حراج!

بسته تحقیقاتی سیستمهای سرمایش خورشیدی

تومان58,000

این بسته شامل 7 پایان نامه در زمینه سیستمهای سرمایش خورشیدی می باشد که به صورت فایل word و pdf در اختیار شما قرار میگیرد.
تمامی پایان نامه ها مربوط به سال 90 به بعد می باشد.

دسته:

توضیحات

مقایسه سیستمهای مختلف سرمایش خورشیدی برای ساختمانها در ایران

چکیده

با توجه به افزایش روزافزون تقاضای انرژی در جامعه جهانی و تجدیدناپذیر بودن بسیاری از منابع در دسترس شامل سوختهای فسیلی، همچنین با در نظر گرفتن آلودگیهای تولید شده توسط این عوامل، استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر جهت برون رفت از این بحران بسیار مورد توجه قرار گرفته است در این راستا انرژی خورشیدی به عنوان یکی از در دسترس‌ترین منابع تجدیدپذیر توانسته است بین دانشمندان و صاحب‌نظران عرصه انرژی جایگاه ویژه‌ای به خود اختصاص دهد به طبع با عنایت به صنعت تهویه مطبوع به عنوان صنعتی با مصرف انرژی بالا، استفاده از خورشید جهت تهویه مطبوع فضاهای مختلف می‌تواند از زمینه‌های مهم استفاده از این انرژی در صنعت باشد در این گزارش انواع کلکتور خورشیدی به طور کلی به سه دسته کلکتورهای تخت، کلکتورهای لوله خلاء و کلکتورهای متمرکزکننده تقسیم شدند سپس دمای قابل دسترس، جزئیات ساختمان، چگونگی عملکرد و کاربرد هر یک از آنها مورد بررسی قرار گرفت سیستمهای مختلف سرمایش خورشیدی در نظر گرفته شد و به دو دسته کلی استفاده از حرارت خورشید و تولید انرژی الکتریکی تقسیم گردید که جزئیات هر کدام و زیردسته‌های آنها مورد مطالعه معرفی شد پس از مطالعه سیکلهای مختلف سرمایش با تعریفCOP حرارتی عملکرد این سیکلها مقایسه گردید و مشخص شد که از هر سیکل در چه شرایطی باید استفاده کرد در همین راستا اختلاف دمای لیفت به عنوان یک پارامتر معرفی گردید با توجه به دماهای متفاوتی که هر سیکل نیاز دارد کلکتور مناسب جهت هر یک ازآنها معرفی گردید سپس سیستمهای مختلف سرمایش خورشیدی، برای یک ساختمان اداری در شهر تهران طراحی شد و پارامترهای نشانگر عملکرد انرژی هر سیکل مورد تحلیل قرار گرفت در ادامه آنالیز اگزرژی سیستم خورشیدی را مورد توجه قرار دادیم و نرخ تخریب اگزرژی در اجزای مختلف سیکلهای مطروح بدست آمد در انتها تحلیل اقتصادی و زیست‌محیطی سیستمهای سرمایش خورشیدی برای این ساختمان مورد مقایسه قرار گرفته است و شرایط آنها درحال حاضر و در پروژه‌های آتی تا سال 2030 بررسی شد در پایان ذکر این نکته ضروری است که با توجه به افزایش قیمت حاملهای سوخت در کشورمان و در نظرگرفتن آلودگیهای زیست محیطی ناشی از سوختهای فسیلی موضوع استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر مانند انرژی خورشید در صنایع مختلف از جمله تهویه مطبوع باید مد نظر قرارگیرد

فهرست مطالب
عنوان صفحه

مقدمه 15
فصل اول :جذب کننده¬های انرژی خورشیدی 19
مقدمه 19
کلکتورهای تخت 19
کلکتورهای لوله خلاء 22
کلکتورهای متمرکز کننده 25

فصل دوم : سيستم¬هاي فتوولتائيك 31
مقدمه 31
مزايا و معايب استفاده از سيستم فتوولتائيك 33

فصل سوم : سیستم¬های سرمایش خورشیدی 37
مقدمه 37
طبقه¬بندی سیستمهای سرمایش خورشیدی 38
ملاحظات کلی فرآیند سیستم¬های سرمایش خورشیدی 40
سیستم¬های با سیکل بسته 42
سیستم¬های با سیکل باز 52
تکنولوژی¬های جدید سیستم¬های سرمایشی 61
مطالبی جهت مقایسه سیستم¬های سرمایش خورشیدی 62

فصل چهارم : آنالیز انرژی سیستمهای سرمایش خورشیدی 69
مقدمه 69
مدلسازی سیستمهای سرمایش خورشیدی 71
چارچوب مطالعه مقایسه¬ای 80
نشانگرهای عملکرد 82
مطالعه مقدماتی 86
مطالعه مقایسه¬ای سیستمهای سرمایش خورشیدی 88

فصل پنجم : آنالیز اگزرژی سیستمهای سرمایش خورشیدی 94
سیستم جذبی خورشیدی 94
سیستم تراکمی الکتریکی خورشیدی 103

فصل ششم : آنالیز اقتصادی و زیست¬محیطی سیستمهای سرمایش خورشیدی108
مقدمه 108
معرفی 108
آنالیز اقتصادی هزینه اولیه 109
آنالیز اقتصادی هزینه ماهیانه 121
اثر زیست¬محیطی 124
نتایج و مباحث 125
نتیجه¬گیری 130

نتيجه گيري 132

ضمیمه 135
خروجی نرم افزار HAP45(carrier) 135

منابع و مراجع 145

 

تحلیل ترمودینامیکی و ترمواکونومیکی سیستم تولید همزمان توان، گرمایش و سرمایش در مقیاس کوچک انرژی خورشیدی بر پایه سیکل رانکین ارگانیک و سرمایش اجکتوری

چکیده

اخیراً بحث‌های مربوط به انرژی و موضوع گرمایش جهانی موجب شده است که استفاده از انرژی‌های نو به‌شدت مورد توجه قرار بگیرد. یکی از گزینه‌های مناسب برای این منظور استفاده از سیستم تولید همزمان سرمایش، گرمایش و توان خورشیدی است. در پژوهش حاضر، یک سیستم تولید همزمان سرمایش، گرمایش و توان بر پایه سیکل رانکین ارگانیک و زیر سیستم تبرید اجکتوری که برای تأمین انرژی خود از خورشید بهره می‌گیرد، برای تأمین بار سرمایشی، گرمایشی و توان الکتریکی ساختمانی در شهر ارومیه پیشنهاد شده‌است. با توجه به شرایط سیستم و داده‌های هواشناسی شهر ارومیه، مقدار سطح کلکتور مورد نیاز و سوخت کمکی برای دو حالت کارکرد سیستم یعنی تابستان و زمستان محاسبه شد. پس از تحلیل ترمودینامیکی سیستم و محاسبه تخریب اگزرژی اجزاء، با استفاده از تحلیل حساسیت ترمودینامیکی، اثر دما و فشار ورودی توربین ، فشار پشت توربین، دمای اواپراتور و دمای خروجی گرمکن بر راندمان حرارتی، اگزرژی، سطح کلکتور مورد نیاز، کسر خورشیدی، تخریب اگزرژی اجزاء و نرخ هزینه محصول بررسی گردید و مشاهده شد که در تابستان، فشار ورودی توربین بیشترین تأثیر را بر عملکرد ترمودینامیکی سیستم، مقدار سطح مورد نیاز کلکتور و نرخ هزینه محصول دارد. از طرفی دیگر در زمستان، عملکرد ترمودینامیکی سیستم نسبت به دمای ورودی و فشار پشت توربین حساس‌تر است، در حالی‌که نرخ هزینه محصول تأثیر‌پذیری بیشتری از فشار پشت توربین و دمای خروجی گرمکن دارد. نتایج حاصل از بهینه‌سازی بیانگر این مطلب است که در تابستان، راندمان حرارتی، اگزرژی و نرخ هزینه محصول در حالت بهینه نسبت به حالت پایه به ترتیب 28% ، 27% افزایش و 17% کاهش یافته‌اند. به همین منوال این مقادیر در زمستان به همین ترتیب 4% و 13% افزایش و 4% کاهش دارند. در این پژوهش علاوه بر روش‌های تحلیل اگزرژی متداول، روشی پیشرفته ارائه گردیده که طراحان و مهندسان را قادر می‌سازد به شناسایی اجزائی بپردازند که پتانسیل بالایی برای کاهش تخریب اگزرژی دارند.

فهرست مطالب
فصل اول- مقدمه 1
فصل دوم- مروری بر پیشینه پژوهش 5
2-1- تحلیل ترمودینامیکی سیستم‌های تولید همزمان 6
2-2-تحلیل ترمواکونومیک سیستم تولید همزمان 21
2-3- تحلیل اگزرژی پیشرفته سیستم‌های تولید همزمان 28
فصل سوم- مدل‌سازی 30
3-1- توصیف سیکل 31
3-1-1- زیر سیستم کلکتور خورشیدی 31
3-1-2- زیر سیستم تانک ذخیره حرارتی 32
3-1-3- زیر سیستم سیکل رانکین ارگانیک 32
3-2- انتخاب سیال عامل 33
3-3- تحلیل انرژی سیستم تولید همزمان خورشیدی 33
3-3-1- تحلیل انرژی زیر سیستم کلکتور خورشیدی 36
3-3-2- تحلیل انرژی زیر سیستم تانک ذخیره حرارتی 39
3-3-3- تحلیل انرژی زیر سیستم رانکین ارگانیک 41
3-4- معیارهای ارزیابی عملکرد سیستم از دیدگاه قانون اول ترمودینامیک 47
3-5- تحلیل اگزرژی سیستم تولید همزمان خورشیدی 48
3-5-1- تحلیل اگزرژی زیر سیستم کلکتور خورشیدی 49
3-5-2- تحلیل اگزرژی زیر سیستم تانک ذخیره حرارتی 50
3-5-3- تحلیل اگزرژی زیر سیستم رانکین ارگانیک 51
3-6- معیارهای ارزیابی عملکرد سیستم از دیدگاه قانون دوم ترمودینامیک 51
3-7- تحلیل ترمواکونومیک سیستم تولید همزمان خورشیدی 54
3-7-1- مبانی تحلیل ترمواکونومیک 54
3-7-2- محاسبه نرخ هزینه سرمایه‌گذاری و تعمیر و نگهداری اجزاء 56
3-7-3- محاسبه ابعاد مبدل‌های حرارتی 59
3-7-4- ارزیابی ترمواکونومیکی 60
3-8- تحلیل اگزرژی پیشرفته سیستم تولید همزمان خورشیدی 62
3-8-1- تخریب اگزرژی درونی و بیرونی 62
3-8-2- تخریب اگزرژی قابل اجتناب و غیر قابل اجتناب 63
3-8-3- تخریب اگزرژی غیر قابل اجتناب درونی و بیرونی، تخریب اگزرژی قابل اجتناب درونی و بیرونی 63
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل 65
4-1- نتایج تحلیل ترمودینامیک سیستم تولید همزمان خورشیدی 67
4-1-2- ویژگی‌های اگزرژتیک اجزای سیستم 76
4-1-3- تحلیل حساسیت ترمودینامیک 79
4-1-3-1- اثر فشار ورودی توربین بر راندمان حرارتی، راندمان اگزرژی، سطح کلکتور و کسر خورشیدی 79
4-1-3-2- اثر فشار ورودی توربین بر تخریب اگزرژی اجزاء 80
4-1-3-3- اثر دمای ورودی توربین بر راندمان حرارتی، راندمان اگزرژی، سطح کلکتور و کسر خورشیدی 82
4-1-3-4- اثر دمای ورودی توربین بر تخریب اگزرژی اجزاء 83
4-1-3-5- اثر فشار پشت توربین بر راندمان حرارتی، راندمان اگزرژی، سطح کلکتور و کسر خورشیدی 85
4-1-3-6- اثر فشار پشت توربین بر تخریب اگزرژی اجزاء 86
4-1-3-7- اثر دمای اواپراتور بر راندمان حرارتی و اگزرژی 87
4-1-3-8- اثر دمای خروجی گرمکن بر راندمان حرارتی و اگزرژی 87
4-2- نتایج تحلیل ترمواکونومیک سیستم تولید همزمان خورشیدی 89
4-2-1- تحلیل حساسیت ترمواکونومیک 92
4-2-1-1- اثر فشار ورودی توربین بر نرخ هزینه محصول 92
4-2-1-2- اثر دمای ورودی توربین بر نرخ هزینه محصول 93
4-2-1-3- اثر فشار پشت توربین بر نرخ هزینه محصول 94
4-2-1-4- اثر دمای اواپراتور بر نرخ هزینه محصول 94
4-2-1-5- اثر دمای خروجی گرمکن بر نرخ هزینه محصول 95
4-3- بهینه‌سازی سیستم تولید همزمان خورشیدی 96
4-4- تحلیل اگزرژی پیشرفته سیستم تولید همزمان خورشیدی 104
فصل پنجم- بحث و نتیجه‌گیری، خلاصه و پیشنهادات 109
مراجع 114

شبیه‌سازی سیستم سرمایش خورشیدی بر پایه جذب سطحی و امکان‌سنجی یکپارچه شدن با سیستم تولید همزمان

چکیده

در این پایانامه، عملکرد سالیانه یک سیستم سرمایش خورشیدی بر پایه جذب سطحی مورد بررسی قرار گرفت. پس از مرور نمودن فناوری‌های موجود سرمایش خورشیدی، به ‌بررسی چرخه‌های متداول ترمودینامیکی (چرخه ابتدایی، چرخه با بازیافت حرارت و چرخه با بازیافت جرم و حرارت) سیستم سرمایشی جذب سطحی با جفت‌های عامل سیلیکاژل/آب، زئولیت/آب و کربن‌فعال‌شده آب پرداخته شد و اثرات پارامترهایی چون دمای کندانسور، اواپراتور و احیاء بر روی ضریب عملکرد سیستم شناسایی گشت که نتایج نشان از کارایی بالاتر جفت سیلیکاژل/آب در دمای احیاء پایین (60-80) و دمای کندانسور کمتر از 35 داشته است. در ادامه به منظور شبیه‌سازی عملکرد سالیانه سیستم سرمایش خورشیدی، پارامترهای هواشناسی مرتبط چون میزان تابش سراسری بر سطح افق، تابش مستقیم و پراکنده و تابش لحظه‌ای برای شهر تهران محاسبه و برای زوایای مختلف کلکتور، میزان تابش رسیده و زاویه بهینه برای بیشترین جذب حرارتی در ماه‌های مختلف محاسبه گشته است و سه زاویه 20، 35 و50 درجه برای نصب کلکتور در ماه‌های مختلف سال پیشنهاد گشت. برای مدل ساختمان، از یکی از ساختمان‌های دانشگاه صنعت آب و برق با اعمال برخی تغییرات استفاده شده و برای ساختمان مذکور، بارهای حرارتی و برودتی طراحی و میزان نیاز انرژی حرارتی بصورت ساعتی (8760 ساعت) محاسبه گشته است. در ادامه به طراحی سیستم سرمایش خورشیدی با هدف قرار دادن کاهشی معین (47%) در مصرف انرژی اولیه ساختمان پرداخته و برای دستیابی به این منظور میزان کسر خورشیدی و مساحت کلکتور مورد نیاز صفحه تخت بدست آمده است که نتایج حاکی از صرفه‌جویی Kwh/year 49231 با استفاده از m2100 کلکتور صفحه تخت و کسر خورشیدی میانگین سالیانه 62% داشته است. همچنین دمای نقاط مختلف چرخه خورشیدی همچون دمای سیال خروجی از کلکتور، خروج از مبدل حرارتی و بالای و پایین منبع ذخیره برای دو نوع کلکتور صفحه تخت و لوله خلائی بررسی گشت که نتایج نشان از عملکرد مناسب کلکتور صفحه تخت برای تحریک سیستم سرمایشی جذب سطحی داشته است. در نهایت به بررسی اقتصادی طرح پرداخته و نشان دادیم ارزش آتی هزینه برای طرح خورشیدی، پس از حدود 10 سال با طرح سرمایش سنتی (تراکمی) برابر و دوره بازگشت سرمایه حدود 13 سال خواهد گشت.

فصل اول) مقدمه 1
1-1) مقدمه 2
1-2) سرمایشخورشیدی 4
1-3) اهدافاینپایاننامه 7
فصل دوم) مروریبرعملکردسیستم‌هایسرمایشیخورشیدی 8
2-1) مقدمه 9
2-2) سیستم‌هایسرمایشخورشیدی 10
2-2-1) سیستم‌هایسرمایشخورشیدیبامحرکالکتریکی 10
2-2-1-1) سیستم‌هایسرمایشیتراکمی‌بخار 10
2-2-1-2) سیستم‌هایسرمایشترموالکتریک 11
2-2-1-3) سیستم‌هایسرمایشیبرپایهموتوراسترلینگ 12
2-2-2) سیستم‌هایسرمایشیگرما‌فعال 13
2-2-2-1) سیستم‌هایسرمایشیجذبی 14
2-2-2-2) سرمایشبواسطهخشک‌کن‌ها 16
2-2-2-3) سرمایشاجکتوری 18
2-2-2-4) سیستمهایسرمایشرانکین 20
2-2-2-5) سیستمسرمایشجذبسطحی 21
2-3) بررسیترمودینامیکیسیستمسرمایشجذبسطحی 22
2-3-1) چرخهابتداییجذبسطحی ( چرخهغیرپیوسته) 22
2-3-2) چرخهسرمایشجذبسطحیهمراهبابازیافتحرارت 25
2-3-3) چرخهسرمایشجذبسطحیهمراهبابازیافتحرارتوجرم 26
2-4) پدیدهجذبسطحی 27
2-4-1) تعادلدرسیستمجذبسطحی 28
2-4-2) جاذب‌هاوجذبشونده‌ها 31
فصل سوم) مدل‌سازی (ترمودینامیکی،هواشناسی،ساختمان) 34
3-1) مدل‌سازیترمودینامیکی 35
3-1-1) جفتزئولیت/آب 35
3-1-1-1) چرخهسرمایشیجذبسطحیابتدایی ( غیرپیوسته) 35
3-1-1-2) چرخهسرمایشیجذبسطحیبابازیافتحرارت 39
3-1-1-3) چرخهسرمایشیجذبسطحیبابازیافتحرارتوجرم 41
3-1-2) جفتسیلیکاژل/آب 43
3-1-2-1) چرخهغیرپیوسته 45
3-1-2-2) چرخهبابازیافتجرموحرارت 45
3-1-2-3) چرخهبابازیافتجرموحرارت 45
3-1-3) جفتکربنفعالشده/ متانول 46
3-1-4) جفتجاذب/جذبشونده‌هایدیگر 50
3-1-5) مشاهداتونتیجهگیری 52
3-1-5-1) چرخهابتدایی( غیرپیوسته) 52
3-1-5-2) چرخهبابازیافتحرارت 52
3-1-5-3) سیستمبابازیافتجرموحرارت 53
3-2) مدلهواشناسی 54
3-2-1) داده‌هایهواشناسیبه‌منظورشبیه‌سازینرم‌افزاریسیستم‌هایخورشیدی 54
3-2-2) نحوهاستخراجواستفاده‌ازداده‌هایهواشناسی 55
3-2-3) دماورطوبت 56
3-2-4) تابشخورشیدی 57
3-2-4-1) مدلتابشخورشیدی 57
3-3) مدلساختمانموردمطالعه 68
3-3-1) ساختمانموردمطالعه 68
3-3-1-1) وضعیتموجودساختمان 68
3-3-1-2) وضعیتساختمانپسازاجرایاقداماتبهینه‌سازی 70
3-3-2) محاسبهبارساختمان 71
3-3-3) شبیه‌سازیمصارفسرمایشیوگرمایشیبانرم‌افزارTRNSYS 71
3-3-4) نتیجه‌گیری 74
فصل چهارم) طراحیسیستمسرمایشخورشیدی 76
4-1) مقدمه 77
4-1-1) اجرایسیستم‌هایسرمایشخورشیدیدرکشور 77
4-2) ایدهاولیهدرطراحییکسیستمسرمایشخورشیدی 78
4-3) عناصردرگیردرطراحییکسیستمسرمایشخورشیدی 79
4-3-1) ساختمان 80
4-3-2) مدارتغذیهحرارت 81
4-3-3) مدارتغذیهسرما 82
4-4) مدلنرم‌افزاریسیستمسرمایشخورشیدیبانرم‌افزارTRNSYS 83
6-4-1) اجزاءسیستم 83
4-5) روشطراحیسیستمخورشیدیبامنابعکمکی 84
4-5-1) کلکتورخورشیدی 86
4-5-1-1) محاسبهسطحموردنیازکلکتور 87
4-5-2) کسرخورشیدیومساحتکلکتور 89
4-5-3) تعیینمیزانصرفه‌جوییدرانرژیاولیه 100
4-5-4) مدل‌سازیحرارتیسیستمخورشیدیبانرم‌افزارTRANSYS 103
4-5-4-1) سیستمخورشیدیباکلکتورصفحهتخت (ماه‌هایژانویهوجولای) 105
4-5-4-2) سیستمخورشیدیباکلکتورلولهخلائی (ماه‌هایژانویهوجولای) 109
4-5-4-3) کنترلسیستمخورشیدی 112
4-5-4-4) افت‌هایحرارتیمیدانخورشیدی 113
4-5-5) سیستمخورشیدیوکاهشآلایندگی 113
4-6) مشاهداتونتیجه‌گیری 115
فصل پنجم) بررسیاقتصادی 117
5-1) مقدمه 118
5-2) اثرکسرخورشیدیبرهزینه‌هایسیستمخورشیدی 119
5-2-1) هزینهسرمایه‌گذاری 119
5-2-2) هزینهعملکرد 121
5-2-2-1) هزینهعملکردسیستمخورشیدی 121
5-2-2-2) هزینهعملکردسیستمسرمایشیمرسوم 122
5-3) آنالیزاقتصادی 123
فصل ششم) نتیجه‌گیریوپیشنهادات 126
6-1) مشاهداتونتیجه‌گیری 127
6-2) فرضیات 132
6-3) پیشنهاداتبرایمطالعاتآتی 132
6-3-1) مدلسیستمسرمایشیجذبسطحی 133
6-3-2) طراحیبهینهساختمانواستانداردها 133
6-3-3) طراحیسیستمسرمایشخورشیدی 134
6-3-4) بررسیاقتصادی 135
6-3-5) داده‌هایهواشناسی 135
پیوستیک 136
پیوستدو 143
پیوستسه 155
مراجع 164

 

بهینه‌سازی چند هدفه یک سیستم پمپ حرارتی منبع زمینی ترکیب شده با سیستم سرمایش خورشیدی

چکیده

در این تحقیق به بهینه سازی یک سیستم پمپ حرارتی منبع زمینی ترکیب شده با سیستم سرمایش جذبی خورشیدی پرداخته شده است. مدل های انرژی، اگزرژی و اقتصادی سیستم ارائه شده اند. مدل اقتصادی برمبنای روش هزینه مخصوص اگزرژی می باشد. از یک تابع هدف ترمودینامیکی برابر کل تخریب اگزرژی سیستم، یک تابع هدف اقتصادی برابر با هزینه نهایی سیستم، پانزده متغیر تصمیم و قیود مربوطه برای بهینه سازی استفاده شده است. فرایند بهینه سازی با استفاده از الگوریتم تکاملی انجام شده است. در مجموع سه طراحی بهینه ارائه می گرددکه شامل یک طراحی بهینه سازی شده تک هدفه با تابع هدف ترمودینامیکی، یک طراحی بهینه سازی شده تک هدفه با تابع هدف اقتصادی و یک طراحی بهینه سازی شده چند هدفه با توابع هدف ترمودینامیکی و اقتصادی می باشد.در مورد بهینه سازی چند هدفه برای انتخاب نقطه بهینه از میان نقاط جبهه بهینه پارتو نیاز به یک فرایند تصمیم گیری خواهد بود. نتیجه شد که بهینه سازی چند هدفه فرم کلی بهینه سازی تک هدفه می باشد که هر دو معیار اقتصادی و ترودینایکی را به طور همزان مورد توجه قرار می دهد و حل نهایی بهینه سازی چندهدفه به فرایند تصمیم گیری بستگی دارد.در هر حال نتایج آن بین نتایج مربوط به بهینه سازی های تک هدفه اقتصادی و ترمودینایکی خواهد بود. نتایج سه طراحی بهینه سازی شده سیستم ارائه شده و مورد بحث و مقایسه قرار خواهند گرفت. نشان داده شد که بهینه سازی ترمودینایکی بر روی منابع انرژی تمرکز می کند در حالی که بهینه سای اقتصادی فقط منابع مالی را مورد توجه قرار می دهد. در مقابل بهینه سازی چندهدفه منابع انرژی و مالی را مورد توجه قرار می دهد. نتایج نشان داده اند که درصد انحراف از مقادیر ایده ال ترمودینامیکی و اقتصادی برای سیستم بهینه ترمودینامیکی به ترتیب % 00/0 و % 356/436 می باشند. این درصدها برای سیستم بهینه اقتصادی نیز به ترتیب % 688/90 و % 00/0 می باشند. ضمنا انحراف از نقاط ایده ال برای طراحی بهینه چندهدفه برای معیارهای ترمودینامیکی و اقتصادی به ترتیب % 772/7 و % 775/49 بدست آمدند.همچنین نتیجه شد که بهینه سازی چندهدفه معیارهای ترمودینایکی و اقتصادی را بهتر از دو طراحی بهینه تک هدفه اقتصادی و ترمودینایکی ارضا می کند.

فهرست مطالب
فهرست مطالب شش
فهرست اشکال هشت
فهرست جداول ده
فهرست علائم و نمادها یازده
چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول: سیستم جذبی خورشیدی و پمپ حرارتی منبع زمینی 8
1-1 مقدمه 8
1-2 سیستم جذبی خورشیدی 9
1-3 پمپ حرارتی منبع زمینی 13
1-4 پمپ های حرارتی منبع زمینی هیبریدی 18
فصل دوم: نحوه طراحی سیستم و اجزای آن 8
2-1 مقدمه 19
2-2 اعمال قانون اول ترمودینامیک و بقای جرم 19
2-3 تئوری کلی طراحی مبدل های حرارتی 22
2-4 روابط انتقال حرارت 24
2-5 طراحی مبدل های حرارتی 34
2-6 طراحی مبدل حرارتی زمینی عمودی 39
2-7 طراحی کلکتور خورشیدی صفحه تخت 43
2-8 طراحی برج خنک کن 46
فصل سوم: تحلیل اگزرژی 8
3-1 مقدمه 51
3-2 تحلیل اگزرژی 51
3-3 مفهوم اگزرژی 52
3-4 محیط 52
3-5 تعادل 52
3-6 بالانس اگزرژی 53
3-7 برخی پارامترهای مهم ترمودینامیکی 54
3-8 تحلیل اگزرژی اجزای سیستم HGSHP 54
3-9 تحلیل اگزرژی سیستم HGSHP 56

فصل چهارم: تحلیل ترمواکونومیک 8
4-1 مقدمه 60
4-2 تحلیل ترمواکونومیک 60
4-3 محاسبه هزینه خریداری تجهیزات 62
4-4 مدل اقتصادی هزینه مخصوص اگزرژی و تابع هدف اقتصادی 68
فصل پنجم: بهینه سازی 8
5-1 مقدمه 71
5-2 تعریف اولیه بهینه سازی 71
5-3 الگوریتم ژنتیک 72
5-4 بهینه سازی چندهدفه 82
5-5 توابع هدف، متغیرهای تصمیم و پارامترهای بهینه سازی 88
فصل ششم: نتایج 8
6-1 مساله نمونه 91
6-2 طراحی بهینه چندهدفه 93
6-3 تاثیر برخی از متغیرهای تصمیم بر عملکرد سیستم 96
6-4 نتایج تحلیل انرژی، تحلیل اگزرژی و تحلیل اقتصادی 98
فصل هفتم: ننتیجه گیری و ارائه پیشنهادات 108
مراجع 111

 

تحلیل و شبیه‌سازی گذرای یک سیستم سرمایش خورشیدی برای شرایط مختلف اقتصادی و آب و هوایی در ایران

چکیده

در این مطالعه ابتدا یک سیستم سرمایشی( به همراه سیستم گرمایشی) که با هدف کاهش هزینه اولیه سیستم، و برای مناطق گرم و مرطوب طراحی شده است، معرفی شده است. در طرحی سیستم مذکور سعی شده است با استفاده از نوع معماری ساختمان و به کارگیری روش‌های سرمایشی ساده و طبیعی مانند بادگیرها، دودکش خورشیدی، کلکتورهای هوا گرم کن و ترکیب این سیستم‌ها با یک سیستم رطوبت زدایی دسیکنت خورشیدی، تا حد ممکن شرایط آسایش در داخل ساختمان تأمین گردد. در فرایند عملکرد این سیستم طراحی شده، جذب انرژی هورشیدی از طریق یک سیستم هواگرمکن خورشیدی، حذف رطوبت هوای ورودی به ساختمان از طریق یک چرخ دسیکنت، بازیاب حرارتی از طریق یک مبدل هوا به هوا و سرمایش هوا از طریق سیستم سرمایش تبخیری انجام می‌گیرد. سپس در ادامه ضمن مدل‌سازی قسمت‌های مختلف سیستم، عملکرد آن برای یک ساختمان نمونه در مناطق مذکور (گرم و مرطوب شمال و جنوب کشور) شبیه‌سازی شده است. با توجه به اینکه سیستم سرمایشی قالب در مناطق گرم و مرطوب کشور سیستم‌های سرمایش تبرید تراکمی می‌باشد، لذا مبنای محاسبات بر اساس میزان برق مصرفی انجام شده است. در این پژوهش سیستم طراحی شده برای شرایط آب و هوایی دو شهر بوشهر و بابلسر شبیه سازی شده است. نتایج حاصل از شبیه‌سازی نشان می‌دهد این سیستم می‌تواند در طول روزهای گرم تابستان شرایط نسبتاً مطلوبی را در داخل ساختمان به وجود آورد و برای شهر بوشهر تا حدود 48 درصد و برای شرتیط آب و هوایی شهر بابلسر تا حدود 54 درصد به طور سالیانه از انرژی الکتریکی مورد نیاز برای تامین بار برودتی ساختمان بکاهد. همچنین در انتهای پژوهش، چگونگی تامین بار حرارتی ساختمان در طول روز از طریق کلکتور هواگرم طراحی شده مورد ارزیابی قرار گرفته است.

چکیده 1
1-فصل اول 2
1-1-تبیین اهداف پژوهش 4
2-فصل دوم: 9
2-1- جذب انرژی خورشید 10
2-2- ذخیرهسازی انرژی خورشید 12
2-3- انواع سیستمهای سرمایش خورشیدی 14
2-3-1- سیستم سرمایش دودکش خورشیدی 16
2-3-2- سیستم سرمایش جذبی خورشیدی 17
2-3-3- سیستم سرمایش دسیکنت خورشیدی 19
2-4-پیشینه پژوهش 23
فصل سوم 30
3-1- چالشهای موجود در زمینه سیستمهای سرمایش خورشیدی 31
3-2- تبیین هدف 33
3-3- معیارهای طراحی 34
3-4- الگوهای استفاده شده در طرح 38
3-4-1- سرمایش طبیعی (بادگیرها) 38
3-4-2- سیستم سرمایش دسیکنت جامد خورشیدی 40
3-4-3- سیستم سرمایش تبخیری 41
3-4-4- تخلیه هوای گرم (سیستم سرمایش دودکش خورشیدی) 42
3-5- فرایند طراحی سیستم 43
3-5- طراحی سیستم 45
3-6- تشریح عملکرد سیستم 46
3-7- حالت‌های مختلف سرمایشی 49
3-8- حالت گرمایشی 53
3-9- ویژگیهای (منحصر به فرد) سیستم طراحی شده 54
4- فصل چهارم: 56
4-1- مدلسازی چرخ دسیکنت 57
4-1-1- استخراج معادلات حاکم بر چرخ 58
4-1-2- حل معادلات حاکم 66
4-2- مدلسازی کلکتور خورشیدی هوا گرم 70
4-2-1- استخراج معادلات حاکم 71
4-2-2- حل معادلات 77
4-3- مدلسازی سرمایش تبخیری 79
4-4- مدلسازی ساختمان 79
4-5- محاسبه شدت تابش خورشید 80
5-فصل پنجم: 84
5-1- بررسی پارامترهای موثر بر عملکرد چرخ دسیکنت 85
5-1-1- سرعت دوران چرخ 86
5-1-2- دمای هوای بازیاب 87
5-1-4- بررسی اثر سرعت هوا در مجاری 89
5-1-5- بررسی نسبت هوای فرایند به بازیاب 90
5-1-6- مشخصات چرخ دسیکنت 91
5-2- بررسی طرحهای مختلف کلکتور هوا گرم 92
5-3- تحلیل عملکرد سیستم سرمایش خورشیدی 99
5-4- تحلیل حالت گرمایی 108
فعالیتهای آینده 111
منابع و مآخذ 112

 

ساخت و بررسی سیستم‌های سرمایش تشعشعی در شب با استفاده از کلکتور خورشیدی و بام آبی

چکیده

سیستم‌ سرمایش تشعشعی با استفاده از کلکلتور خورشیدی در شب و پارامترهای موثر بر روی عملکرد این سیستم در این پروژه مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق دو روش سرمایش تشعشعی در شب به شرح زیر بکار گرفته شده است :1.استفاده از کلکتور خورشیدی صفحه تخت بدون پوشش شیشه‌ای (تشعشعگر یا رادیاتور)2.استفاده از حوضچه آب ( که به آن بام آبی گفته می‌شود)پس از نصب و راه اندازی این سیستم‌ها، بطور همزمان داده برداری از آنها انجام شده و سپس با مدل سازی سیستم‌ها و محاسبات انجام شده نتایج تجربی و تئوری با یکدیگر مقایسه گردیده است.در بررسی تجربی اثر پارامترهای مختلف از قبیل دبی جریان سیال، نوع سیال و شرایط آب و هوایی (دمای محیط، رطوبت نسبی و ابرناکی) بر میزان سرمایش ایجاد شده برای منطقه کویری کرمان مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده از سیستم تشعشعگر نشان می‌دهد کاهش دمای محیط باعث افزایش میزان سرمایش تشعشعی سیستم می‌شود. با افزایش درصد رطوبت نسبی، دمای نقطه شبنم افزایش یافته و در نتیجه دمای آسمان نیز افزایش می‌یابد و نتیجتا میزان سرمایش تشعشعی سیستم کاهش می‌یابد. وجود ابر در آسمان نیز از میزان کاهش دما توسط مکانیزم تشعشع می‌کاهد و باعث کاهش میزان سرمایش تشعشعی سیستم می‌گردد. افزایش دبی سیال عامل باعث افزایش کلی میزان سرمایش تشعشعی شده ولی عملکرد کلی سیستم به دلیل افزایش حرارت و مصرف انرژی پمپ کاهش می‌یابد. نوع سیال نیز بر روی عملکرد سیستم تاثیر گذاشته و ممکن باعث بهبود یا حتی کاهش عملکرد سیستم ‌شود. نتایج بدست آمده از سیستم حوضچه آبی نشان می‌دهد میزان سرمایش این سیستم‌ها تحت تاثیر میزان تبخیر می‌باشد. میزان تشعشع در این سیستم‌ها نسبتا کم است و تقریبا با اثر منفی انتقال حرارت جابجایی با هوا خنثی می‌شود. میزان سرمایش این سیستم‌ها در اوایل شب زیاد بوده و با کاهش میزان تبخیر در طول شب بسیار کاهش می‌یابد.

فهرست مطالب :
فصل اول : سيستم هاي سرمايشي غيرفعال 1
1 مقدمه 2
1-2 سرمايش غيرفعال 7
1-2-1 مفاهيم بنيادي 10
1-2-2 سايه افکني 12
1-2-3 سرمايش همرفتي 13
1-2-4 زمين سرمايي 14
1-2-5 سبزينگي 15
1-2-6 سرمايش تشعشعي 18
1-2-6-1 بام سفيد 22
1-2-6-2 بام آبي 23
1-2-6-3 سرمايش ترکيبي تشعشعي / تبخيري 25
1-2-6-4 صفحات خنک کننده تشعشعي با جريان آب 26
1-2-7 مزايا و معايب سيستم‌هاي سرمايش تشعشعي و بام آبي 29
1-3 مروري بر تحقيقات گذشته 31
1-4 ضرورت و اهداف پروژه 41
فصل دوم : بررسي آزمايشگاهي سيستم‌هاي سرمايش تشعشعي و بام آبي 43
2 مقدمه 44
2-1 اجزاء سامانه‌ي آزمايشگاهي 45
2-1-1 اجزاء سيستم سرمايش تشعشعي 46
2-1-2 اجزاء سيستم سرمايش تشعشعي / تبخيري 46
2-1-3 اجزاء سيستم اندازه‌گيري 47
2-1-4 عايق کاري سيستم 47
2-2 سيستم سرمايش تشعشعي با کلکتور خورشيدي 48
2-2-1 کلکتور خورشيدي 49
2-2-2 منبع دوجداره 50
2-2-3 پمپ سيرکولاتور 51
2-3 سيستم بام آبي 51
2-3-1 حوضچه 51
2-3-2 پمپ 52
2-4 سيستم اندازه‌گيري 53
2-4-1 بورد 54
2-4-2 سنسور دما 55
2-4-3 ماژول دماي محيط/رطوبت نسبي 57
2-4-4 جعبه محافظ 59
2-4-5 سايت سيستم 60
2-4-6 دوربين حرارتي 62
فصل سوم : معادلاتحاک بر سيستم‌هاي سرمايش تشعشعي و مدل سازي آنها 67
3 مقدمه 68
3-1 مدل رياضي تشعشعگر فلزي 68
3-1-1 محاسبه ميزان تشعشع 68
3-1-2 محاسبه انتقال حرارت جابجايي 70
3-1-3 محاسبه ميزان توان سرمايشي 71
3-1-4 محاسبه دماي خروجي تشعشعگر 71
3-2 مدل رياضي منبع ذخيره 77
3-3 مدل رياضي حوضچه 78
3-4 ضريب ديد 81
3-5 روند انجام محاسبات 85
3-5-1 سيستم سرمايش تشعشعي 85
3-5-2 سيستم بام آبي 86
فصل چهارم : بحث و بررسي نتايج 87
4 مقدمه 88
4-1 عملکرد سيستم در يک دوره 89
4-2 عوامل تاثیر گذار بر روي سيستم 98
4-2-1 بررسي شرايط آب و هوايي بر سيستم سرمايش تشعشعي 98
4-2-1-1 تاثير دماي محيط بر سيستم سرمايش تشعشعي 101
4-2-1-2 تاثير رطوبت نسبي بر سيستم يرمايش تشعشعي 107
4-2-1-3 تاثير ابرناکي بر سيستم سرمايش تشعشعي 112
4-2-2 بررسي تاثير پارامترهاي موثر بر سيستم يرمايش تشعشعي 121
4-2-2-1 تاثير دبي جريان سيال عامل بر سيستم سرمايش تشعشعي 121
4-2-2-2 تاثير دبي جريان سيال عامل بر سيستم سرمايش تشعشعي 129
4-3 سيستم بام آبي 135
4-4 مقايسه سيستم سرمايش تشعشعي با سيستم بام آبي 140
4-5 مقايسه سيستم سرمايش تشعشعي با سيستم‌هاي سرمايشي رايج 147
فصل پنجم : جمع بندي نتايج و پيشنهادات 151
5 مقدمه 152
5-1 جمع بندی نتایج 152

5-2 نتيجه‌گيري 154
5-3 روش‌هاي بهبود سيستم سرمايش تشعشعي 155
5-4 روش‌هاي بهبود سيستم بام آبي 156
پیوست 158
منابع 168

 

مدل‌سازی سیستم سرمایش جذبی خورشیدی و بهینه‌سازی آن برای ساختمان مسکونی در شهر شیراز

چکیده

از عمده ترین سوختهای مصرفی در جهان، سوخت های فسیلی می باشد که امروزه با مشکلاتی از قبیل رو به پایان بودن، بالا رفتن ارزش مالی و داشتن الودگی بالا رو به رو می باشند. از مزایای انرژی های تجدید پذیر سازگار بودن با محیط زیست و رایگان بودن ان می باشد که جایگزین مناسبی برای سوخت های فسیلی به نظر می رسند. در سیستم های سرمایش تراکمی متداول از انرژی الکتریکی برای ایجاد سرمایش استفاده می شود ولی در سیستمهای سرمایش جذبی با استفاده از حرارت می توان سرمایش تولید کرد که از مزایای ان امکان استفاده از انرژی خورشیدی تجدیدپذیر و یا انرژی مازاد کارخانه ها به جای الکتریسیته می باشد. در این پژوهش مدل سازی و بهینه سازی سیستم های سرمایش جذبی خورشیدی لیتیم بروماید تک اثره برای یک خانه مسکونی در شیراز انجام شده که انالیز ترمودینامیکی با کمک نرم افزار متلب و با بکارگیری معادلات پیش بینی خواص، پایستگی جرم و قانون اول ترمودینامیک انجام شده است و در ان تأثیر دمای اب ورودی به کندانسور، ابزوربر و ژنراتور بر روی ضریب عملکرد، بازدهی اگزرژی و ضریب عملکرد کارنو نشان داده شده است و مشاهده شد که با افزایش دمای کندانسور و ابزوربر ضریب عملکرد و ضریب اگزرژی کاهش پیدا می کند و همچنین با افزایش دمای ژنراتور ضریب عملکرد افزایش و بازدهی اگزرژی در ابتدا افزایش و سپس کاهش پیدا می کند و بهینه سازی به ازای تغییرات دمای اب ورودی به ژنراتور انجام و مشاهده شد که مناسب ترین دماها مقادیر 90 تا 95 درجه به ازای ضرایب مختلف تابع هدف می باشد ( با در نظر گرفتن دمای اب ورودی به کندانسور برابر 27 درجه(. قابل ذکر است که با افزایش دمای اب ورودی به کندانسور و ابزوربر، محدوده دمای بهینه نیز افزایش پیدا می کند.

فصل اول : مقدمه 1
1-1 مبحث انرژی در جهان امروز 1
1-2 مبحث انرژی در ایران 4
1-3 اهمیت استفاده ازسیستم سرمایش جذبی 7
1-4 اهداف پژوهش 9
1-5 فصل بندی پایان نامه 9
فصل دوم : مطالعات پیشین 12
2-1 تاریخچه چیلرهای جذبی 12
2-2 تحقیقات اخیر 14
فصل سوم : بررسی تئوری و معادلات حاکم بر دستگاههای سرمایش جذبی خورشیدی 20
3-1 انواع دستگاه های سرمایشی 21
3-1-1 دستگاه های سرمایش تبخیری: 21
3-1-2 دستگاه های سرمایش تراکمی: 21
3-1-3 دستگاه های سرمایش جذبی: 22
3-2 دسته بندی های مختلف سیکل های جذبی 22
3-2-1 دسته بندی سیکل های سرمایش جذبی از لحاظ ساختاری 22
3-2-1-1 سیکل های سرمایش جذبی یک مرحله ای: 22
3-2-1-2 سیستمهای سرمایش جذبی دو مرحله ای: 25
3-2-2 دسته بندی بر اساس انجام وظیفه اصلی 26
3-2-3 دسته بندی بر اساس نحوه سرد شدن کندانسور و ابزوربر 26
3-2-4 دسته بندی بر اساس جنس ماده مبرد 26
3-2-5 دسته بندی بر اساس کاربرد 27
3-2-6 دسته بندی بر اساس ظرفیت سرمایشی دستگاه های سرمایش جذبی 27
3-2-7 دسته بندی بر اساس نحوه گرمایش ژنراتور 27
3-2-8 دسته بندی سیکل های سرمایش جذبی از لحاظ نوع ماده جاذب 28
3-3 مبردها و جاذب ها 29
3-3-1 خواص مبرد وجاذب ایده ال 29
3-3-2 خواص آب و آمونیاک 31
3-3-3 خواص لیتیم بروماید و آب 32
3-4 تحلیل قانون اول و دوم برای سیکل سرمایش جذبی یک مرحله‌ای 34
3-5 تحلیل بازدهی 37
3-5-1 ضریب عملکرد 37
3-5-2 ضریب عملکرد کارنو 38
3-5-3 ضریب بازدهی اگزرژی 38
3-5-4 درصد انرژی خورشیدی استفاده شده 38
3-5-5 ضریب گردش 38
3-5-6 ضریب بازدهی مبدل حرارتی 39
3-6 سرمایش غیر فعّال 39
3-7 بررسی کلکتورهای خورشیدی 41
3-7-1 کلکتورهای خورشیدی برای تولید برق در نیروگاه ها 41
3-7-1-1 کلکتورهای سهموی خطی 42
3-7-1-2 بشقاب های سهموی 42
3-7-2 کلکتورهای خورشیدی برای گرمایش 44
3-7-2-1 کلکتورهای صفحه تخت با سیال هوا 45
3-7-2-3 کلکتورهای صفحه تخت بدون پوشش شیشه ای 46
3-7-2-3 کلکتورهای بسته ای 46
3-7-2-3 کلکتورهای لوله خلأ 47
3-7-2-2 کلکتورهای صفحه تخت با سیال مایع 48
3-7-2-3-1 انواع کلکتورهای لوله خلأ 49
3-8 طراحی و بهینه سازی 53
3-8-1 فرایند طراحی 53
3-8-2 فرایند طراحی قراردادی در مقابل طراحی بهینه : 55
فصل چهارم : مدل سازی سیکل سرمایش جذبی خورشیدی برای خانه مسکونی در شیراز 59
4-1 بررسی خانه مسکونی 59
4-2 انتخاب کلکتور خورشیدی مناسب 63
4-3 بررسی و نمایش معادلات مناسب برای پیش بینی خواص ترمودینامیکی 64
4-3-1 انتالپی 64
4-3-1-1 انتالپی آب در حالت مایع اشباع : 64
4-3-1-2 آنتالپی بخار آب در حالت اشباع: 65
4-3-1-3 انتالپی بخار فوق اشباع 65
4-3-1-4 انتالپی محلول 67
4-3-2 انتروپی 67
4-3-2-1انتروپی آب در حالت مایع اشباع: 67
4-3-2-2 انتروپی آب در حالت بخار اشباع: 68
4-3-2-3 انتروپی بخار فوق اشباع 69
4-3-2-4 انتروپی محلول 70
4-3-3 فشار بخار آب 70
4-3-4 دمای اشباع برای اب 71
4-3-5 غلظت محلول لیتیم بروماید 72
4-3-6 ظرفیت گرمایی محلول لیتیم بروماید 73
4-4 مدل سازی ریاضی سیکل سرمایش جذبی 73
4-4-1 انتخاب پارامتر های حالت اجرایی : 76
4-4-1-1 دمای اب ورودی به کندانسور، ابزوربر و خروجی اواپراتور 76
4-4-1-2 دبی جرمی اب ورودی به کندانسور، ابزوربر، اواپراتور و ژنراتور 76
4-4-1-3 ضریب انتقال حرارت کلی (UA) 77
4-4-1-4 دمای ژنراتور 79
4-4-1-5 ضریب بازدهی مبدل محلول 79
4-4-2 حدس اولیه برای Q 79
4-4-3 بدست اوردن دمای اوپراتور 79
4-4-4 بدست اوردن دمای کندانسور 81
4-4-5 بدست اوردنT(1), T(2), T(3), T(4), T(5), T(6), T(12), T(14) 81
4-4-5-1 بدست اوردن T(12) , T(14) 81
4-4-5-2 حدس اولیه T(6) 82
4-4-5-3 بدست اوردن T(1),T(2) 82
4-4-5-4 بدست اوردن T(4),T(3) 83
4-4-5-5 بدست اوردن T(5),T(6) 84
4-4-5-6 مقایسه Tn(6) باT(6) 85
4-4-6 محاسبه فشار 85
4-4-7 بدست اوردن ظرفیت گرمایی محلول، غلظت، انتالپی، دبی جرمی و انتالپی 85
4-4-8 بررسی همگرایی 87
4-4-8 بررسی کریستاله شدن 88
4-4-9 بدست اوردن انتروپی و اگزرژی 88
فصل پنجم : بهینه سازی سیکل سرمایش جذبی 91
5-1 انتخاب تابع هدف مناسب 93
5-2 انجام بهینه سازی به ازای مقادیر مختلف ضرایب تابع هدف 96
فصل ششم : نتایج 101
6 -1 صحت نتایج : 102
6-2 بررسی تأثیر دمای اب ورودی به ژنراتور بر سایر پارامترها 104
6-3 بررسی تأثیر دمای اب ورودی به کندانسور و ابزوربر بر سایر پارامترها 113
فصل هفتم : جمع بندی و ارائه پیشنهادات 121
7-1 جمع بندی نتایج پژوهش حاضر 121
7-2 پیشنهادات جهت ادامه کار تحقیقات اخیر 122
مراجع و منابع 123
Appendix A 128
Appendix B 140
ABSTRACT 144

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بسته تحقیقاتی سیستمهای سرمایش خورشیدی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.