرد تحلیل ارزش

چکیده

همزمان با توسعه بکارگیری سیستم های فتوولتاییک برای تولید انرژی الکتریکی، بهره گیری از روش های جدید ارزیابی پروژه های بخش انرژی، موضوعی ضروری و غیر قابل اجتناب می باشد. چرا که این پروژه ها و نیروگاه ها از پیچیدگی بالایی برخوردار بوده و متغیرهای تاثیر گذار بر آن ها فراتر از پروژه های متعارف می باشند. در چنین شرایطی، تمرکز بر روش های سنتی ارزیابی پروژه حوزه نیرو ( انرژی الکتریکی) که بیشتر بر فاکتور های هزینه ای تمرکز دارند جوابگوی سنجش کامل این پروژه ها نمی باشد. از این رو روش مهندسی ارزش که اثر بخشی آن در ارزیابی انواع پروژه ها به اثبات رسیده است انتخاب و بکار گرفته شد. هدف اصلی این تحقیق ارزیابی و اولویت بندی پروژه های فتوولتاییک از منظر تحلیل ارزش می باشد. روش تحقیق بکار رفته، شامل بررسی دقیق ادبیات تحقیق، طراحی پرسشنامه و استفاده از مصاحبه های نیمه ساختار یافته می باشد. جامعه آماری تحقیق، کارشناسان سازمان انرژی های نو ایران (سانا) می باشد.بر اساس نتایج تحقیق پنج پروژه قابل تعریف (از منظر امکان سنجی) در کشور شناسایی شد، با تعیین نه معیار اصلی سنجش این پروژه ها ارزیابی آن ها در دستور کار قرار گرفت، بر اساس محاسبه امتیاز هر یک از انواع پروژه های فتوولتاییک ( با بهره گیری از معیار های ارزیابی و تحلیل ارزش)، اجرای سیستم های فتوولتاییک برای منازل مسکونی بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داده، همچنین سیستم های فتوولتاییک با کاربری عمومی با اختلاف کمی نسب به پروژه گروه اول، اولویت دوم را کسب نمود. سایر گروه ها از نظر امتیاز پروژه به ترتیب شامل، اجرای سیستم های فتوولتاییک برای مراکز صنعتی، اجرای سیستم های فتوولتاییک برای مناطق دور افتاده و اجرای سیستم های فتوولتاییک در مقیاس بزرگ در یک سایت، طبقه بندی گردید. پس از بررسی و تحلیل اطلاعات و داده های جمع آوری شده ، مشخص گردید که اجرای سیستم های فتوولتاییک برای منازل مسکونی و مراکز عمومی به صورت مشترک مناسب ترین گزینه در شرایط حاضر کشور می باشد.

فهرست
فهرست جداول 5
فهرست شکل ها 6
فصل یک : کلیات تحقیق 8
1-1- مقدمه 9
1- 2- بیان مسئله 11
1-3- اهمیت و ضرورت طرح تحقیق 12
1-4- خلاصه مطالعات انجام شده 13
1- 4-1- سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در مورد انرژی های تجدید 13
1-4-2- پایان نامه های بررسی شده 13
1-4-3- طرح های پژوهشی و گزارشات سازمان های بین المللی فعال در حوزه انرژی خورشیدی 14
1-4-4- مقالات مرتبط با موضوع 14
1-4-5- جمع بندی و نتیجه گیری پیشینه تحقیق : 16
1-5- اهداف تحقیق 17
1-6- محدوده تحقیق 18
1-7- روش شناسی تحقیق 18
1-7-1- روش گام به گام برای تحقیق اهداف : 19
1-8- ابزار گرد آوری اطلاعات و ویژگی های آن _ پایایی و روایی 19
1-9- واژگان تحقیق 20
1-10- خلاصه فصل : 20
فصل دوم : مرور ادبیات تحقیق 22
2-1- مقدمه 23
2-2- وضعیت انرژی در جهان 24
2-3- مهم ترین دلایل توجه به منابع تجدید پذیر : 25
2-4- وضعیت تولید و استفاده انرژی الکتریکی در ایران : 28
2-5- وضعیت منابع تجدیدپذیر در ایران : 29
2-5-1- معرفی انرژی خورشیدی و پتانسیل بهره گیری از این منبع انرژی در ایران 30
2-6- مزایا و محدودیت های استفاده از سیستم های فتوولتاییک برای تولید انرژی 32
2-7- ویژگی های برق تولیدی از سیستم های فتوولتاییک (از منظر نوع و شدت جریان) 35
2-8- معرفی پروژه ه های فتوولتاییک برای تولید انرژی الکتریکی 35
2-8-1 سیستم های متصل به شبکه برق سراسری: 35
2-8-2- پروژه های مستقل از شبکه برق سراسری 37
2-9- تجارب کشور های پیشرو در بکارگیری پروژه های فتوولتاییک 37
2-10- نمونه پروژه های نیروگاه های سیستم های فتوولتاییک 39
2-10-1- نیروگاه Topaz Solar Farm 39
2-10-2- نیروگاه Solar Park Longyangxia Dam 40
2-10-3- نیروگاه Gujarat Solar Park 40
2-11- جمع بندی انواع پروژه های فتوولتاییک شناسایی شده از ادبیات موضوع 41
2-12- فاکتور های امکانسنجی انواع پروژه های فتوولتاییک 42
2-12-1- وجود شرایط تابش خورشید مناسب برای تولید انرژی الکتریکی 42
2-12-2- شرایط صاف بودن هوا : 42
2-12-3- وجود زمین های گسترده برای اجرا نیروگاه های خورشیدی : 43
2-12-4- تولید و یا وارد کردن تجهیزات مربوط به انرژی خورشیدی در کشور 43
2-12-5- وجود نیروی کار متخصص یا به عبارتی پیمانکار اجرا کننده در کشور 43
2-12-6- وجود دانش و تجربه بهره برداری از پروژه های فتوولتاییک و بروزرسانی آن ها 43
2-12-7- وجود سیاست های حمایتی اجرای پروژه های خورشیدی 43
2-12-8- وجود بازار خرید انرژی فعال و افزایش نیاز به انرژی 44
2-12-9- شرایط اتصال به شبکه سراسری و خطوط انتقال نیرو 44
2-12-10- وجود زیر ساخت ها و اطلاعات منطقه ای مناسب برای اجرای پروژه ها 44
2-12-11- پذیرش این انرژی توسط مردمی که از آن استفاده می کنند 44
2-12-12- سرمایه گذاری اولیه این پروژه ها 44
2-12-13- فاکتور وجود تکنولوژی های مورد نیاز برای طراحی و راه اندازی پروژه ها : 45
2-12-14- وجود قابلیت تولید پراکنده در سیستم برق محلی 45
2-12-15- وجود زیر ساخت های مدیریتی مناسب برای حمایت از انرژی های تجدید پذیر 45
2-13- شناسایی معیار های ارزیابی پروژه های فتوولتاییک 45
2-13-1- امنیت انرژی در تولید و توزیع و انتقال انرژی 45
2-13-2- انتقال انرژی در شبکه ها و خطوط انتقال 46
2-13-3- اشغال محیط طبیعی برای اجرای پروژه ها، آلودگی های زیستی در زمان انهدام پروژه 47
2-13-4- شرایط فرهنگی مناسب برای اجرای پروژه ها 47
2-13-5-نیاز به ساخت و ساز و اجرای پروژه های عمرانی این پروژه ها 48
2-13-6- عمر مفید و نیاز به تعمیر و نگه داری 49
2-13-7- رشد علمی و تکنیکی در حوزه انرژی 50
2-13-8- شرایط پدافند غیرعامل با حذف تمرکز تولید انرژی در نیروگاه های فسیلی و اجرای نیروگاه های خورشیدی متعدد 50
2-13-9- بکارگیری از مدول ها و پروژه های تیپ و استاندارد با یک طراحی مشخص 51
2-13-10- هزینه های سرمایه گذاری اولیه و بهره برداری از پروژه 52
2-13-11- بررسی جامعیت آیتم های شناسایی شده 52
2-13-12- تحلیل های هزینه ای معیار های ارزیابی برای اولویت بندی پروژه ها 53
2-14- معرفی رویکرد های ارزیابی پروژه های بخش انرژی 54
2-15- معرفی مهندسی ارزش و تحلیل ارزش 55
2-15-1- اثرات مهندسی ارزش در اجرای پروژه های فتوولتاییک 55
2-15-2- تبیین استفاده از تحلیل ارزش در فرایند ارزیابی پروژه های فتوولتاییک 56
2-15-3- تعریف شاخص ارزش 57
2-16- بهره گیری از متغیر های فازی در ارزیابی پروژه های فتوولتاییک 58
2-16-1- دلایل استفاده از اعداد فازی 58
2-17- جمع بندی فصل دوم 59
فصل سوم: روش تحقیق 61
3-1- مقدمه 62
3-2- روش تحقیق 63
3-2-1- تشریح گام های پژوهش : 64
3-2-2 – طراحی پرسشنامه شماره یک ( تعیین شاخص ارزش هر یک از معیار های ارزیابی) 66
3-2-2-1- معیار های ارزیابی ، کارکرد ها و جنبه های هزینه ای آن ها 66
3-2-2-2- بررسی و تشریح یکی از سوالات پرسشنامه شماره یک : 70
3-2-3- طراحی پرسشنامه شماره دو (اولویت بندی پروژه های فتوولتاییک) 71
3-2-4- رویکرد فازی در طراحی پرسشنامه 72
3-3- سنجش روائی و پایایی پرسشنامه 73
3-4- جامعه آماری 74
3-5- جمع بندی فصل سوم 76
4- 1- مقدمه 79
4-2- نتایج آماری جامعه و برگشت پرسشنامه ها 80
4-3- تحلیل اطلاعات مخاطبان 81
4-4- تحلیل توصیفی داده های آماری به دست آمده از پیمایش میدانی 82
4-5- تحلیل نتایج پرسشنامه شماره 1 ( محاسبه شاخص ارزش) 86
4-6- تحلیل نتایج پرسشنامه شماره 2 ( اولویت بندی پروژه های فتوولتاییک) 89
4-7- تحلیل امتیاز (اهمیت) هر یک از معیار های ارزیابی در انواع پروژه های فتوولتاییک 93
4-8- بررسی همگرایی پاسخ های پرسشنامه شماره 2 با محوریت انواع پروژه ها 97
4-9- امتیاز و مطلوبیت اجرای پروژه ها با اعمال وزن معیار های ارزیابی ( شاخص ارزش) 98
4-10- جمع بندی فصل چهارم 99
فصل پنجم : نتیجه گیری 101
5-1- مقدمه 102
5-2- بررسی انطباق نتایج با اهداف پژوهش : 102
5-2-1- انطباق نتایج با هدف شماره یک ، بررسی انواع پروژه های فتوولتاییک قابل اجرا در کشور : 103
5- 2-2- هدف شماره دو، بررسی معیار های ارزیابی انواع پروژه های فتوولتاییک: 106
5-2-3- گام سوم، تعیین شاخص ارزش هر یک از معیار های ارزیابی و پیشنهاد الگوی ارزیابی پروژه های فتوولتاییک با رویکرد تحلیل ارزش : 108
5-2-4-هدف چهارم، اولویت بندی پروژه های فتولتاییک: 111
5-5- نتیجه گیری کلی 112
5-6- مشکلات و محدودیت های اجرای پژوهش 112
5-7- پیشنهادات آتی 113
منابع و ماخذ 114
پیوست شماره 1 _ معیار های ارزیابی پروژه های فتوولتاییک 119
پیوست شماره 2 _ چک لیست انواع پروژه های فتوولتاییک 121
پیوست شماره 3 _ نمونه پرسشنامه شماره 1 122
پیوست شماره 4_ نمونه پرسشنامه شماره دو 126

 

تعیین مدت زمان معقول بهره برداری در قرارداد ساخت، اجرا – بهره برداری و انتقال نیروگاه ده مگاواتی فتوولتائیک خورشیدی در شهرستان یزد با استفاده از مدل شبیه سازی مونت کارلو و نظریه بازی چانه زنی

چکیده

قراردادهای ساخت-اجرا، بهره برداری و انتقال (بی او تی)، یکی از روش های جلب سرمایه گذاری خارجی و دسترسی به تکنولوژی پیشرفته می باشد. این روش طی چند سال اخیر در پروژه های زیرساختی ایران مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. در این پروژه، ضمن انجام مطالعات امکان سنجی قرارداد بی او تی احداث نیروگاه برق ده مگاواتی فتوولتائیک خورشیدی در شهرستان یزد با سرمایه گذاری بخش خصوصی خارجی، مدت زمان معقول بهره برداری بخش خصوصی از پروژه و زمان انتقال کامل آن به بخش دولتی، با استفاده از نظریه بازی چانه زنی محاسبه شده است. همچنین با اجرای شبیه سازی مونت کارلو و در نظر گرفتن شرایط عدم قطعیت و ریسک ها موجود در پروژه، احتمال دستیابی به ارزش حال حاضر پروژه برای بخش خصوصی در زمان انتقال، که در شرایط قطعیت کامل پیش بینی شده بود محاسبه می شود. نظریه بازی چانه زنی روبنشتاین با مدل سازی فرآیند مذاکرات بخش خصوصی و دولتی، بازه زمانی مشخصی برای انجام مذاکرات و تعیین زمان انتقال کامل نیروگاه به بخش دولتی، جهت توافق نهایی در اختیار طرفین قرار می دهد. طبق نتایج بدست آمده، مدت زمان بهره برداری بخش خصوصی حداقل یازده و حداکثر دوازده سال می باشد. نتایج بدست آمده از شبیه سازی مونت کارلو نشان می دهد احتمال دستیابی بخش خصوصی به ارزش حال حاضر پیشبینی شده پروژه یا بیش از آن طی دوره بهره برداری یازده ساله، 40 درصد و احتمال دست یابی به مقداری کمتر از ارزش حال حاضر پیشبینی شده پروژه در این مدت، 60 درصد می باشد. نتایج بدست آمده از مطالعات امکان سنجی در این پروژه نشان می دهد سازمان انرژی های نو ایران به عنوان نماینده بخش دولتی در زمینه گسترش استفاده از انرژی ها تجدید پذیر می تواند به کمک قراردادهای بی او تی و پوشش ریسک ها مالی شامل قرارداد خرید تضمینی برق تولیدی نیروگاه و ارائه نرخ ثابت تبدیل ارز، همچنین کنترل ریسک های حقوقی و سیاسی در زمان بهره برداری بخش خصوصی خارجی از پروژه ها، اقدام به جذب شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری برای توسعه نیروگاه های انرژی های نو و تجدید پذیر ایران نماید.کلمات کلیدی: قرارداد ساخت-اجرا، بهره برداری و انتقال، شبیه سازی مونت کارلو، نظریه بازی چانه زنی، دوره بهره برداری.

فهرست مطالب
فصل اول : کلیات پروژه ۱
۱-۱ مقدمه ۲
۱-۲ ساختار قرارداد BOT پروژه ساخت نیروگاه برق خورشیدی ۳
۱-۳ اصطلاحات قرارداد بی اوتی ۴
۱-۴ چهارجوب کلی پایان نامه ۶
۱-۴-۱ مطالعات مقدماتی امکان سنجی پروژه: ۶
۱-۴-۲ مدل سازی مالی نیروگاه خورشیدی فوتوولتائیک ده مگاواتی در شهرستان یزد: ۶
۱-۴-۳ انجام مطالعات امکان سنجی نهایی جهت محاسبه بازه معقول بهره برداری توسط بخش خصوصی و بررسی ریسک ها و شرایط نااطمینانی وارد پروژه ۶
۱-۴-۴ سوالات پایانی پروژه ۸
فصل دوم: مروری بر پیشینه پروژه(مطالعات مقدماتی امکان سنجی) ۹
۲-۱مقدمه ۱۰
۲-۲ گفتار اول: مفهوم بی او تی ۱۰
۲-۲-۱ انتقال ریسک ۱۱
۲-۳ گفتار دوم: قراردادهای بی او تی در صنعت برق ایران ۱۴
۲-۳-۱ نقش دولت در بی او تی ۱۵
۲-۴ گفتار سوم: بهره برداری از طرح ۲۰
۲-۴-۱ زمان شروع بهره برداری ۲۱
۲-۴-۲ مدت زمان بهره برداری ۲۱
۲-۵ جمع بندی ۲۴
فصل سوم: روش شناسیِ پروژه ۲۵
۳-۱ مقدمه ۲۶
۳-۲ گفتار اول: مدل سازی مالی ۲۸
۳-۲-۱معرفی پارامتر های قطعی ۲۸
۳-۲-۲ معرفی پارامتر های مشمول شرایط نااطمینانی ۳۰
۳-۳ گفتار دوم: تعیین دوره بهره برداری ۳۱
۳-۳-۱ نظریه چانه زنی روبنشتاین ۳۱
۳-۳-۲ روش پیشنهادی شین برای تایین بازه دوره بهره بر داری بخش خصوصی در قرار داد BOT ۳۶
۳-۳-۳ مدل سازی فرآیند چانه زنی تعیین مدت زمان بهره برداری بخش خصوصی از نیروگاه ۳۷
۳-۴ گفتار سوم: ارزیابی پروژه در شرایط نا اطمینانی ۴۶
۳-۴-۱ تحلیل حساسیت احتمالی ۴۶
۳-۴-۲ شبیه سازی مونت کارلو ۴۷
۳-۵ جمع بندی ۴۸
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات (مطالعات امکان سنجی) ۴۹
۴-۱ گفتار اول: مدل سازی مالی ۵۰
۴-۱-۱ ورودی های مدل مالی ۵۰
۴-۱-۲ خروجی های مدل مالی ۵۲
۴-۲ گفتار دوم: محاسبه بازه زمانی انتقال پروژه به بخش دولتی با استفاده از روش پیشنهادی شین و نظریه بازی چانه زنی ۶۰
۴-۳ گفتار سوم: شبیه سازی مونت کارلو ۶۵
۴-۳-۱ متغییر های مشمول شرایط نااطمینانی و تعیین بازه برای آنها ۶۶
۴-۳-۲ نتایج شبیه سازی مونت کارلو ۸۰
۴-۳-۴ آزمون حساسیت سنجی ۸۲
۴-۴ جمع بندی ۸۴
فصل پنجم : جمع بندی و نتیجه گیری ۸۵
۵-۱ مقدمه ۸۶
۵-۲ نتایج ۸۷
۵-۳ پیشنهاد های کاربردی ۹۱
۵-۴ سوالات تحقیق ۹۱
۵-۵ جمع بندی ۹۲

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بسته تحقیقاتی صفحات فتوولتاییک”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.