حراج!

بسته تحقیقاتی طراحی مجتمع مسکونی دوستار سالمند

تومان49,000

این بسته شامل 3 پایان نامه در زمینه طراحی مجتمع مسکونی دوستار سالمند می باشد که به صورت فایل word و pdf در اختیار شما قرار میگیرد.
تمامی پایان نامه ها مربوط به سال 90 به بعد می باشد.

دسته:

توضیحات

 

طراحی واحدهای مسکونی متناسب سالمند در رشت

چکیده

دوره‌ی سالمندی، آخرین مرحله‌ از زندگی است که با ویژگی‌های خاصی همراه است با توجه نمودن به مطالبات سالمندان، می-توان این دوره را به ایام خوش زندگی تبدیل نمود یکی از مطالبات مهم آنان، مسکن مناسب است که نقش مهمی در کیفیت زندگی دارد سالمندان با وجود همه‌ی محدودیت‌های خود به اندازه‌ی اقشار دیگر جامعه حق بهره‌بری مناسب از نواحی مسکونی و محیط اطراف خود را دارند بنابراین توجه به ایجاد خانه‌های مناسب سالمند برای بالا بردن میزان رضایت‌مندی آنان از محیط زندگی از ضروریات محسوب می‌شود در این پژوهش و طراحی هدف آن است که با به دست آوردن شناخت و آگاهی از خصوصیات و ویژگی‌های جامعه‌ی سالمندان و بررسی تأثیر این ویژگی‌ها بر مسکن سالمند و با توجه به علاقه‌ی سالمندان به زندگی در بافت متداول شهر، به طراحی مسکن و محیط مسکونی با احترام به خصوصیات و نیازهای فرد سالمند در یکی از محلات قدیمی شهر رشت پرداخته شود، به طوریکه این مسکن منطبق بر شرایط روحی و جسمی سالمند رشتی ‌باشد، او را در جهت گذراندن پیری در محیطی شایسته و انسانی یاری رساند و در نهایت سبب ارتقاء روحیه و کیفیت زندگی سالمند شود تا با آسایش بیشتر و با عزت نفس، با فرآیند سالخوردگی انطباق یابدروش گردآوری اطلاعات شامل مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی می‌باشد در ابتدا مباحث نظری و کیفی مرتبط با موضوع مطالعه، خصوصا سالمندشناسی محیطی مدنظر قرار گرفته و سپس با توجه به اطلاعات بدست آمده از مطالعات پایه و نظری و در ترکیب با استاندارهای کمی مرتبط با مسکن سالمند، ایده‌ها و طرح‌هایی برای سکونت چند سالمند در کنار سایر افراد جامعه ( اعضای درجه یک خانواده یا افراد غریبه) و در 3 تیپ تهیه شده است همچنین با مشاهده‌ی رفتار سالمند و دقیق شدن در سبک زندگی سالمند رشتی و تحلیل آن‌ها، یکسری رفتارها و داده‌های خاص سالمند رشتی به دست آمد که در نهایت با ترکیب داده‌های حاصل شده و دسته‌بندی آن‌ها راه‌کارهای طراحی ارائه شده است نتایج پژوهش و طرح حاکی از این است که طراحی مسکن مناسب با نیازهای سالمند و بدون جداسازی او از دیگر افراد جامعه می‌تواند در بالابردن کیفیت زندگی سالمند و رسیدن به سالمندی موفق تاثیرگذار باشد از اینرو در این طرح تلاش شده فضای زندگی سالمند ایزوله و یا فقط در کنار هم‌سالان خود نباشد ولی در عین حال با تفکیک نسبی فضاهای زندگی اواز دیگر اعضای خانواده و مناسب سازی این فضاها برای سالمند استقلال او حفظ شود این طراحی، علاوه بر حوزه‌ی خصوصی و نیمه‌خصوصی سالمند، حوزه‌ی عمومی و نیمه‌عمومی در غالب محوطه و فضاهای محله‌ای برای تفریح، فراغت، اشتغال، فضاهای نمایشگاهی، فرهنگی و مذهبی در کنار واحدهای مسکونی به عنوان مرکز محله را در بر می‌گیرد تا ضمن استفاده از تجارب سالمند در کنار اقشار دیگر جامعه، موجبات حضور فعال همراه با نشاط، حفظ استقلال مالی، عزت اجتماعی و ایجاد احساس مفید بودن برای این قشر نیز فراهم شود

فهرست
پیشگفتار ۱
۱-۱- نمایگان پژوهش و طرح ۶
۱-۲- بیان مساله ۶
۱-۳- اهداف پژوهش و طرح ۷
۱-۴- اهمیت و ضرورت پژوهش و طرح ۷
۱-۵- پرسش‌های پژوهش و طرح ۸
۱-۶- روش پژوهش و طرح ۸
۱-۷- یافته‌های پژوهش و طرح ۹
۱-۸- کاربرد نتایج پژوهش و طرح ۹
۲-۱- مفهوم و فرآیند پیری ۱۱
۲-۲- تعریف سالمندی ۱۲
۲-۲-۱ سن سالمندی ۱۲
۲-۳- جمعیت شناسی سالمندان (وضعیت سالمندی در جهان و ایران) ۱۳
۲-۳-۱- جمعیت سالمند در دنیا ۱۴
۲-۳-۲- جمعیت سالمند در ایران ۱۴
۲-۳-۳ جمعیت سالمند در استان ۱۴
۲-۴- پایگاه اجتماعی سالمندان (سالمند و اجتماع) ۱۵
۲-۵- نظریههای جامعه شناختی(اجتماعی) پیر شدن ۱۶
۲-۵-۱- نظریهی عدم تعهد(انفصال یا انزوا) ۱۶
۲-۵-۲- نظریهی فعالیت ۱۷
۲-۵-۳- نظریهی تداوم(پیوستگی) ۱۷
۲-۵-۴- نظریهی نقش یا مشارکت ۱۸
۲-۵-۵- نظریهی سالمند به عنوان یک فرهنگ فرعی ۱۸
۲-۵-۶- نظریهی سالمند به عنوان گروه اقلیت ۱۸
۲-۵-۷- نظریهی سالمندی موفق ۱۸
۲-۶- سالمندی پویا ۲۰
۲-۶-۱ مولفه‌های سالمندی پویا ۲۱
۲-۷- عوامل تاثیرگذار در سالمندی ۲۱
۲-۷-۱ جنبه‌های زیست‌شناختی ۲۱
۲-۷-۲ جنبه‌های روانشناختی ۲۱
۲-۷-۳ جنبه‌های جامعه‌شناختی ۲۲
۲-۸- ویژگی‌ها و مشکلات دوران سالمندی ۲۲
۲-۸-۱- ویژگیهای جسمی سالمند ۲۳
۲-۸-۱- ۱- تغییرات حرکتی ۲۳
۲-۸-۱- ۲- اختلالات حسی ۲۴
۲-۸-۱-۳- سایر تغییرات جسمانی ۲۴
۲-۸-۲- ویژگیهای روانی و احساسی سالمند ۲۵
۲-۹- قابلیت‌های سالمند ۲۸
۲ -۱۰- سلسله‌مراتب نیازهای انسانی ۲۹
۲ -۱۱- نیازهای سالمند ۳۰
۲-۱۱-۱- احتیاجات عاطفی ۳۰
۲-۱۱-۲- احتیاج به شرکت در اجتماع ۳۰
۲-۱۱-۳- احتیاج به به ورزش ۳۱
۲-۱۱-۴- احتیاج به تفریح ۳۱
۲-۱۲- فعالیت‌های سالمند ۳۱
۲-۱۲-۱- فعالیت‌های ورزشی-تفریحی ۳۱
۲-۱۲-۲- فعالیت‌های اجتماعی ۳۲
۲-۱۲-۳- فعالیت‌های فرهنگی مذهبی ۳۳
۲-۱۲-۴- فعالیت مربوط به اوقات فراغت ۳۳
۲ -۱۲-۴-۱- فعالیت‌های رایج اوقات فراغت ۳۵
۲ -۱۲-۴-۲- فعالیت‌های ضروری اوقات فراغت ۳۵
۲-۱۳- سالمند و خاطره‌گویی ۳۶
۲-۱۴-۱- سالمند و خانواده ۳۷
۲ -۱۴-۲- سالمند و جوان ۳۸
۲ -۱۴-۳- سالمند و کودک ۳۹
۲-۱۴-۴- سالمند و گروه همسالان ۴۰
۲-۱۵- جمع‌بندی ۴۰
۳-۱- سالمندان و محیط ۴۲
۳-۱-۲- مشخصات محیط مناسب سالمند ۴۳
۳-۲- حوزه‌های تشکیل‌دهندۀ محیط سالمند ۴۷
۳-۲-۱- محله (فضاهای عمومی) و سالمند ۴۷
۳-۲-۲- فضاهای باز محیط‌های مسکونی و سالمند ۴۸
۳-۲-۳- سالمند و فضای همسایگی ۴۹
۳-۲-۳- سالمند و فضای همسایگی ۴۹
۳-۲-۴- مسکن ۵۰
۳-۲-۴-۱- مسکن مناسب (دوستدار) سالمند ۵۱
۳-۲-۴-۲ تیپولوژی مسکن سالمندان ۵۳
۳-۲-۴-۳- رویکردهای مختلف نسبت به مسکن سالمندان ۵۴
۳-۲-۴-۴- رویکرد طراحی خانه برای سالمند در ایران ۵۶
۳-۲-۴-۵- الگوی انتخاب شده در این پژوهش ۵۷
۳-۳- مناسب‌سازی فضاها با شرایط خاص جسمی و روانی سالمندان (استانداردهای کمی فضای سکونت سالمند) ۵۸
۳-۳-۱- توصیه‌های کلی طراحی متناسب با شرایط خاص جسمی سالمندان ۵۸
۳-۳-۲- اصول معماری و طراحی فضاهای سالمندان ۵۹
۳-۳-۳- طراحی اجزای فضاهای داخلی ۶۵
۳-۳-۴- معماری داخلی خانۀ سالمند ۶۷
۳-۳-۴-۱- رنگ در فضای داخلی خانۀ سالمند ۶۷
۳-۳-۴-۱- نورپردازی مناسب فضاها ۶۸
۴-۱- مجتمع اقامتی سالمندان توانمان (Tuen mun) در هنگ کنگ ۷۱
۴-۲- مجتمع اقامتی سالمندان البشلس پارک (Elbschloss park residence) در هامبورگ آلمان ۷۴
۴-۳- خانه سالمندان سان سیتی (Sun city) در ژاپن ۷۶
۴-۴- آسایشگاه معلولین و سالمندان شهر رشت ۷۸
۵-۱- مروری برتاریخچۀ استان گیلان ۸۰
۵-۳- مطالعات عمومی گیلان و رشت ۸۱
۵-۲-۱- شرایط زیست‌اقلیمی گیلان ۸۲
۵-۲-۲- موقعیت جغرافیایی شهر رشت ۸۲
۵-۲-۳- شرایط زیستی در رشت ۸۲
۵-۲-۳-۱- نمودار وزش باد سالیانه در رشت ۸۲
۵-۳- معماری گیلان ۸۳
۵-۳-۱- راهکارهای معماری بومی گیلان در پاسخ به نیازهای اقلیمی ۸۳
۵-۳-۲- معماری مسکن بومی گیلان ۸۴
۵-۳-۳- معماری خانه‌های سنتی شهر رشت ۸۶
۵-۳-۳-۱- ویژگی‌های معماری خانه‌های سنتی شهر رشت ۸۶
۵-۳-۳-۲- عناصر تشکیل دهنده‌ی خانه‌ی سنتی در رشت ۸۹
۵-۴- ویژگی‌های معماری مسکن جدید گیلان ۹۳
۵-۵- انطباق معماری مسکن جدید با معماری بومی گیلان ۹۳
۵-۶- بررسی دو نمونه از خانه‌های سنتی شهر رشت ۹۴
۵-۷- جمع‌بندی ۹۸
۵-۸- انتخاب سایت طراحی ۱۰۱
۵-۸-۱- معرفی محلهی ساغریسازان ۱۰۲
۵-۸-۲- دلایل انتخاب سایت ۱۰۲
۵-۹- معرفی سایت طراحی ۱۰۳
۵-۹-۱- معرفی عناصر برجسته محله ۱۰۳
۵-۹-۲- انتخاب محدودهی طراحی ۱۰۶
۵-۹-۳- دیدهایی به درون و پیرامون سایت طراحی ۱۰۹

 

طراحی مجتمع مسکونی در شهر یزد با تمرکز روی سالمندان

چکیده

جمعیت جهان در حال پیر شدن است و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست درکشور ما همواره سالمندان ازجایگاه خاصی بر مبنای احترام واقتدار درجامعه برخوردار بوده اند اما تغییرات دنیای امروز و جدا شدن افراد کهنسال از مرکز و هسته‌ی زندگی سبب فروپاشی این جایگاه وشکل‌گیری ذهنیت منفی نسبت به سالمندان شده است؛ سپردن سالمندان به سراهای سالمندان، انزوای آنها و انسداد پیوند بین نسل‌ها نتیجه ی این تحولات می باشد با این حال، همچنان در فرهنگ ما سالمند انسان شریف و ارزنده ای است که تجارب و اندوخته های او نیروی بالقوه ای برای ساختن جامعه ای برتر و فرهنگ عالی تر به شمار می رود اگر چه عوامل تاثیر گذارمتعددی بر بهبود و ارتقاء جایگاه سالمندان نقش دارند، رساله ی پیش رو قصد دارد به بهانه طراحی مجموعه ی مسکونی در شهر یزد، از حوزه معماری و با محوریت قرار دادن مفهوم پیری موفق به این مساله بپردازد در این راستا شناخت عوامل موثر بر رضایتمندی محیطی سالمندان اصلی ترین محور مطالعاتی رساله را شکل داده که نتایج آن به عنوان مبنای نظری و عملی طراحی مجموعه مسکونی مورد نظر مورد استفاده قرار می گیرد ایده ی کلی طراحی این پروژه، در دو بخش طراحی دانه و طراحی مجموعه، ایجاد محیطی است که امکان فعالیت را از سالمندان سلب نکند و حضور آنها را در کنار خانواده و در بطن جامعه تداوم بخشد، که به دنبال دستیابی به این هدف مفهومی شکل گرفته است که تحت عنوان حضور پایدار آن را معرفی می کنیم با تحقق این مفهوم نه تنها سطح سلامت و کیفیت زندگی سالمندان ارتقاء می یابد و گامی به جلو درجهت رسیدن به پیری موفق برداشته می شود، بلکه امید است که چرخه‌ی فرهنگی جامعه حفظ و شکاف و گسل عاطفی موجود بین نسل‌ها ترمیم شود

فصل1: مقدمه 1
فصل2:تعریف سالمند و سالمندی 13
فصل3: عوامل تاثیرگذار بر رضایتمندی محیطی و مسکونی 39
فصل4: معرفی موضوع پروژه و روند طراحی 65
فصل5: ارائه طرح 95
منابع و مآخذ 139
فصل اول : مقدمه

1-1 تعریف مسئله 2
1-2 پرسش تحقیق 5
1-3 هدف تحقیق 6
1-4 پیشینه تحقیق 8
1-5 روش تحقیق 10
1-6 ساختار پایان نامه 11
فصل2 : تعریف سالمند و سالمندی

2-1 مقدمه 14
2-2 تعریف سالمند و سالمندی 14
2-2-1 دسته بندی سالمند بر اساس سطح توانایی 17
2-2-1-1 سالمند از کار افتاده 17
2-2-1-2 سالمند توانا (بازنشسته) 17
2-3 فرایند پیری از لحاظ جسمی و روانی 18
2-3-1 پیری از دیدگاه جسمی 18
2-3-1-1 سن زمانی19
2-3-1-2 سن جسمی و زیستی19
2-3-1-3 سن روانی و عاطفی20
2-3-1-4 سن اجتماعی 20
2-3-2 پیری از دیدگاه روانی 20
2-4 ویژگیهای دوران پیری 21
2-4-1 خصوصیات ظاهری پیری 23
2-4-2 خصوصیات غیرظاهری پیری23
2-4-3 برخی از مسائل و مشکلات روانی دوران پیری24
2-4-3-1 برخی از احساسات مشترک میان سالمندان24
2-4-3-2 برخی از مکانیزم های دفاعی در سالمندان24
2-5 آثار و نتایج پیری (آسیب ها) 24
2-5-1 اثرات فردی پیری25
2-5-1-1 عومل موثر بر تسلط سالمندان و ضعف جسمانی و افسردگی دوران پیری27
2-5-2 اثرات اجتماعی30
2-5-2-1 حمایت اجتماعی و تعامل اجتماعی31
2-5-2-2 ایده ها و نظریه های اجتماعی پیری32
2-5-2-3 موقعیت های اجتماعی پیری: جوامع، محله ها، مسکن 35
2-6 پیری موفقیت آمیز (پیری موفق) 36
جمع بندی38
فصل3: عوامل تاثیرگذار بر رضایتمندی محیطی و مسکونی

3-1 مقدمه 40
3-2 اهمیت مسکن و مجموعه مسکونی برای سالمندان 40
3-3 انواع محیط های سکونت برای سالمندان41
3-3-1 خانه های معمولی 42
3-3-2 جوامع مسکونی 43
3-3-3 خانه های سالمندان43
3-4 مشخصات محیطی در ارتباط با محدودیت های سالمندان 45
3-4-1 تحریکات حسی 46
3-4-2 دسترسی 46
3-4-3 قابلیت ادراک 47
3-4-4 معنا 48
3-4-5 تطابق 49
3-4-6 فردیت بخشیدن 49
3-4-7 محرمیت 50
3-4-8 اجتماعی شدن 51
3-4-9 زیبایی شناسی 53
3-4-10 آسایش 53
3-5 بررسی تطبیقی عوامل تاثیرگذار بر رضایتمندی سالمندان و مشخصات محیطی 54
3-5-1 تاثیر مشخصات محیطی بر تامین رضایتمندی56
3-6 اهمیت حضور پایدار در زندگی سالمندان60
جمع بندی 62
فصل4 : معرفی موضوع پروژه و روند طراحی

4-1 مقدمه 66
4-2 معرفی موضوع طراحی 66
4-2-1 ایده ها و کانسپت های اصلی طراحی 67
4-3 فرآیند طراحی 68
4-3-1 تحلیل سایت 68
4-3-1-1 عوامل تاثیر گذار در انتخاب سایت68
4-3-2 احکام و کانسپت های طراحی در مقیاس معماری دانه69
4-3-2-1 انتخاب کاربران70
4-3-2-2 تعریف سازمان و ساختار معماری71
4-3-3 احکام موردی در حوزه طراحی دانه78
4-3-4 احکام و کانسپت های طراحی در مقیاس مجموعه84
4-3-4-1 احکام کلی در حوزه طراحی مجموعه84
4-3-4-2 جولانگاه های سالمندی، کانسپت اصلی طرح در مقیاس مجموعه91
فصل5 :ارائه طرح
5-1 مقدمه 96
5-2 معرفی الگوهای پیشنهادی 96
5-2-1 تیپ 1 96
5-2-2 تیپ 2105
5-2-3 تیپ 3115
5-3 طراحی مجموعه120
5-3-1 ارائه طرح122
5-4 مروری سریع به جزئیات اجرایی و فنی پیشنهادی136
پیشنهادات138
منابع و مآخذ 139

 

مناسب‌سازی فضای مسکونی برای سالمندان- عنوان عملی: طراحی فضا و تجهیزات آشپزخانه با رویکرد توانبخشی

چکیده

یکی از مسایل سالمندان که در قرن حاضر مورد توجه سازمانهای بین المللی است بالا بردن سطح کیفیت زندگی آنان می باشد کیفیت زندگی یک وضعیت رفاهی است که مشتمل بر دو بخش است :1)توانایی انجام فعالیتهای روزمره که همان سلامت جسمی ،روانی و اجتماعی است 2)رضایت از سطوح عملکرد ،کنترل و درمان بیمارییکی از شرایطی که احتمالا تاثیر زیادی بر کیفیت زندگی سالمندان دارد جایی است که آنها زندگی می کنند ،در خانه خود یا مراکز نگهداری به این منظور عقیده کلی بر این است که سالمندان مقیم در سرای سالمندان دارای کیفیت زندگی پایینتری نسبت به سالمندانی می باشند که در خانه های خود زندگی می کنند از این رو کاملا ضروری به نظر میرسد که شرایطی را برای این افراد فراهم بیاوریم که حدالمقدور بتوانند در خانه های خود زندگی بکنند هدفهای تحقیق :خلق محیط مناسب با توانمندی‌های احساسی و حرکتی سالمندان و ایجاد فضاهای قابل دسترس، قابل استفاده، ایمن، راحت و متناسب با الگوهای رفتاری ـ حرکتی سالمندان در فضاهای آشپزخانهفراهم سا ختنن امکان انجام امور آشپزخانه به صورت مستقل برای سالمندانفراهم ساختن فضایی برای جبران محدودیتهای جسمی سالمندان و به حداکثر رساندن بازده قابلیتهای محدود شده آنان

عنوان صفحه
فصل اول : کلیات طرح
مقـــــدمه 2
1-1 شناسایی مسأله 3
1-1-1 تعربف و تفسیر مشکل 3
1-1-2 مشکلات آشپزخانه برای استفاده 5
1-2 هدف های تحقیق 5
1-3 معرفی روش تحقیق 6
1-3-1 پرسشنامه 7
1-3-2 تحلیل پرسشنامه 9
1-4 تعین طبقه استفاده گر 10
1-4-1 تعریف سالمندی 10
1-5 بررسی ویژگی های سالمندان 13
1-5-1 ویژگی های روحی روانی سالمندان 13
1-5-2 ویژگی های جسمی و فیزیکی سالمندان 14
1-5-2-1 محدودیت های جسمی- حرکتی 14
1-5-3 متدولوژی آنالیز 5wh 15
1-6 بررسی تحقیقات مشابه در ایران و خارج از کشور 17
1-6-1 بررسی تحقیقات مشابه در ایران 17
1-6-2 بررسی تحقیقات مشابه در خارج از کشور 21
1-6-2-1 ADA 2010 21
1-6-2-2 Dwell کمپانی 28
1-7 تاریخچه 31
1-7-1 تاریخچه حمایت از سالمندی درایران 31
1-8 بررسی 12 پارامتر اصلی طرح 32
1-9 انتخاب سه نمونه برتر از بین نمونه های داخلی و خارجی 35
1-10 طراحی جهانی 38
فصل دوم 42
2-1 بررسی ساختار فرمی محصولات 43
2-1-1 تئوری گشتالت 43
2-1-2 ساختمان گشتالت 44
2-2 بررسی گشتالت محصول 45
نمونه اول 45
نمونه دوم 46
نمونه سوم 47
2-3 بررسی ساختمان گشتالت محصولات 49
2-4 توصیه های طراحی محصول و فضا 50
فصل سوم ارگونومی و مهندسی فاکتورهای انسانی 51
3-1 ارگونومی و مهندسی فاکتورهای انسانی 52
3-2 تعریف سالمند 53
3-2-1 سالمندی و وسایل کمک حرکتی مفید 54
3-2-1-1 مروری بر وسایل کمک حرکتی سالمندان 55
3-3 ارگونومی و توان بخشی 60
3-3-1 ارگونومی و برابری فرصت ها 63
3-4 تخمین های آنتروپومتریکی سالمندان 68
3-4-1 استاتیک 68
3-4-2 دینامیک 73
3-5 ارگونومی و هماهنگی میان انسان و محیط 80
3-5-1 آشپزخانه 80
3-5-2 انواع آشپزخانه از لحاظ چیدمان 82
1-حالت ساده 82
2- L شکل 83
3- U شکل 84
4- ترکیبی از L و U شکل 85
3-5-3 مثلث کار در آشپزخانهاز لحاظ چیدمان 86
3-5-4 روشنایی آشپزخانه 89
الف – نور طبیعی 89
ب- نور مصنوعی 90
3-6 مشخص نمودن موقعیت و هویت استفاده گر از لحاظ فرهنگی 90
3-7 توصیه های طراحی 93
3-8 الگوریتم استفاده 95
4- آنالیز روابط محیطی 101
4-1 بررسی محیط استفاده محصول 102
4-1-1 تاثیرات محصول بر محیط 102
4-2-1 تاثیرات محیط بر محصول 103
4-3 توصیه های طراحی 104
فصل پنجم آنالیز مواد و روش های ساخت 105
5-1 ام دی اف 106
5-1-1 مقایسه ام دی اف با چوب طبیعی 109
5-1-2 مزایای استفاده از ام دی اف به جای نئوپان 110
5-1-3 روش های استفاده از ام دی اف در صنعت 110
5-2 استنلس استیل 111
5-2-1 انواع گریدهای استنلس استیل 112
5-2-1-1 سری 300 و موارد کاربرد آن 112
5-2-1-2 سری 400 و موارد کاربرد آن 112
5-3 ورق های گالوانیزه 113
5-4 شیشه سکوریت نشکن 115
5-5 توصیه های طراحی 116
6 مطالعات بازار 117
6-1 بررسی و آنالیز محصولات موجود در بازار جهت شستشوی ظروف 118
6-1-1 سینک 118
6-1-2 ماشین ظرفشویی 121
6-1-3 محصولات الکترولوکس 122
7 نتیجه گیری و ضروریات طراحی 123
بخش عملی 126
8-1 سه ایده برتر 127
8-1-1 ایده شماره 1 127
8-1-2 ایده شماره 2 128
8-1-3 ایده شماره 3 129
8-2 ارزیابی ایده های برتر 130
8-3 توضیحات کامل در مورد طرح 131
8-4 آنالیز مواد و روش های ساخت 134

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بسته تحقیقاتی طراحی مجتمع مسکونی دوستار سالمند”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.