حراج!

بسته تحقیقاتی بتن خود متراکم

تومان58,000

این بسته شامل 15 پایان نامه در زمینه بتن خود متراکم می باشد که به صورت فایل word و pdf در اختیار شما قرار میگیرد.

تمامی پایان نامه ها مربوط به سال 90 به بعد می باشد.

دسته:

توضیحات

بررسی تاثیر خاکستر پوسته ی برنج بر خصوصیات خودتراکمی بتن خودتراکم

چکیده

استفاده از روسازی های بتنی برای جاده هایی با ترافیک بالا و بخصوص در باندهای پروازی در سالهای اخیر به شدت مورد توجه قرار گرفته است. در سالهای اخیر استفاده از زیر مجموعه های بتن های توانمند مانند بتن نیمه خود متراکم برای استفاده در قالب های لغزنده و بتن خود تراکم برای استفاده در باندهای پروازی و موارد دیگر افزایش یافته است. بتن خود تحکیم برای حفظ خصوصیات خودتراکمی و همگنی خود به کاهش مصالح درشت‌دانه و افزایش مقدار سیمان مصرفی نیاز دارد. سیمان بیشتر، هزینه‌ی کلی تولید بتن را افزایش می‌دهد و از طرفی منجر به افزایش دمای هیدراتاسیون و بالتبع افزایش مشکلات ناشی از خزش و انقباض بتن می‌شود . استفاده از مواد پوزولانی مانند،خاکستر پوسته‌ی برنج سبب کاهش دمای ناشی از هیدراتاسیون و کاهش مشکلات ناشی از خزش و جمع شدگی می‌شوند؛ ضمن آنکه خصوصیات بتن خودتراکم تازه را نیز ارضا می‌کنند. صرفه اقتصادی از یک‌سو و حفظ محیط‌زیست از طریق صرفه‌جویی در استفاده از منابع طبیعی از سوی دیگر لزوم استفاده‌ی مجدد از مواد زائد را بیش‌ازپیش مشخص ساخته است.در این پروژه میزان بهینه ی خاکستر پوسته‌ی برنج برای دستیابی به مناسب ترین خواص بتن خود تراکم تازه و بتن خود تراکم سخت شده و نیز انواع شیوه های سوزاندن خاکستر پوسته‌ی برنج برای دستیابی به مناسب ترین خاکستر پوسته‌ی برنج مورد بررسی قرار میگیرد. مشخصات بتن تازه با آزمایشهای اسلامپ و اسلامپ 50 ثانیه، حلقه ی جی، جعبه ی ال و قیف وی مورد بررسی قرار گرفت. سپس آزمایشات مقاومت فشاری و خمشی برای بررسی مشخصات مکانیکی بتن ها بر روی آنها صورت گرفت. نتیجه‌ی آزمایشات مقاومت فشاری و خمشی نشان داد که با کاهش افت سرخ شدن، مقاومت فشاری و خمشی نمونه‌ها افزایش قابل‌توجهی پیدا کرد. مقاومت خمشی نمونه‌ای که دارای خاکستر پوسته‌ی برنج با افت سرخ شدن کمتر بود بیشترین میزان بود. همچنین خاکستر پوسته‌ی برنجی که درصد کربن بالاتری داشت، جذب آب بیشتری نیز از خود نشان داد. جذب آب بیشتر میتواند نقش این ماده را به عنوان یک ماده ی اصلاح کننده ی ویسکوزیته پررنگ تر کند.

فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل 1 1
مقدمه و کلیات 1
1-1 کلیات 1
1-2 ضرورت مسئله 2
1-3 ساختار پایان نامه 4
فصل 2 5
مروری بر ادبیات فنی 5
2-1 اولین مطالعات استفاده از خاکستر پوسته‌ی برنج 5
2-1-1 رفتار حرارتی خاکستر پوسته‌ی برنج 7
2-1-2 تأثیر نحوه‌ی سوزاندن بر روی مشخصات شیمیایی خاکستر پوسته‌ی برنج 9
2-1-3 تأثیر دمای سوزاندن بر روی مشخصات شیمیایی خاکستر پوسته‌ی برنج 10
2-1-4 دسترسی به هوا در فرآیند سوزاندن 12
2-1-5 مشخصات فیزیکی خاکستر پوسته‌ی برنج 13
2-1-6 روش‌های تولید خاکستر پوسته‌ی برنج 16
2-1-7 سوزاندن پوسته‌های برنج در فضای باز 22
2-2 تأثیر استفاده از خاکستر پوسته‌ی برنج بر روی خواص بتن 22
2-2-1 تاثیر استفاده از خاکستر پوسته ی برنج بر روی خواص مکانیکی بتن 22
2-2-2 تأثیر استفاده از خاکستر پوسته‌ی برنج بر روی خواص خود تراکمی بتن خود متراکم 31
2-3 بتن خودتراکم 35
2-3-1 فواید و امتیازات به‌کارگیری بتن خودتراکم 39
2-3-2 معایب به‌کارگیری بتن خودتراکم 42
2-3-3 انواع بتن‌های خودتراکم 43
فصل 3 48
مواد و مصالح مصرفی و آزمایشات 48
3-1 مواد تشکیل‌دهنده بتن خودتراکم 48
3-1-1 سنگ‌دانه‌ها 48
3-1-2 سیمان 50
3-1-3 آب 52
3-1-4 پودر سنگ 52
3-1-5 خاکستر پوسته‌ی برنج 53
3-1-6 ریزی ذرات خاکستر پوسته ی برنج 59
3-1-7 فوق روان کننده 59
3-1-8 اصلاح‌کننده‌ی ویسکوزیته 60
3-1-9 شکل ظاهری خاکستر پوسته ی برنج 61
3-2 آزمایشات 62
3-2-1 روش ایکس آر دی: 62
3-2-2 روش XRF 62
3-2-3 میکروسکوپ الکترونی روبشی 63
3-3 طرح مخلوط بتن 63
3-4 ساخت نمونه‌ها 65
3-5 آزمایشات صورت گرفته بر روی بتن 67
3-5-1 آزمایشات صورت گرفته بر بتن تازه 67
3-5-2 آزمایشات صورت گرفته بر بتن سخت شده 68
فصل 4 70
نتایج و تفسیر آنها 70
4-1 خواص خاکستر پوسته‌ی برنج 70
4-2 بتن خودتراکم تازه 79
4-2-1 خواص کارایی بتن خود تراکم تازه 79
4-2-2 شاخص پایداری چشمی مخلوط‌ها 84
4-3 مقاومت فشاری نمونه‌ها 87
4-4 مقاومت خمشی نمونه‌ها 93
4-4 تحلیل نتایج آزمایش‌ها با استفاده از معادلات رگرسیون خطی 95
فصل 5 107
نتیجه گیری Error! Bookmark not defined.
پیشنهادات 109
مراجع 110

تعیین تاثیر درصد شکستگی سنگدانه های استاندارد بر روی دوام بتن

چکیده

امروزه استفاده از ماسه شکسته به عنوان یکی مصالح اولیه تولید بتن‌های آماده در کشور در حال گسترش می‌باشد. کاهش قیمت تمام شده‌ی بتن تولیدی و نیاز به استفاده‌ کمتر از منابع طبیعی که از دغدغه‌های بحث بتن و توسعه پایدار می‌باشد را می‌توان از جمله دلایل آن برشمرد. بتن خودتراکم به عنوان یکی از پیشرفت-های تکنولوژی بتن ضمن تسهیل اجرا سبب بهبود مقاومت فشاری، افزایش کیفیت، کاهش آلودگی و صرفه-جویی در هزینه‌های ساخت می‌گردد. شکل و شکستگی سنگدانه‌ها، با توجه به تأثیرات آن در اصطکاک مابین اجزای تشکیل دهنده، تنش تسلیم، لزجت خمیری و چفت و بسط اجزای مخلوط بتن، نقش مهمی در عملکرد مقاومتی و دوام بتن علی‌الخصوص بتن‌های خودتراکم دارد، لذا در این تحقیق بر آن شدیم تا تاثیر درصد ماسه استاندارد شکسته بر روی خواص بتن خودمتراکم را مورد بررسی قرار دهیم. بدین منظور از پنج طرح اختلاط با مقدار سیمان و نسبت آب به سیمان ثابت، دانه‌بندی و نسبت سنگدانه‌های درشت به ریز ثابت و جایگزین کردن پنج، 100،75،50،25 درصد ماسه استاندارد شکسته به جای ماسه طبیعی استفاده کردیم. سپس به ارزیابی دوام نمونه‌ها با انجام آزمایش‌های مقاومت فشاری، مقاومت کششی، مقاومت خمشی، جذب آب حجمی اولیه و نهایی، سیکل یخبندان، نفوذ آب تحت فشار و جذب آب موئینه پرداختیم. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که جایگزین کردن ماسه شکسته با ماسه طبیعی امکان‌پذیر بوده و حتی باعث بهبود دوام بتن می‌شود.

فهرست مطالب
1 فصل اول 1
1-1 مقدمه 2
1-2 تعریف مساله 3
1-3 اهمیت مساله 3
1-4 ساختار پایان‌نامه 5
2 فصل دوم 7
2-1 مقدمه 8
2-2 سنگدانه‌ها در بتن 9
2-2-1 طبقه‌بندی و نام‌گذاری 10
2-2-2 تولید سنگدانه 11
2-2-2-1 منابع تهیه شن وماسه 11
2-2-2-2 تفاوت شن و ماسه طبیعی و شکسته 13
2-2-3 مشخصات سنگدانه‌ها 14
2-2-3-1 چگالی و وزن مخصوص ظاهری 15
2-2-3-2 جذب و رطوبت سطحی 15
2-2-3-3 اندازه و دانه‌بندی 16
2-2-3-4 شکل و بافت سطحی 19
2-2-4 تاثیر سنگدانه‌ها بر بتن خودمتراکم 22
2-2-4-1 بررسی انواع سنگدانه‌های بکار رفته در ساخت بتن خودتراکم توسط محققین دیگر 23
2-2-4-2 بررسی تاثیر مشخصات سنگدانه‌ها بر بتن خودتراکم 26
2-2-4-2-1 دانه‌بندی 26
2-2-4-2-2 نسبت ماسه به سنگدانه 30
2-2-4-2-3 حجم سنگدانه و اندازه حداکثر دانه 31
2-2-4-2-4 شکل و بافت سطحی 32
2-3 دوام بتن 34
2-3-1 طبقه‌بندی سازوکار دوام 35
2-3-2 نفوذپذیری در بتن 36
2-3-2-1 نسبت آب به سیمان 37
2-3-2-2 نوع و مقدار سیمان 38
2-3-2-3 سنگدانه‌ی مصرفی 38
2-3-2-4 تراکم و نحوه عمل‌آوری 39
2-3-2-5 افزودنی‌ها در بتن 39
2-4 بتن خودمتراکم 40
2-4-1 تاریخچه بتن خودمتراکم 40
2-4-2 تعریف بتن خودمتراکم 42
2-4-3 ویژگی‌های بتن خودتراکم 43
2-4-3-1 قابلیت جریان و عبور 43
2-4-3-2 قابلیت پرکنندگی 45
2-4-3-3 قابلیت پایداری 45
2-4-4 تفاوت بتن خودمتراکم با بتن معمولی 47
2-4-4-1 تفاوت طرح اختلاط بتن خودمتراکم با بتن معمولی 47
2-4-4-2 تفاوت پایایی بتن خودمتراکم با بتن معمولی 47
2-4-5 مزایای استفاده از بتن خودتراکم در پروژه‌های عمرانی 49
2-4-6 فوق روان‌کننده 51
2-5 مروری بر کارهای گذشته 52
3 فصل سوم 65
3-1 مقدمه 66
3-2 مصالح مصرفی 66
3-2-1 سنگدانه‌های مصرفی 66
3-2-1-1 شن مصرفی 67
3-2-1-2 ماسه مصرفی 68
3-2-2 ریزدانه 70
3-2-3 سیمان مصرفی 71
3-2-4 فوق روان‌کننده 72
3-2-5 آب مصرفی 73
3-3 فرآیند انجام آزمایش طرح اختلاط 73
3-3-1 اصول انتخاب مخلوط‌ها و نسبت‌های آنها 74
3-3-2 فرضیات و داده‌های تعیین نسبت‌های اختلاط 75
3-3-3 روش تعیین نسبت‌های اختلاط 75
3-3-4 آزمایش‌های بتن تازه برای تعیین دانه‌بندی مناسب 76
3-3-5 نتایج آزمایش‌های بتن تازه برای تعیین دانه‌بندی مناسب 77
3-4 شرح آزمایش‌های انجام شده 81
3-4-1 آزمایش مقاومت فشاری 83
3-4-2 آزمایش مقاومت خمشی 83
3-4-3 آزمایش مقاومت کششی 83
3-4-4 جذب آب حجمی اولیه و نهائی 84
3-4-5 تعیین جذب آب موئینه 84
3-4-6 نفوذ آب تحت فشار 85
3-4-7 سیکل یخ‌زدن و ذوب‌شدن 85
4 فصل چهارم 87
4-1 مقدمه 88
4-2 نتایج آزمایش مقاومت فشاری 88
4-2-1 تحلیل نتایج آزمایش مقاومت فشاری 88
4-2-2 مقایسه نتایج آزمایش مقاومت فشاری 91
4-3 نتایج آزمایش مقاومت خمشی بتن با استفاده از تیر ساده 93
4-3-1 تحلیل نتایج آزمایش مقاومت خمشی بتن با استفاده از تیر ساده 93
4-4 نتایج آزمایش کشش مستقیم 94
4-4-1 تحلیل نتایج آزمایش کشش مستقیم 94
4-5 نتایج آزمایش جذب آب حجمی اولیه و نهایی 95
4-5-1 تحلیل نتایج آزمایش جذب آب حجمی اولیه و نهایی 95
4-5-2 مقایسه‌ی نتایج آزمایش جذب آب حجمی اولیه و نهایی 99
4-6 نتایج آزمایش نفوذ آب تحت فشار 103
4-6-1 تحلیل نتایج نفوذ آب تحت فشار 103
4-7 نتایج آزمایش سیکل یخ‌زدن و ذوب‌شدن 104
4-7-1 تحلیل نتایج سیکل یخزدن و ذوب‌شدن 105
4-8 نتایج آزمایش جذب آب موئینه 105
4-8-1 مقایسه‌ی و تحلیل نتایج آزمایش جذب آب موئینه 107
5 فصل پنجم 112
6 فصل ششم 115

بررسی آزمایشگاهی مقاومت فشاری و روانی بتن سبک خود متراکم، ساخته شده با آب مغناطیسی

چکیده

کاربرد بتن در پروژه های عمرانی روز به روز در حال افزایش است. ساخت بتن با خواص متفاوت، متناسب با شرایط هر پروژه، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. بتن خود متراکم سبک یکی از دستاوردهای مهم و از پیشرفتهای قابل توجه علم تکنولوژی بتن است. تا کنون توسط محققین و پژوهشگران، تحقیقاتی در مورد خصوصیات این نوع بتن، صورت گرفته است. اما کمتر به بررسی ترکیبات طرح اختلاط و نقش آب در این نوع بتن پرداخته شده است. همچنین در برخی کشورها مطالعاتی در مورد کاربرد آب مغناطیسی و تاثیر آن بر بتن درحال انجام است. با اعمال میدان مغناطیسی به آب مصرفی، ساختار آن تغییر داده می شود. در این تحقیق با هدف بررسی و بهبود تغییرات روانی و مقاومت فشاری به عنوان دو معیار مهم در سنجش بتن، بتن سبک خود متراکم با آب مغناطیسی ساخته شد. نمونه های آزمایشگاهی با طرح اختلاط های مختلف، در سه نسبت 0/28 و 0/32 و 0/36 آب به سیمان، با درصدهای متفاوت جایگزینی دوده سیلیسی و فوق روان کننده ساخته شدند. توسط دستگاههای اسلامپ، قیف V، جعبه L، دستگاه U و اوریمت، خواص رئولوژی و با دستگاه جک، مقاومت فشاری نمونه ها مورد بررسی و مقایسه و تجزیه و تحلیل قرارگرفت. نتایج آزمایش ها نشان داد که، آب مغناطیسی سبب بهبود خواص رئولوژی بتن تازه و مقاومت فشاری بتن سخت شده در اکثر طرح اختلاط ها می شود. همچنین با مصرف آب مغناطیسی می توان مصرف آب بتن و فوق روان کننده را کاهش داد. در نسبت های بکارگرفته شده در صدهایی از مقدار مصرف فوق روان کننده کاهش داده شد. تست التراسونیک بر روی نمونه های بتن سخت شده انجام گرفت و نتایج مربوط به آن ثبت گردیده است که حاکی از تراکم و یکنواختی نمونه های ساخته شده با آب مغناطیسی و دوده سیلیسی نسبت به سایر نمونه ها می باشد.

فصل اول: مقدمه و طرح تحقیق
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مساله 3
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 4
1-4- اهداف تحقیق و قلمرو ها 5
1-4-1- آزمایش های بتن تازه 6
1-4-2- آزمایش های بتن سخت شده 6
1-5- سوالات تحقیق 7
1-6- روش تحقیق و برنامه آزمایشگاهی 8
1-7- تقسیم بندی پایان نامه و تعریف فصول 10
فصل دوم : معرفی بتن خود متراکم معمولی و سبک
2-1- مقدمه 13
2-2- تاریخچه بتن خود تراکم و بتن سبک خود متراکم 14
2-3- تعاریف 19
2-4- مزایا و معایب بتن سبک خود تراکم 20
2-4-1- مزایای خود تراکمی 20
2-4-2- مزایای مربوط به سبکی 21
2-4-3- سایر مزایا 21
2-5- رئولوژی، ویژگی ها و مشخصات و قابلیت های بتن سبک خود تراکم 22
2-5-1-رئولوژی 22
2-5-2- ویژگی ها و مشخصات 26
2-5-3- قابلیت عبور و جریان پذیری 26
2-5-4- قابلیت پایداری 27
2-5-5- قابلیت پرکنندگی 27
2-6- محدودیت های مصرف و کاربرد 28
2-7- الزامات و نيازمنديها 29
2-8 – نمونه هایی از دامنه مصارف و کاربرد ها در پروژه ها 29
2-9- شباهت ها و تفاوتهای بتن خود تراکم سبک با بتن سبک معمولی و بتن روان 31
2-10- تفسیر اقتصادی بتن سبک خود تراکم 32
2-11- مهمترین آزمایشهای بتن تازه خود تراکم و نحوه تفسیر نتایج آنها 33
2-11-1- آزمایش اسلامپ 33

2-11-2- آزمایش قیف Vشکل 36
2-11-3- آزمایش جعبه L 39
2-11-4- آزمایش جعبه Uشکل 41
2-11-5- آزمایش حلقه j 43
2-11-6- آزمایش اوریمت 45
2-12- آشنایی کلی با طرح اختلاط بتن خود تراکم سبک 46
فصل سوم : آشنایی با آب مغناطیسی، میدان مغناطیسی و دستگاه تولید میدان مغناطیس
3-1- مقدمه 49
3-2- تعاریف انواع آب، آب مغناطیسی و میدان مغناطیسی 50
3-2-1- آب قلیایی 50
3-2-2- آب خنثی 50
3-2-3- آب اسیدی 50
3-2-4- آب مغناطیسی 50
3-2-5- میدان مغناطیسی 51
3-2-6- شار مغناطیسی 52
3-3- خواص فیزیکی و شیمیایی آب 53
3-3-1- خصوصیات فیزیکی آب 53
3-3-2- خصوصیات شیمایی 53
3-4- خواص آب مناسب بتن 53
3-5- ا ثرمغناطیس روی آب 54
3- 6- مزیت های مصرف آب مغناطیسی در بتن 55
3-7- اثر میدان مغناطیسی بر سختی آب 56
3-8- تفاوت آب مغناطیسی و آب یونیزه 59
3-9-کاربرد آب مغناطیسی در سایر علوم 60
3-10- تکنولوژی تولید آب مغناطیسی 62
3-11- چک مغناطیسی و محاسبات آن 64
3-12- منابع تغذیه دستگاه و مقایسه آنها 66
3-13- بررسی اقتصادی استفاده از سیستم های مغناطيسی 67
3-14- اصول سختی گیری و رسوب زدایی میدان مغناطیسی
69
فهرست مطالب
فصل چهارم : مواد و مصالح مصرفی و طرح اختلاط ها
4-1- مقدمه 71
4-2- مواد و مصالح مصرفی 72
4-2-1- سنگدانه¬ها 72
4-2-1-1- لیکا 73
4-2-1-2- ماسه 75
4-2-2- پودر سنگ 77
4-2-3- سیمان 79
4-2-4- دوده سیلیسی 81
4-2-5- فوق روان¬کننده¬ 84
4-2-6- آب 87
4-2-6-1- مشخصات آب مغناطیسی 88
4-3-طرح مخلوط ها 89
4-3-1- محاسبات اولیه و نهائی طرح اختلاط ها 90
4-3-2- طرح اختلاطهای اولیه بتن سبک خود تراکم با نسبت آب به سیمان 28/0 90
4-3-3- طرح اختلاطهای اولیه بتن خودتراکم سبک با نسبت آب به سیمان 32/0 91
4-3-4- طرح اختلاطهای اولیه و نهائی بتن خودتراکم سبک با نسبت آب به سیمان36/0 92
4-3-5- طرح اختلاط های نهائی نمونه های شاهد(sclc1) و نمونه های اصلی(sclc2) 94
4-4- روش نمونه گیری از طرح مخلوط ها 94
4-5- شرایط نگهداری و عمل آوری نمونه¬ها درحوضچه 95
4-5-1- عمل آوری در حوضچه با آب معمولی 95
4-5-2- عمل آوری در حوضچه با آب مغناطیسی 95
4-5-3- نحوه اختلاط مصالح در این تحقیق آزمایشگاهی 95
فصل پنجم : آزمایشهای انجام شده بر روی مصالح مصرفی و بتن تازه و نتایج آنها
5 -1- مقدمه 98
5-2- مفهوم روانی وکارائی بتن خود متراکم 99
5-3- عوامل موثر برروانی و کارائی 100
5-4- آزمایشات سیمان و بتن 101
5-4-1- آزمایشات سیمان 101
5-4-1-1- تعیین غلظت نرمال سیمان 101
5-4-1-2- تعیین زمان گیرش سیمان 101
فهرست مطالب
5-5- آزمایشات سختی آب 102
5-6- آزمایشات نمونه های بتن تازه 102
5-6-1- آزمایش جریان اسلامپ 105
5-6-1-1- تفسیر نتایج آزمایش جریان اسلامپ طرح های نهایی، با نسبتهای 28/0 و32/0 و36/0 106
5-6-2- آزمایش قیف V شکل 110
5-6-3- آزمایش جعبه L شکل 110
5-6-4- نتایج بین اسلامپ و قیف vشکل 111
5-6-5- نتایج بین L وu و اوریمت با حلقه J 112
5-6-6- شرح نتایج آزمایش ترکیبی اوریمت با حلقه j 113
5-6-7- آزمایش جعبه U شکل 114
فصل ششم : آزمایشهای مقاومت فشاری و تفسیر نتایج آنها
6-1- مقدمه 116
6-2- نحوه انجام آزمایشهای مقاومت فشاری و تفسیر نتایج 117
6-3- تجزیه و تحلیل نتایج آزمایشات مقاومت فشاری و استفاده از نرم افزار 122
6-3-1- معادلات 122
6-3-2- نمودارهای مقایسه ای 123
6-3-3- جداول ارزیابی بتن روان و سخت شده 134
6-4- تست التراسونیک 138
فصل هفتم : نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
7-1- مقدمه 141
7-2- تجزیه و تحلیل نتایج 141
7-2-1- نتایج آزمایش های بتن تازه 141
7-2-2- نتایج آزمایش های بتن سخت شده 142
7-3- پیشنهادها 145
7-3-1- پیشنهادهای برگرفته از یافته های پژوهش 145
7-3-2- پیشنهادهایی برای پژوهش های بعدی مرتبط 145
7-4- توصیه ها 146
پیوست ها 148
منابع و مراجع 159

بررسی عملکرد بتن‌های خود متراکم حاوی میکرو سیلیس، متاکائولن و الیاف فولادی

چکیده

بتن خودمتراکم نسل جدیدی از بتن با خاصیت شکل‌پذیری بالا و مقاومت کافی در برابر جداشدگی می‌باشد که می‌تواند به‌راحتی در داخل قالب جریان یابد و تمام فضای قالب و بین آرماتورها را بدون نیاز به ویبره کردن پر نماید. استفاده از الیاف در بتن می‌تواند شکنندگی بتن به میزان قابل‌توجهی کاهش دهد. الیاف با پل زدن بین ترک‌ها یکپارچگی بتن را تا تغییر شکل‌های زیاد حفظ می‌نماید و از شکست ترد بتن جلوگیری می‌نماید. متاکائولن و میکرو سیلیس به‌عنوان پرکننده‌ای با فعالیت پوزولانی بالامی توانند تأثیر به سزایی در بهبود خواص بتن داشته باشند. در این پژوهش 9 طرح اختلاط با استفاده از روش تاگوچی و همچنین نمونه شاهد، با درصد آب به سیمان 0.35 ساخته‌شده که میکرو سیلیس 3 ،5 و 10 درصد و متاکائولن 7 ،10 و15 درصد جایگزین سیمان و الیاف به مقدار 1.2 و 2.4 بر مترمکعب در این پژوهش به‌کاررفته است و آزمایش‌های مکانیکی و دوام شامل آزمایش مقاومت فشاری، کششی و آزمایش جذب آب روی آن‌ها انجام شد و برای دقت بیشتر از هر نمونه دو سری تهیه شد. نتایج حاصل‌شده نشان‌دهنده بیشترین مقاومت فشاری در طرح اختلاط با 10 درصد متاکائولن و 10 درصد میکرو سیلیس و بیشترین مقاومت کششی نمونه‌ها در طرح اختلاط با 10 درصد میکرو سیلیس، 15 درصد متاکائولن و 2.4 کیلوگرم بر مترمکعب الیاف فولادی نسبت به نمونه‌های شاهد است.

چکیده ۱ فصل اول: ۲ کلیات تحقیق ۲ ۱-۱. مقدمه ۳ ۱-۲. هدف از پژوهش ۴ ۱-۳. ساختار پایان‌نامه ۵ فصل دوم: ۷ مروری بر تحقیقات گذشته ۷ ۲-۱. مقدمه: ۸ ۲-۲. مزایای بتن خود متراکم ۸ ۲-۳. ویژگی‌های اصلی بتن خود متراکم ۹ ۴-۲. مقایسه بتن خود متراکم و بتن معمولی ۱۰ ۲-۵. مقایسه میزان بتن مصرفی (بتن خود متراکم) در آمریکا و ژاپن ۱۰ ۲-۶. تعریف بتن خود متراکم ۱۰ ۲-۶-۲. تعریف K.Ozawa ۱۱ ۲-۶-۳. تعریف H.Okamura: ۱۱ ۲-۶-۴. تعاریف موسسه بتن پیش‌ساخته و پیش‌تنیده و موسسه بتن آمریکا و مجموعه ASTM: ۱۲ ۲-۷. مشخصات بتن خودمتراکم ۱۲ ۲-۷-۱. کارایی (Workability) ۱۲ ۲-۷-۲. مشخصات مکانیکی (Mechanical Characteristics) ۱۲ ۲-۷-۳. دوام (Durability) ۱۳ ۲-۸. مطالعات و تحقیقات انجام‌شده بر روی بتن خودمتراکم ۱۳ ۲-۸-۱. تحقیقات اوکامورا ۱۳ ۲-۸-۲. تحقیقات اوزاوا ۱۵ ۲-۸-۳. تحقیقات سابرامیان و چاتو ۱۶ ۲-۸-۴. تحقیقات خیاط ۱۶ ۲-۹. کاربردهای اجرائی ویژه با بتن خودمتراکم ۱۷ ۲-۱۰. نمونه‌های اجرائی بتن خودتراکم ۱۷ ۲-۱۰-۱. سازه‌های اجراشده با بتن خودمتراکم در خارج از ایران ۱۸ ۲-۱۰-۱-۱. پل معلق Akashi-Kaiko در Awaji-Shima و Kobe ژاپن ۱۸ ۲-۱۰-۱-۲. دیواره‌های مخازن عظیم LNG شرکت گاز Osaka در ژاپن ۱۹ ۲-۱۰-۱-۳. استادیوم ورزشی شهر پراگ در کشور جمهوری چک ۱۹ ۲-۱۰-۱-۴. پل Ritto در کشور ژاپن ۲۰ ۲-۱۰-۲. نمونه‌های اجرائی بتن خودمتراکم در ایران ۲۱ ۲-۱۰-۲-۱. X-Leg های لابی برج میلاد تهران ۲۱ ۲-۱۰-۲-۲. کاربرد بتن خود متراکم در پروژه بزرگراه طبقاتی شهید صدر- تهران ۲۲ ۲-۱۰-۲-۳. پروژه توسعه حرم حضرت معصومه (س) ۲۳ ۲-۱۱. رده‌بندی بتن خودمتراکم(SCC) ۲۴ ۲-۱۱-۱. روانی (Flow ability) ۲۵ ۲-۱۱-۲. توان عبور (Passing ability) ۲۶ ۲-۱۱-۳. لزجت (Viscosity) ۲۶ ۲-۱۲. پوزولان ۲۷ ۲-۱۲-۱. تاریخچه ۲۷ ۲-۱۲-۲. مصرف مواد پوزولانی در بتن می‌تواند یک یا چند خاصیت مشروح زیر باشد: ۲۸ ۲-۱۲-۲. میکروسیلیس ۲۸ ۲-۱۲-۲-۲. تاریخچه ۲۹ ۲-۱۲-۳. متاکائولن ۳۰ ۲-۱۳-۳. مطالعات و تحقیقات انجام‌شده ۳۲ ۲-۱۳. بتن الیافی ۳۴ ۲-۱۳-۱. تاریخچه ۳۵ ۲-۱۳-۲. الیاف فولادی ۳۶ ۲-۱۳-۲-۱. اثرات مثبت کاربرد الیاف فولادی به شرح ذیل می‌باشد: ۳۶ ۲-۱۵-۴. مطالعات و تحقیقات انجام‌شده ۳۷ فصل سوم: ۳۹ مواد و روش‌ها ۳۹ ۳-۱. مقدمه ۴۰ ۳-۲. مصالح مصرفی ۴۰ ۳-۲-۱. سیمان ۴۰ ۳-۲-۲. میکروسیلیس ۴۱ ۳-۲-۳. متاکائولن ۴۲ ۳-۲-۳-۱. بررسی قابلیت پوزولانی ۴۳ ۳-۲-۴. الیاف فولادی ۴۴ ۳-۲-۵. آب ۴۵ ۳-۲-۶. مصالح سنگی ۴۵ ۳-۲-۷. فوق روان کننده ۴۸ ۳-۳. ساخت نمونه ۴۹ ۳-۳-۱. طرح اختلاط ۴۹ ۳-۳-۱. روش تاگوچی ۵۰ ۳-۳-۲. نمونه‌های مورد آزمایش ۵۴ ۳-۳-۳. شرایط عمل‌آوری نمونه‌ها ۵۵ ۳-۴. روش‌های آزمایش بتن تازه خودمتراکم ۵۵ ۳-۴-۱. روش انجام آزمایش جریان اسلامپ ۵۵ ۳-۴-۳. روش انجام آزمایش جعبه L ۵۶ ۳-۴-۵. قیف V شکل ۵۷ ۳-۵. آزمایش‌های بتن سخت شده ۵۸ ۳-۵-۱. مقاومت فشاری ۵۸ ۳-۵-۲. مقاومت کششی ۶۰ ۳-۵-۳. اندازه‌گیری جذب آب نهایی ۶۱ فصل چهارم: ۶۲ بحث و نتیجه‌گیری ۶۲ ۴-۱. مقدمه ۶۳ ۴-۲. نتایج آزمایشات بتن تازه ۶۳ ۴-۲-۱. آزمایش جریان قطر اسلامپ و زمان جریان اسلامپ ۵۰ سانتیمتر ۶۳ ۴-۲-۲. جعبه L شکل ۶۵ ۴-۲-۲. قیف V شکل ۶۶ ۴-۳. نتایج آزمایش بتن سخت شده ۶۷ ۴-۳-۱. مقاومت فشاری ۶۷ ٤-۳-۲. آزمایش مقاومت کششی (برزیلی) ۶۹ ٤-۳-۳. آزمایش تعیین درصد جذب آب نمونه‌ها ۷۲ فصل پنجم: ۷۴ خلاصه نتایج و پیشنهادها ۷۴ ۵-۱. مقدمه ۷۵ ۵-۲. نتیجه‌گیری ۷۵ ۵-۳. پیشنهاد برای کارهای آینده ۷۶ منابع و مأخذ: ۷۷

بررسی اثر میکرو سیلیس برمقاومت فشاری و کششی بتن خود متراکم به روش آزمایشگاهی

چکیده

بتن خودمتراکم برای اولین بار در اواخر دهه 1980 در ژاپن برای ساختمانهایی که در مناطق زلزله خیز قرار داشتند و دارای تراکم آرماتور زیادی بودند ، مورد استفاده واقع شد . بتن خودمتراکم ، بتنی است که از کارایی بالایی برخوردار است و می تواند بدون نیاز به عملیات ویبره تحت وزن خود جریان یابد و همچنین قابلیت پر کردن فضاهای درون قالب ها ، حتی زمانی که فاصله بین آرماتورها بسیار کم است را دارا می باشد . یکی از روش های متداول در بهبود خواص مکانیکی و پایایی بتن ، جایگزین کردن بخشی از سیمان با افزودنی های پوزولانی است . در تحقیق حاضر میکروسیلیس به عنوان پوزولان مصرفی می باشند ، در این پژوهش طرح اختلاط های بتن خودمتراکم به همراه نمونه شاهد با استفاده از پوزولان میکروسیلیس ساخته شد و آزمایش های بتن تازه شامل جریان اسلامپ و T50 ، جعبه L و آزمایش قیف V شکل و همچنین آزمایش های بتن سخت شده شامل آزمایش مقاومت فشاری و مقاومت کششی در سنین 7 و 28 روزه بر روی نمونه ها انجام گرفت . از مجموع نمونه های ساخته شده برای آزمایش مقاومت فشاری ، عملکرد نمونه های پوزولانی بهتر از نمونه های شاهد بوده و در میان تمامی طرح های مورد آزمایش نمونه حاوی 10 درصد میکروسیلیس عملکرد مطلوب تری داشت .

فصل اول : مقدمه
1-1- مقدمه: 2
1-2- بیان مسئله: 3
1-3- اهمیت و تعریف موضوع: 4
1-4- سوالات پژوهش: 5
1-5- اهداف تحقیق: 5
فصل دوم : مروری بر سوابق تحقیق و ویژگی های بتن خود‌تراکم
2-1- مقدمه: 8
2-2- تعریف بتن خودمتراکم: 8
2-2-1- تعریف K.OZAWA [18]: بتن خودمتراکم تازه باید خواص زیر را داشته باشد: 9
2-2-2-K.OZAWA: 9
2-2-3 – [19]H.OKAMURA : 10
2-3- مشخصات بتن خودمتراکم: 10
2-4- دلایل گسترش بتن خودتراکم در دنیا: 11
2-5 – تاریخچه بتن خودمتراکم: 11
2-5-1- پیشینه تحقیق: 12
2-6 – گسترش بتن خودتراکم در ایران: 15
2-6-1- چالشهای کاربرد گستردهی بتن خودتراکم در ایران: 16
2-6-2-کاربردهای اجرایی با بتن خودتراکم: 16
2-6-3- نمونه‌های اجرایی بتن خودمتراکم: 17
2-6-3-1- پل معلق Akashi-kaikyo در ژاپن: 17
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-6-3-2- دیوارهای مخازن عظیم Lng شرکت گاز Osaka در ژاپن[21 ]:. 17
2-6-3-3- بازار بزرگ Midsummer Place واقع در لندن-انگلستان: 18
2-6-3-4- پروژه تونل غوطه‌ور در kobe ژاپن:. 18
2-6-3-5 – برج Landmark در Minato Mirai 21 شهر یوکوهاما- ژاپن: 19
(شکل2-5) 19
2-7- نمونه‌های اجرایی بتن خودتراکم در ایران: 20
2-7-1- سازه ایوان مرکزی مصلی امام خمینی (ره) تهران[10] 20
2-7-1-1- دلایل استفاده از بتن خودتراکم در سازه ایوان مرکزی مصلی امام خمینی(ره) تهران: 21
2-7-2- سردرب دانشگاه علم و صنعت ایران: 22
2-7-3- توسعه حرم حضرت معصومه[12]: 23
2-7-4- تولید قطعات پیش‌ساخته جهت عبور دستگاه‌های حفاری متروی شیراز[11]: 24
2-7-5 – اجرای لاینینگ تونل رسالت: 25
2-7-6- پایه‌های ضربدری برج میلاد[2]: 26
فصل سوم : مراحل انجام تحقیق و روش انجام کار
3-1- روش انجام کار و تحقیق: 28
3-1-1- آزمایش‌های بتن خود تراکم در فاز خمیری: 28
3-1-2- آزمایش‌های بتن سخت شده: 30
3-1-2-1-آزمایش مقاومت فشاری: 30
3-1-2-2 -آزمایش مقاومت کششی: 30
3-2- انتخاب و تهیه مصالح: 31
فهرست مطالب
عنوان صفحه
3-2-1- سیمان: 31
3-2-2- آب: 32
3-2-3- سنگدانه: 33
3-2-4 – مواد پرکننده: 34
3-2-5- فوق روان کننده: 34
3-2-6- میکروسیلیس: 36
3-2-6-1- خواص و اثرات: 36
3-2-6-2-کاربردها: 37
3-2-6-3- روش مصرف: 37
3-3 – لوازم موردنیاز جهت انجام آزمایش‌ها: 38
3-3-1- وسایل موردنیاز جهت ساخت بتن: 38
3-3-2- وسایل موردنیاز جهت انجام آزمایش‌های بتن خود تراکم در فاز خمیری: 39
3-3-3- وسایل موردنیاز جهت انجام آزمایش مربوط به بتن سخت شده: 39
3-4- ترکیب مخلوط بتن خود تراکم: 39
3-4-1- الزامات طرح مخلوط بتن خود تراکم: 40
3-4-1-1- عملکرد خمیری بتن خود تراکم: 40
3-4-1-2- عملکرد بتن خود تراکم سخت شده: 41
3-4-2- روش‌های طرح اختلاط: 41
3-4-2-1- روش طرح مخلوط ساده: 41
3-4-2-2- روش حداقل خمیر سیمان: 45
3-5- اختلاط بتن: 45
فهرست مطالب
عنوان صفحه
3-5-1- کنترل تولید: 46
3-6- آزمایش‌های فاز خمیری بتن خود تراکم: 48
3-6-1- قابلیت جریان و عبور: 49
3-6-2- قابلیت پرکنندگی: 50
3-6-3 – قابلیت پایداری: 51
3-7- آزمایش جریان اسلامپ به قطر 50 سانتی‌متر: 52
3-7-1- مقدمه: 52
3-7-2- روش آزمایش: 52
3-7-2-1- وسایل کار: 52
3-7-2-2- نحوه کار: 53
3-7-3 -تفسیر و ارزیابی نتایج آزمایش: 54
3-8- آزمایش قیف V شکل و آزمایش قیف Vدر زمان 5 دقیقه (T5MIN): 56
3-8-1 – مقدمه: 56
3-8-2- وسایل موردنیاز: 57
3-8-3- روش انجام آزمایش: 57
3-8-4- تفسیر نتایج: 58
3-9-آزمایش جعبه L: 60
3-9-1- مقدمه: 60
3-9-2- وسایل موردنیاز برای انجام آزمایش: 62
3-9-3- روش آزمایش: 62
3-9-4- تفسیر نتایج: 63
فهرست مطالب
عنوان صفحه
3-10- نمونه‌گیری و عمل‌آوری نمونه‌ها: 65
3-10-1- نمونه‌گیری انجام آزمایش‌های فشاری و کششی: 65
3-10-2- عمل‌آوری نمونه‌ها: 67
3-11- بارگذاری نمونه‌ها و انجام آزمایش‌های تعیین مقاومت فشاری و کششی نمونه‌ها: 69
3-11-1- تعیین مقاومت فشاری نمونه‌ها: 70
3-11-2- تعیین مقاومت کششی نمونه‌ها: 71
3-11-3 -آزمایش تعیین مقاومت کششی به روش غیرمستقیم (برزیلی): 72
3-11-3-1- وسایل آزمایش: 72
3-11-3-2- روش انجام آزمایش: 73
3-11-3-3 انجام آزمایش: 75
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های آزمایشگاهی
4- 1- مقدمه: 78
نمونه شاهد:CS(CONCRETE SAMPLE) بتن خودمتراکم:SCC(SELFE COMPACTING CONCRETE) 79
4-2 نتایج حاصل از آزمایش های بتن تازه و سخت شده: 80
4-3 نتایج آزمایش های بتن تازه: 81
4-3-1 آزمایش SLUMP FLOW: نتایج حاصل از آزمایش جریان اسلامپ در جدول 4-6 و در نمودار 4-1 ارایه گردید. 81
4-3-1-1 تفسیر نتایج : 82

فهرست مطالب
عنوان صفحه
4-3-2-1 تفسیر نتایج : 83
4-3-3 آزمایش قیف V 83
4-3-3-1 تفسیر نتایج : 85
4-3-4- آزمایش جعبه L : 85
4-3-4-1- تفسیر نتایج : 86
4-4-1 آزمایش مقاومت فشاری: 87
نتایج آزمایش مقاومت فشاری در جدول4-10 و نمودارهای 4-5 ، 4-6 ، 4-7 ، 4-8 و 4-9 ارایه شده است. 87
4-4-1-1 تفسیر نتایج: 90
4-4-2آزمایش مقاومت کششی: 90
4-4-2-1 تفسیر نتایج: 93
فصل پنجم : نتیجه‌گیری و پیشنهادها
5-1- نتیجه‌گیری: 96
5-2- پیشنهادها برای کارهای آینده: 97
مراجع: 99


استفاده از بتن خودمتراکم با افزودنی پیوندساز اکریلیک به همراه نانوسیلیس در مخازن آب

چکیده

مخازن آب بعنوان یکی از ضروری‌ترین ارکان آبرسانی به هر شهر و روستا می‌باشند. مخازن بتنی کاربرد گسترده‌ای در ذخیره آب شرب و آتش نشانی، فاضلاب‌ها و نفت دارند. بنابراین با توجه به نوع کاربری آنها، این مخازن به طور معمول در رده سازه‌های با اهمیت خیلی زیاد و شریان‌های حیاتی قرار می‌گیرند. از این رو ساخت درست آنها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده است. پوشش بتنی مخازن آب همواره در معرض آسیب ناشی از تهاجم مواد شیمیایی و خورنده بوده است و استفاده از مواد مناسب می‌تواند تاثیر بسیار زیادی در جلوگیری این مواد به داخل بتن مخازن آب شود. استفاده از بتن خود متراکم به دلیل کارایی بالا، عدم نیاز به ویبره و قابلیت پرکنندگی مناسب می‌تواند از ورود مواد شیمیایی به داخل بتن جلوگیری کند. پلیمر اکریلیک به دلیل مقاوت بالا در برابر مواد شیمیایی و ماهیت شیمیایی گزینه مناسبی جهت استفاده در بتن خود متراکم می‌باشد. از این رو در این مطالعه آزمایشگاهی به بررسی استفاده از پلیمر اکریلیک به عنوان افزودنی و میکروسیلیس و نانوسیلیس به عنوان افزودنی جایگزین سیمان پرداخته شده است. همچنین در این مطالعه به بررسی اثر همزمان میکروسیلیس و پلیمر اکریلیک و همچنین نانوسیلیس به همراه پلیمر اکریلیک در بتن خود متراکم پرداخته شده است. در این پژوهش از رزین سنگ مصنوعی به عنوان روان کننده استفاده شده است. در تحقیق حاضر مجموعا 36 طرح اختلاط بتن خود متراکم ساخته شده است. بر روی نمونه‌های ساخته شده آزمایش‌های بتن تازه مانند جریان و زمان اسلامپ، جعبه ال و حلقه جی و همچنین آزمایش‌های بتن سخت شده مانند مقاومت فشاری در سنین 7، 28، 56 و 90 روزه برای محیط آب شرب و منیزیم سولفات، مقاومت کششی و خمشی در سن 28 روزه و درصد جذب آب بلند مدت انجام گرفته است. در مطالعه حاضر پودر میکروسیلیس در 10 درصد و نانوسیلیس به مقدار 5/0 درصد جایگزین سیمان شده و اثرگذاری این مواد در بتن خود متراکم حاوی افزودنی پلیمر اکریلیک بررسی شده است. با اندازه‌گیری مقاومت خمشی استفاده از رزین سنگ مصنوعی تا 1 درصد باعث افزایش مقاومت شده است ولی در ادامه با بالا بردن درصد آن، مقامت خمشی در محیط آب و منیزیم سولفات نسبت به نمونه شاهد کاهش داشته است. مقاومت کششی و فشاری در اغلب طرح‌های ساخته شده کاهش ناچیزی داشته‌اند. البته مقاومت فشاری نمونه‌های حاوی نانوسیلیس، کاهش بسیار کمتری نسبت به دیگر نمونه‌ها داشته است به طوری که حتی استفاده از رزین 2 درصد باعث بهبود مقاومت فشاری نیز شده است. نتایج نشان می‌دهد که با بالا بردن درصد رزین سنگ مصنوعی درصد جذب آب افزایش پیدا کرده است. استفاده از نانوسیلیس باعث بهبود پارامترهای مقاومت فشاری و دوام (درصد جذب آب) شده است.

فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه

فصل اول 9
فصل دوم 13
2-1- بتن خود متراکم 13
2-1-1- مقدمه 13
2-1-2- تعریف بتن خود متراکم 14
2-1-3- تاریخچه بتن خود متراکم 14
2-1-4- مزایای بتن خود متراکم 16
2-1-5- معایب بتن خود متراکم 16
2-1-6- مواد اصلی تشکیل دهنده‌ی بتن خود متراکم 16
2-1-6-1- سیمان 16
2-1-6-2- سنگدانه‌ها 18
2-1-6-3- آب اختلاط 19
2-1-6-4- افزودنی شیمیایی در بتن‌ 19
2-1-6-5- فیلر در بتن خود متراکم 23
2-1-7- اشاره کوتاه به چند پروژه کاربردی با بتن خود متراکم 28
2-1-7-1- برج لند مارک 29
2-1-7-2- پل معلق آکاشی کای کیو 29
2-1-7-3- منبع گاز ال ان جی 30
2-1-7-4- پل ریتو ژاپن 30
2-1-8- استفاده از بتن خود متراکم در طرح‌های عمرانی داخل کشور 31
2-1-8-1- تولید قطعات پیش ساخته جهت عبور دستگاه‌های حفاری متروی شیراز 31
2-1-8-2- پروژه توسعه حرم حضرت معصومه (س) 31
2-1-8-3- پروژه تونل رسالت 31
2-1-8-4- ساختمان بلند مرتبه امید تهران 31
2-1-9- خوردگی 31
2-1-9-1- کنترل خوردگی 33
2-1-9-2- کاهنده‏های خورندگی 34
2-1-9-3- سولفات‌ها 34
2-1-9-4- عملکرد پوزولان‌ها در مقابله با خرابی سولفاتی 37
2-1-9-5- بتن درآب دریا 38
2-1-9-6- خوردگی بتن در خلیج فارس 39
2-2- بتن‌های پلیمری 40
2-2-1- تاریخچه بتن پلیمری 40
2-2-2- پلیمر 43
2-2-3- بتن اصلاح شده پلیمری 44
2-2-3-1- بتن پلیمر تزریقی 44
2-2-3-2- بتن پلیمر- سیمان 45
2-2-3-3- بتن پلیمری 46
2-2-4- بتن اکریلیک پلیمر 47
2-3- مخازن نگهدارنده آب 47
2-3-1- تاریخچه 48
2-3-2- عوامل موثر در انتخاب حجم مخزن 49
2-3-3- طبقه‌بندی مخازن آب 49
2-3-3-1- طبقه‌بندی مخازن از لحاظ موقعیت 49
2-3-3-2- طبقه بندی مخازن از لحاظ شکل هندسی 51
2-3-3-3- طبقه بندی مخازن از لحاظ سیستم سازه‌ای دیوار 51
2-3-3-4- طبقه‌ بندی مخازن از لحاظ جنس 52
2-4- نتیجه‌گیری 52
فصل سوم 54
3-1- مقدمه 54
3-2- سیمان 54
3-3- آب 56
3-4- سنگدانه‌ها 56
3-5- مواد افزودنی شیمیایی 58
3-6- میکروسیلیس 59
3-7- نانوسیلیس 60
3-8- پلیمر اکریلیک 61
3-9- طرح اختلاط، معرفی طرح‌ها و نمونه‌ها 63
3-10- معرفی کلی برنامه آزمایشگاهی 63
3-11- برنامه آزمایشگاهی 64
3-11-1- مراحل ساخت نمونه‌ها 64
3-11-2- نمونه‌های ساخته شده 65
3-11-3- عمل‌آوری نمونه‌ها 65
3-11-4- آزمایش‌های بتن تازه 66
3-11-4-1- آزمایش جریان اسلامپ و زمان جریان 66
3-11-4-2- آزمایش حلقه‌ی جی 68
3-11-4-3- آزمایش جعبه ال 68
3-11-5- آزمایش‌های بتن سخت شده 69
3-11-5-1- آزمایش مقاومت فشاری 69
3-11-5-2- آزمایش مقاومت خمشی 72
3-11-5-3- آزمایش مقاومت کششی 72
3-11-5-4- آزمایش درصد جذب آب 73
3-12- نتیجه‌گیری 74
فصل چهارم 75
4-1- مقدمه 75
4-2- فاز اول (طرح‌های شاهد) 75
4-2-1- طرح اختلاط طرح‌های فاز اول 75
4-2-2- نتایج آزمایش‌های بتن تازه طرح‌های فاز اول 76
4-2-3- نتایج آزمایش مقاومت کششی طرح‌های فاز اول 77
4-2-4- نتایج آزمایش مقاومت خمشی طرح‌های فاز اول 78
4-2-5- نتایج آزمایش مقاومت فشاری طرح‌های فاز اول 78
4-2-6- نتایج آزمایش درصد جذب آب طرح‌های فاز اول 81
4-3- فاز دوم (طرح‌های حاوی پلیمر اکریلیک به عنوان افزودنی) 81
4-3-1- طرح اختلاط طرح‌های فاز دوم 82
4-3-2- نتایج آزمایش‌های بتن تازه طرح‌های فاز دوم 82
4-3-3- نتایج آزمایش مقاومت کششی طرح‌های فاز دوم 84
4-3-4- نتایج آزمایش مقاومت خمشی طرح‌های فاز دوم 85
4-3-5- نتایج آزمایش مقاومت فشاری طرح‌های فاز دوم 86
4-3-6- نتایج آزمایش درصد جذب آب طرح‌های فاز دوم 89
4-4- فاز سوم ( طرح‌های حاوی پلیمر اکریلیک به همراه میکروسیلیس) 89
4-4-1- طرح اختلاط طرح‌ها فاز سوم 90
4-4-2- نتایج آزمایش‌های بتن تازه طرح‌های فاز سوم 91
4-4-3- نتایج آزمایش مقاومت کششی طرح‌های فاز سوم 92
4-4-4- نتایج آزمایش مقاومت خمشی طرح‌های فاز سوم 93
4-4-5- نتایج آزمایش مقاومت فشاری طرح‌های فاز سوم 94
4-4-6- نتایج آزمایش درصد جذب آب طرح‌های فاز سوم 96
4-5- فاز چهارم (طرح‌های حاوی پلیمر اکریلیک به همراه نانوسیلیس) 97
4-5-1- طرح اختلاط طرح‌های فاز چهارم 98
4-5-2- نتایج آزمایش‌های بتن تازه طرح‌های فاز چهارم 98
4-5-3- نتایج آزمایش مقاومت کششی طرح‌های فاز چهارم 99
4-5-4- نتایج آزمایش مقاومت خمشی طرح‌های فاز چهارم 100
4-5-5- نتایج آزمایش مقاومت فشاری طرح‌های فاز چهارم 101
4-5-6- نتایج آزمایش درصد جذب آب طرح‌های فاز چهارم 104
4-6- بررسی و مقایسه طرح‌های ساخته شده به صورت کلی 105
4-6-1- مقاومت خمشی 105
4-6-2- مقاومت کششی 108
4-6-3- مقاومت فشاری 110
4-6-4- طرح‌های حاوی 5/0 درصد رزین 110
4-6-5- طرح‌های حاوی 1 درصد رزین 112
4-6-6- طرح‌های حاوی 5/1 درصد رزین 114
4-6-7- طرح‌های حاوی 2 درصد رزین 117
4-6-8- بررسی وزن مخصوص با مقاومت فشار 122
4-6-9- جذب آب 123
فصل پنجم 127
5-1- مقدمه 127
5-2- نتایج کلی 127
5-2-1- فاز اول 127
5-2-2- فاز دوم 128
5-2-3- فاز سوم 129
5-2-4- فاز چهارم 129
5-2-5- موضوعات پیشنهادی برای تحقیقات آینده 130
منابع و مراجع 132


ارزیابی خواص مکانیکی بتن سبک خودمتراکم کم سیمان

چکیده

در ساخت سازه‌های بتنی عواملی مانند ضعف اجرایی، کمبود نیروی انسانی کارآمد، لرزه خیزی کشور و انتشار آلودگی‌های زیست محیطی سیمان سبب شده است که پژوهشگران عرصه‌ی مصالح ساختمانی با ایجاد تغییراتی در اجزای مختلف بتن، اصلاحاتی را مطابق با نیازهای ضروری اعمال کرده و به خواص جدید یا برتری از بتن دست پیدا کنند امروزه تحقیقات زیادی بر روی بتن خود متراکم و بتن سبک انجام گرفته است اما مطالعات اندکی در مورد بتن خود متراکم سبک وجود دارد بتن سبک خود متراکم علاوه بر کاهش بار مرده سازه و نیروهای زلزله سبب ایمن‌تر و اقتصادی‌تر شدن طرح می‌گردد در مسیر توسعه‌ی تکنولوژی بتن یکی از گام‌های مهم در سال‌های اخیر کاهش مقدار سیمان مصرفی در بتن و جایگزین کردن آن با مصالح کم هزینه‌ و با اثرات مخرب کم‌تر بر محیط زیست بوده است تلفیق مزایای کاهش مقدار سیمان و جایگزین نمودن آن با پودر سنگ آهک و سرباره به صورت مجزا ضمن دارا بودن مزایای بتن سبک و بتن خود متراکم، از اهداف اصلی این پایان‌نامه است در این راستا، جلوگیری از افت مقاومت ناشی از کاهش سیمان به عنوان یکی از اهداف اصلی این تحقیق، در دستور کار قرار داشته است در این مطالعه بر اساس اهداف طرح، 57 طرح اختلاط از بتن سبک خود متراکم تهیه گردید عوامل متعددی رفتار تازه و سخت شده بتن خود متراکم سبک کم سیمان را تحت تاثیر قرار می‌دهد در این تحقیق متغیرهای طرح اختلاط شامل نسبت آب به سیمان با سه مقدار 4/0، 5/0 و 6/0، درصد فوق روان کننده برای رسیدن به خواص مطلوب در فاز تازه، 5 و 10 درصد میکروسیلیس و درصدهای مختلف جایگزینی سیمان با پودر سنگ آهک و سرباره در نظر گرفته شد در فاز تازه، آزمایشات جریان اسلامپ، T50 و V-funnel برای ارزیابی معیارهای خود تراکمی استفاده شده است در بخش فاز تازه بالغ بر 510 مورد آزمایش انجام شد در بخش فاز سخت شده 342 نمونه مورد آزمایش قرار گرفت و مقاومت فشاری 7 ، 28 و در برخی موارد 90 روزه به عنوان خروجی آزمایش مورد بررسی قرار گرفته است میزان مقاومت فشاری به دست آمده در درصدهای مختلف جایگزینی سرباره و پودر سنگ آهک برای نسبت‌های آب به سیمان 5/0 و 6/0 برای بتن با سن 7 و 28 روزه نشان می‌دهدکه جایگزینی مقادیر بیشتر سرباره و پودر سنگ آهک (تا حد تامین لزجت مطلوب) منجر به افزایش مقاومت فشاری می‌شود که می‌تواند بیانگر موفقیت ایده‌ی جایگزین سرباره و پودر سنگ آهک در راستای کاهش مصرف سیمان بدون از دست دادن مقاومت فشاری مورد انتظار باشد نتایج آزمایش‌ها نشان می‌دهد که افزودن میکروسیلیس به طرح اختلاط می‌تواند در جهت برآورده کردن اهداف طرح باشد

فهرست مطالبأ
چکیدهو
فصل اول: مقدمه
1-1-مقدمه1
1-2-اهداف5
1-3-مروری بر فصول پایان‌نامه6
فصل دوم: مروری بر پیشینه علمی بتن خود‌متراکم و معرفی بتن خود‌متراکم سبک
2-1- مقدمه8
2-2- مروری بر تحقیقات گذشته در خصوص تاثیر افزودنی‌ها بر بتن خود‌متراکم10
2-2-1- میکروسیلیس10
2-2-2- پودر سنگ آهک11
2-2-3- سیمان سرباره12
2-3- مروری بر تاریخچه بتن سبک و بتن خود‌متراکم سبک14
2-4- خصوصیات رئولوژی بتن سبک خودمتراکم15
2-5- خواص فاز تازه بتن سبک خودمتراکم19
2-5-1- قابلیت پرکنندگی19
2-5-2- قابلیت جریان و عبور19
2-5-3- پایداری19

عنوان صفحه
2-6- روند انتقال نیرو در بتن سبک خود متراکم20
2-7- مزایای بتن سبک خودمتراکم22
2-8- آزمایشات فاز تازه بتن سبک خودمتراکم22
2-8-1- آزمایش VSI، T50، Slump23
2-8-2- آزمایش قیف v25
2-8-3- آزمایش U-Type26
2-8-4- آزمایش جعبهL26
2-8-5- آزمایش J-ring27
2-8-6- آزمایش Column Segregation28
2-8-7- آزمایش مقاومت جداشدگی دانه29
2-9- مواد تشکیل دهنده بتن سبک خودمتراکم30
2-9-1- مواد سیمانی31
2-9-2- سبک‌دانه‌ها33
2-9-3- ریزدانه (سنگ‌دانه‌های طبیعی)33
2-9-4- افزودنی‌ها 34
2-9-5- آب35
2-10- طرح اختلاط بتن خودمتراکم35
2-10-1- محاسبه میزان درشت دانه38
2-10-2- محاسبه میزان مواد سیمانی و آب38
2-10-3- محاسبه حجم خمیر سیمان و ملات39

عنوان صفحه
فصل سوم
3-1- مقدمه40
3-2-سیمان40
3-2-1-واکنش 8C3S40
3-2-2- واکنش C2S41
3-2-3-واکنش C3A41
3-2-4- واکنش C4AF 41
3-3-عوامل موثر بر هیدراتاسیون سیمان42
3-3-1- نرمی سیمان42
3-3-2-تاثیر زمان بر هیدراتاسیون و سخت شدگی42
3-4- میکروسیلیس43
3-5- پودر سنگ آهک45
3-6 سرباره46
3-6-1-روش‌های سرد کردن سرباره46
3-6-2-خواص فیزیکی سرباره47
3-6-3-خواص شیمیایی سرباره47
3-6-4-سرباره‌ی مناسب برای سیمان سرباره‌ای48
3-6-5-ساخت سیمان‌های سرباره‌ای48
3-6-6-استاندارد سیمان‌های سرباره‌ای48

عنوان صفحه
3-6-7-خواص بتن حاوی سرباره کوره‌ی آهن گدازی49
3-7 – ریزدانه‌ها49
3-8-درشت‌دانه‌ها51
3-9-فوق روان کننده52
3-10- نحوه ساخت و عمل‌آوری52
فصل چهارم
4-1- مقدمه54
4-2-کلیات طرح اختلاط55
4-3-جداول طرح اختلاط58
4-4-نتایج آزمایش‌ها62
4-5-نتایج فاز تازه65
4-5-1-نتایج آزمایش جریان اسلامپ66
4-5-2-نتایج آزمایش T50 70
4-5-3-نتایج آزمایش قیف V 72
4-6-لزجت74
4-7-نتایج فاز سخت شده76
4-7-1-نمودارهای مقاومت فشاری جایگزینی پودر سنگ آهک76
4-7-2-نمودارهای مقاومت فشاری جایگزینی سرباره82
4-7-3- نمودارهای مقایسه‌ی مقاومت فشاری سرباره و پودر آهک85

عنوان صفحه
4-7-4-نمودارهای مقایسه‌ی مقاومت فشاری جایگزینی پودر آهک به همراه 5 و 10 درصد میکروسیلیس87
4-7-5-نمودارهای مقایسه‌ی مقاومت فشاری جایگزینی سرباره به همراه 5 و 10 درصد میکروسیلیس89
فصل پنجم
5-1-مقدمه90
5-2-خلاصه نتایج91
5-3-پیشنهادات93
5-4-منابع94
پیوست1101
پیوست2104
پیوست3108

تاثیر پوزولان پومیس بر خواص بتن تازه و سخت شده خودتراکم

چکیده

در سال‌های اخیر در راستای پیشرفت فنّاوری بتن و دانش ساخت‌وساز، استفاده از بتن خودتراکم روز‌به‌روز بیشتر شده است. از طرفی استفاده از مقادیر بالای سیمان در ساخت بتن خودتراکم امری متداول بوده و موجب آسیب‌های زیست‌محیطی و نیز افزایش قیمت ساخت بتن می‌گردد به‌گونه‌ای که امروزه صنعت بتن و سیمان به‌عنوان یکی از مصرف‌کننده‌های بزرگ منابع طبیعی و همچنین یکی از منابع مهم آلاینده‌‌های محیط‌زیست به شمار می‌آیند. توجه به مسایل زیست‌محیطی، صرفه‌‌جویی در مصرف انرژی، کاهش مصرف مواد اولیه تولید سیمان و همچنین در بسیاری از موارد مزایای فنی، موجبات کاربرد روزافزون مواد جایگزین یا مکمل سیمان، نظیر پوزولان‌ها را در تولید بتن در سطح جهان فراهم آورده است. با وجود این، نکته حائز اهمیت در این مورد تفاوت خواص انواع مواد پوزولانی می‌باشد. در نتیجه برای استفاده از هر پوزولان جدید لازم است که تاثیر جنس و عملکرد آن بر خواص بتن تاره و سخت شده خودتراکم مورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق پوزولان طبیعی پومیس به دلیل سهولت دسترسی و همچنین مقرون به صرفه بودن آن به عنوان جایگزین بخشی از سیمان مصرفی در بتن خودتراکم در نظر گرفته شد. بدین منظور طرح اختلاط‌هایی با دو نسبت آب به مواد سیمانی 0/36 و 0/4 و با درصدهای جایگزینی پومیس 10، 20، 30 و 40 درصد جهت بررسی تاثیر پوزولان طبیعی پومیس بر خواص بتن خودتراکم پیش‌بینی شد و آزمایش‌های شاخص پایداری چشمی، جریان اسلامپ، T50cm، قیف V، جعبه L، جعبه U، مقاومت فشاری و مقاومت کششی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج آزمایش‌ها حاکی از آن است که با افزایش درصد پومیس جایگزین شده، روانی و ابقاء جریان اسلامپ بتن خودتراکم با گذشت زمان کاهش یافته و لزجت آن افزایش می‌یابد همچنین پوزولان پومیس باعث کاهش مقاومت فشاری در سنین اولیه بتن خودتراکم نیز می‌شود و با افزایش نسبت آب به مواد سیمانی و کاهش مقدار فوق‌روان‌کننده، افت روانی بتن و مقاومت (فشاری و کششی)، تشدید می‌یابد.

مقدمه 1
فصل اول: بتن خودتراکم
1-1مقدمه 9
1-2- امتيازات استفاده از بتن خودتراكم 10
1-3- معايب بتن خودتراكم 12
1-4- توسعه مخلوط‌هاي بتن خودتراكم 13
1-4-1- قابلیت پر کردن 13
1-4-2- قابلیت عبور 14
1-4-3- مقاومت در برابر جداشدگی (پایداری) 14
1-5- بررسي عملكرد اجزاي تشکیل‌دهنده بتن خودتراكم 14
1-5-1- حجم بالاي خمیر در بتن خود تراكم 14
1-5-2- حجم بالای ذرات ریز کوچک‌تر از
mm80 15
1-5-3- مواد افزودنی معدنی مورد استفاده در بتن خودتراکم 15
1-5-4- مصرف افزودني‌ها در بتن خودتراكم 17
1-5-5- سنگدانه 17
1-5-6- حجم كم سنگدانه‌هاي درشت 18
1-6- طرح اختلاط بتن خودتراکم 18
1-7- مفهوم پایداری بتن تازه و اهمیت آن 21
1-7-1- انواع ناپایداری در بتن خودتراکم تازه 22
1-7-1-1- آب انداختگی 22
1-7-1-2- انسداد 25
1-7-1-3- جداشدگی 27
1-7-2- روش‌های اندازه‌گیری پایداری بتن خودتراکم 30
1-7-2-1- آزمايش جریان اسلامپ و T50cm 30
1-7-2-2- شاخص پایداری چشمی (VSI) 33
1-7-2-3- قیف V شکل 35
1-7-2-4- حلقه J 38
1-7-2-5- جعبه L شکل 40
1-7-2-6- جعبه U شکل 43
1-8- خصوصیات بتن خودتراکم سخت شده 46
1-8-1- مقاومت فشاری بتن خود تراکم 46
1-8-2- مقاومت کششی بتن خودتراکم 47
1-8-3- عمل‌آوری بتن‌های خودتراکم 47
1-8-4- خزش در بتن‌های خودتراکم 48
1-8-5- جمع شدگی در بتن‌های خودتراکم 48
1-8-6- ضریب انبساط حرارتی 48
1-8-7- چسبندگی باند با میلگرد در بتن‌های خودتراکم 49
1-8-8- مقاومت در برابر آتش در بتن خودتراکم 49
1-8-9- دوام بتن‌های خودتراکم 49
فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق و كارهاي انجام‌شده
2-1- مروری بر خواص پوزولان‌ها و تقسیم‌بندی آن‌ها 50
2-1-1- تاریخچه 50
2-1-2 تعریف پوزولان 53
2-1-3- عوامل مؤثر بر فعالیت پوزولانی 53
2-1-4- طبقه‌بندی پوزولان‌ها 55
2-1-4-1- پوزولان‌های مصنوعی 55
2-1-4-2 پوزولان‌های طبیعی 56
2-1-4-2-1- کاربرد پوزولان‌های طبیعی در بتن 56
2-1-5- تأثیر پوزولان‌ها بر خواص بتن 57
2-1-5-1- نسبت‌های اختلاط بتن 57
2-1-5-2 خواص بتن تازه 58
2-1-5-3 خواص بتن سخت شده 59
2-1-5-3-1- مقاومت مکانیکی 59
2-1-5-3-2- مقاومت در برابر حملات سولفاتی 60
2-1-5-3-3- کاهش حرارت هیدراتاسیون 60
2-1-5-3-4- کنترل انبساط ناشی از واکنش سیلیکاتی-قلیایی 61
2-1-5-3-5- کاهش نفوذپذیری 62
2-1-5-3-6- دیگر برتری‌های سیمان پوزولانی 63
2-2- بتن حاوی پوزولان پومیس 64
2-2-1-پومیس 64
2-2-2- تاثیر پوزولان‌ طبیعی پومیس بر خواص تازه و سخت شده بتن خودتراکم 67
فصل سوم: مشخصات مصالح و كارهاي آزمايشگاهي انجام‌شده
3-1- مقدمه 69
3-2- مصالح مورد استفاده 70
3-2-1- مصالح سنگي 70
3-2-1-1- ماسه مصرفی و مدول نرمي 71
3-2-1-2- شن مصرفی 73
3-2-2- سيمان 74
3-2-3- پومیس 75
3-2-4- فوق‌روان‌كننده مصرفي جهت ساخت بتن خودتراکم 75
3-3- مشخصات طرح اختلاط 76
3-4- نحوه عمل‌آوری و نگهداری نمونه‌ها 77
3-5- آزمایش‌های انجام شده برای ارزیابی ویژگی‌های بتن تاره خودتراکم 78
3-6- آزمایش‌های انجام شده برای ارزیابی ویژگی‌های بتن سخت شده‌ خودتراکم 79
3-6-1- آزمايش مقاومت فشاري 79
3-6-2- آزمايش کشش غیرمستقیم 79
فصل چهارم: بررسي و تحليل نتايج
4-1- مقدمه 81
4-2- بررسی خواص فیزیکی (رئولوژی) بتن خودتراکم تازه 81
4-2-1- آزمایش جریان اسلامپ در فواصل زمانی 30 دقیقه 81
4-2-2- شاخص پایداری چشمی 84
4-2-3- زمان رسیدن جریان اسلامپ به قطر 50 سانتیمتر در فواصل زمانی 30 دقیقه 84
4-2-4- آزمایش قیف V شکل 85
4-2-5-آزمایش جعبه L شکل 87
4-2-6- آزمایش جعبه U شکل 88
4-3- بررسی خواص بتن خودتراکم سخت شده 89
4-3-1- آزمایش مقاومت فشاری 89
4-3-2- آزمایش مقاومت کششی 90
فصل پنجم: جمع‌بندي و پيشنهادهایی برای ادامه کار
5-1- نتايج 91
5-2- پيشنهادهايي براي تحقيقات آتي 94
مراجع 95


تاثیر افزودنی‌های فوق‌روان‌کننده بر خواص بتن خودتراکم

چکیده

در چند دهه اخیر، مهم ترین توسعه انقلابی در ساخت و اجرای بتن، استفاده از بتن های خودتراکم می باشد. استفاده از این بتن ها بدلیل داشتن مزایای فراوان روبه افزایش می باشد. لذا شناخت ویژگیها و مسائل مرتبط با این نوع بتن لازم و ضروری بنظر می رسد.از آنجا که افزودنی فوق روان کننده از الزامات دستیلی به این نوع بتن می باشد.در این تحقیق، تاثیر این افزودنی ها بر برخی از پارامترهای دوامی و مکانیکی بتن خود تراکم مورد بررسی قرار گرفته است. به این ترتیب که، بتن ها خودتراکم با میزان سیمان ثابت، و دو نسبت آب به سیمان ثابت ساخته شده و آزمایش های مختلفی از قبیل جذب آب حجمی، آب موئینه، مقاومت الکتریکی بتن، بر روی نمونه های واقع در شرایط ازمایشگاهی صورت گرفت.نتایج این بررسی ها نشان می دهد که افزودنی های مختلف تاثیر تقریبا یکسانی بر این خواص بتن خواهند داشت. همچنین در جریان این تحقیق، آزمایشات مختلف رئولوژی بتن خودتراکم از قبیل اسلامپ فلو، حلقه J، جعبه L (با آرماتور)، قیف V نیز انجام شد.

فصل اول – مقدمه و كليات 1
-1 مقدمه 2 -1
-2 هدف تحقيق 2 -1
-3 روش تحقيق و برنامة مطالعات 3 -1
-4 تقسيم بندي پايان نامه و تعريف فصول 3 -1
فصل دوم- جمع آوري اطلاعات بتن خودتراكم 4
-1 تاريخچة بتن خودتراكم 5 -2
-1 مقدمه 5 -1 -2
-2 سرعت گسترش شناخت بتن خود تراكم 6 -1 -2
-3 مثالهايي از استفاده بتن خودتراكم در پروژهها 7 -1 -2
-2 فوائد و امتيازات بكارگيري بتن خودتراكم 9 -2
-3 آشنايي با برخي از مفاهيم مرتبط با بتن خودتراكم 11 -2
-1 رئولوژي 11 -3 -2
-2 كارائي 11 -3 -2
-4 عوامل موثر بر قابليت پر كردن ،قابليت عبور و پايداري 12 -2
-5 آزمايشهاي رئولو ژي بتن خودتراكم 14 -2
-1 آزمايش اسلامپ فلو 15 -5 -2
15 J -2 آزمايش حلقة -5 -2
مرحلة دوم) 16 ) v مرحلة اول) و قيف ) v -3 آزمايش قيف -5 -2
16 L -5 آزمايش جعبه -5 -2
-6 انتخاب اهداف كارائي مناسب براي بتن خودتراكم 18 -2
ب
-7 معيارهاي قبول بتن خودتراكم از نظر كارائي 19 -2
-8 روشهاي گوناگون طرح اختلاط بتن خودتراكم 20 -2
-9 مثالهائي از طرح اختلاط بتن خود تراكم در كشورهاي گوناگون 24 -2
-10 تعديل مخلوط 26 -2
-11 مجموعه علل پديدآورندة اختلال در نتايج آزمايشهاي كارائي 26 -2
-12 رابطة بين برخي از عمليات اصلاحي و عيوب ايجاد شده بر روي بتن 28 -2
فصل سوم – معرفي انواع افزودني 29
-1 تعاريف وتوضيحات 30 -3
-2 افزودني پلي كربكسيلات 42 -3
-3 افزودني نفتالين 45 -3
-4 افزودني ملامين 46 -3
-5 توضيحات تكميلي 48 -3
فصل چهارم – مصالح مصرفي و تشريح برنامة آزمايشگاهي 51
-1 مقدمه 52 -4
-2 مصالح مصرفي 52 -4
-1 سنگدانه هاي معمولي ريزدانه (ماسه) 52 -2 -4
-2 سنگدانه هاي معمولي درشت دانه (شن) 53 -2 -4
-3 نتايج آزمايشهاي انجام شده بر روي مصالح سنگي 53 -2 -4
-4 سيمان 53 -2 -4
-5 پودر سنگ 57 -2 -4
-6 ماده افزودني فوق روان كننده 58 -2 -4
-7 آب 60 -2 -4
-3 اصول انتخاب طرح اختلاط 60 -4
ج
-4 فرضيات و دادههاي تعيين نسبتهاي اختلاط 62 -4
-5 روش تعيين نسبتهاي اختلاط 62 -4
-6 روش اختلاط مصالح 63 -4
-7 نامگذاري مخلوطهاي بتن 64 -4
-8 مقادير و نسبتهاي مخلوط بتن 64 -4
-9 روش نمونه گيري و نگهداري آزمونه ها در آزمايشگاه 65 -4
-10 تشريح آزمايشهاي انجام شده 65 -4
-1 آزمايش اسلامپ فلو 66 -10 -4
68 J -2 آزمايش حلقة -10 -4
با ميلگرد) 73 ) L -3 آزمايش جعبة -10 -4
76 V -4 آزمايش قيف -10 -4
-5 تعيين مقاومت فشاري آزمونه هاي مكعبي 80 -10 -4
-6 آزمايش تعيين جذب آب حجمي بتن 80 -10 -4
-7 آزمايش تعيين جذب آب موئينه بتن 80 -10 -4
-8 آزمايش تعيين مقاومت ويژة الكتريكي بتن تازه و سخت شده 82 -10 -4
84 فصل پنجم – نتايج، تحليل نتايج و نتيجهگيري آزمايشهاي رئولوژي بتن تازه 4
-1 مقدمه 85 -5
-2 نتايج 85 -5
-1 نتايج آزمايش اسلامپ فلو 86 -2 -5
86 j -2 نتايج آزمايش حلقة -2 -5
با ميلگرد) 86 ) L -4 نتايج آزمايش جعبة -2 -5
مرحلة اول) 86 )V -5 نتايج آزمايش قيف -2 -5
مرحلة دوم) 86 )V -6 نتايج آزمايش قيف -2 -5
د
-3 تجزيه و تحليل نتايج آزمايشها 87 -5
-1 تجزيه و تحليل نتايج آزمايش اسلامپ فلو 87 -3 -5
87 j -2 تجزيه و تحليل نتايج آزمايش حلقة -3 -5
باميلگرد) 87 ) L -3 تجزيه و تحليل نتايج آزمايش جعبة -3 -5
مرحله اول) 87 ) V -4 تجزيه و تحليل نتايج آزمايش قيف -3 -5
مرحله دوم) 87 ) V -5 تجزيه و تحليل نتايج آزمايش قيف -3 -5
-4 نتيجه گيري نهائي در مورد نتايج آزمايشهاي رئولوژي بتن تازه 87 -5
فصل ششم – نتايج آزمايشهاي دوام 88
-1 مقدمه 89 -6
-2 نتايج آزمايشها 89 -6
-1-2 نتايج آزمايش مقاومت فشاري 89 -6
-4-2 نتايج آزمايش جذب آب حجمي اوليه و نهايي 91 -6
-5-2 نتايج آزمايش جذ ب آب موئينه 94 -6
-6-2-2 نتايج ازمايش مقاومت الكتريكي ويژه 101
فصل هفتم- تحليل نتايج آزمايشهاي دوام 103
-1 مقدمه 104 -7
-2 تجزيه و تحليل نتايج آزمايشها 104 -7
-1 تجزيه و تحليل نتايج آزمايش مقاومت فشاري 104 -2 -7
-2 تجزيه و تحليل نتايج آزمايش جذب آب حجمي اوليه و نهائي 104 -2 -7
-3 تجزيه و تحليل نتايج آزمايش جذب آب موئينه 105 -2 -7
-4 تجزيه و تحليل نتايج آزمايش مقاومت ويژة الكتريكي بتن 105 -2 -7
فصل هشتم- نتيجهگيري و پيشنهاد 105
-1 نتيجه گيري 106 -8
ه
-2 پيشنهادهايي براي ادامه تحقيقات 106 -8
مراجع 107
ه
فهرست جداول
جدول صفحه
-1 . عوامل مؤثر بر قابليت پركردن 13 -2
-2 . عوامل موثر بر قابليت عبور 13 -2
-3 عوامل موثر بر پايداري 14 -2
-4 اسامي و ويژگي برخي از آزمايشهاي رئولو ژي بتنخودتراكم 14 -2
-5 انتخاب اهداف كارائي مناسب براي بتن خود تراكم 17 – 2
-6 معيارهاي قبول بتن خودتراكم از نظر كارائي 18 – 2
-7 مشخصات بتن خود تراكم ارائه شده توسط جامعه مهندسين عمران ژاپن 20 -2
-8 طرح اختلاط بتن خودتراكم (ژاپن) 23 -2
-9 طرح اختلاط بتن خودتراكم (اروپا) 24 -2
-10 طرح اختلاط بتن خودتراكم (آمريكا) 24 -2
-11 مجموعه علل پديدآورندة اختلال در نتايج آزمايشهاي كارائي 25 -2
-12 مجموعه علل پديدآورندة اختلال در نتايج آزمايشهاي كارائي 26 -2
-13 رابطة بين برخي از عمليات اصلاحي و عيوب ايجاد شده بر روي بتن 27 -2
-1 نتايج دانه بندي سنگدانه ها (درصد تجمعي عبوري 52 -4
2 – نتايج آزمايشهاي سنگدانه هاي معمولي 55 -4
-3 مشخصات شيميايي سيمان مصرفي 55 -4
-4 مشخصات فيزيكي و فازهاي تشكيل دهنده سيمان 56 -4
-5 سهم هر سنگدانه 59 -4
و
-6 مقادير و نسبتهاي مخلوط هاي بتن 62 -4
-1 نتايج آزمايشات بتن تازه 79 -5
-1 نتايج ازمايش مقاومت فشاري 7 روزه 82 -6
-2 نتايج ازمايش مقاومت فشاري 28 روزه 83 -6
-3 نتايج آزمايش جذبآبحجمي اوليه و نهايي 85 -6
-4 نتايج آزمايش جذبآبموئينه 86 -6
-5 نتايج آزمايش مقاومت ويژة الكتريكي بتن 99 -6

بررسی اثر درجه حرارت بر خواص مکانیکی بتن خود‌متراکم با مطالعه آزمایشگاهی و شبکه‌های عصبی مصنوعی

چکیده

این پایان‌نامه یک پژوهش آزمایشگاهی بوده که به منظور بررسی اثر درجه حرارت بر خواص مکانیکی بتن خودمتراکم انجام گرفته است که در آن شش طرح اختلاط از بتن خودمتراکم با عیار سیمان مختلف جهت ساخت نمونه‌های مکعبی، استوانه‌ای و منشوری ساخته شد و نمونه‌های مکعبی و استوانه‌ای در سن 28 روزه تحت اثر درجه حرارت 700،600،500،400،300،200 و 800 درجه سانتی‌گراد قرار گرفته و به ترتیب تحت آزمایش مقاومت فشاری و مقاومت کششی قرار گرفتند همچنین نمونه‌های منشوری نیز در سن 28 روزه تحت اثر درجه حرارت 400،200 و 600 درجه سانتی‌گراد قرار گرفته و پس از آن مقاومت خمشی آن‌ها بررسی گردید، که دماهای بالا باعث افت شدید مقاومت بتن گردید، پس از آن از نتایج آزمایشگاهی جهت تخمین مقاومت باقیمانده بتن با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی در نرم‌افزار متلب استفاده گردید و در آخر جهت پژوهش‌های آینده پیشنهاد گردید بتن خودمتراکم با عیار سیمان ثابت و نسبت آب به سیمان متفاوت ساخته شده و اثر درجه حرارت بر آن بررسی گردد

فصل اول: مقدمه1
1-2- هدف از انجام پایان نامه2
1-3- فرضیه های تحقیق2
1-4- ساختار پایان نامه3
فصل دوم: پیشینه پژوهش5
2-1- بتن5
2-2- بتن خودمتراکم6
2-2-1- معرفی و تاریخچه6
2-2-2- خصوصیات ویژه بتن خودمتراکم13
2-2-2-1- روانی14
2-2-2-2- توان عبور14
2-2-2-3- مقاومت در برابر جداشدگی14
2-2-2-4- لزجت ( ویسکوزیته )14
2-2-3- مزایا و معایب بتن خود متراکم14
2-2-3-1- مزایا14

عنوان صفحه
2-2-3-2- معایب15
2-2-4- ملاحظات لازم جهت طرح اختلاط مناسب بتن خودمتراکم15
2-2-4-1- اصلاح طرح اختلاط اولیه16
2-2-4-2- تعیین نسبت های اختلاط بتن خود متراکم16
2-2-5- مروری بر پژوهش های پیشین17
فصل سوم: مواد و روش‎ها21
3-1- مشخصات مصالح مصرفی نمونه های بتن خود متراکم21
3-1-1- سنگدانه21
3-1-2- سیمان مصرفی24
3-1-3- میکروسیلیس(دوده سیلیس)27
3-1-4- مواد افزودنی (فوق‌روان‌کننده)29
3-2- آزمایش‎های سنگدانه31
3-2-1- آزمایش دانه بندی (مصالح ریزدانه و درشت دانه) و مدول نرمی31
3-2-2- آزمایش وزن مخصوص ظاهری و درصد جذب آب33
3-2-3- آزمایش وزن مخصوص انبوهی35
3-3- آزمایش‎های بتن تازه35
3-3-1- آزمایش جریان اسلامپ37
3-3-1-1- روش انجام آزمایش39
عنوان صفحه
3-3-2- آزمایش جعبه L40
3-3-2-1- روش انجام آزمایش40
3-3-3- آزمایش قیف V42
3-3-3-1- روش انجام آزمایش42
3-3-4- آزمایش حلقهJ44
3-3-4-1- روش انجام آزمایش44
3-3-5- آزمایش جعبه U46
3-3-5-1- روش انجام آزمایش46
3-3-6- جعبه پرکننده47
3-3-6-1- روش انجام آزمایش47
3-3-7- آزمایش غربال سنجش پایداری(GTM)48
3-3-7-1- روش انجام آزمایش48
3-3-8- آزمایش اریمت49
3-3-8-1- روش انجام آزمایش49
3-4- آزمایش‎های مکانیکی بتن50
3-4-1- آزمایش مقاومت فشاری50
3-4-2- آزمایش مقاومت کششی52
عنوان صفحه
3-4-3- آزمایش مقاومت خمشی53
3-5- شرح کار آزمایشگاهی55
3-6- شبکه‎های عصبی67
3-6-1- مقدمه67
3-6-2- تاریخچه شبکه های عصبی68
3-6-3- اجزای یک شبکه عصبی70
3-6-4- مراحل طراحی مدل شبکه‌های عصبی مصنوعی71
فصل چهارم: نتایج و بحث75
4-1- نتایج کلی آزمایشگاهی75
4-2- نتایج آزمایش‎های بتن تازه93
4-3- نتایج آزمایش‎های مکانیکی بتن97
4-3-1- اثر عیار سیمان بر مقاومت فشاری بتن خودمتراکم97
4-3-2- اثر درجه حرارت بر خواص مکانیکی بتن خودمتراکم99
4-4- اثر درجه حرارت بر کاهش وزن بتن خود متراکم103
4-5- نتایج آنالیز شبکه‎های عصبی مصنوعی105
4-5-1- تخمین مقاومت فشاری باقیمانده بتن105
4-5-2- تخمین مقاومت کششی باقیمانده بتن110
4-5-3- تخمین مقاومت خمشی باقیمانده بتن116
عنوان صفحه
فصل پنجم: نتیجه‎گیری و پیشنهادها121
5-1- نتیجه‎گیری121
5-2- پیشنهادها برای تحقیقات آینده122
پیوست125
منابع133


مطالعه اثر الیاف پروپیلن بر خواص مکانیکی بتن خودتراکم

چکیده

امروزه بتن‌های خودتراکم زمینه‌ساز حل بسیاری از مشکلات اجرایی سازه‌های بتنی گردیده است، خصوصاً در مقاطع با تراکم بالای میلگرد و نقاطی که لرزاندن بتن امکان‌پذیر نیست این نوع بتن‌ها علی‌رغم دارا بودن مزیت‌های مختلف اجرایی، اقتصادی و بهبود کیفیت، در مقایسه با بتن‌های معمولی با جمع شدگی شیمیایی و خشک‌شدگی بالایی روبرو هستند که منجر به ایجاد ترک شده و این مسئله مشکلات زیادی را در سازه‌های مختلف، بویژه سازه‌های هیدرولیکی به وجود می‌آورد استفاده از الیاف در طرح اختلاط با بهم‌دوزی ترک‌ها و ریزترک‌ها مانع توزیع غیر پایدار ترک‌ها شده و بااتصال آن‌ها به یکدیگر مقاومت، سختی و شکل‌پذیری بتن را افزایش می‌دهد در این تحقیق آزمایشگاهی، با اضافه کردن الیاف پلی‌پروپیلن به میزان 0/05 ، 0/1، 0/15 ، 0/2درصد حجم بتن و در اندازه‌های طولی 6 ، 12 و 18 میلی‌متری به طرح اختلاط، تغییرات خواص بتن تازه و سخت شده موردبررسی قرار گرفت همچنین در طرح‌های اختلاط حاوی 0/15 و 0/20 درصد الیاف، با تغییر نسبت آب به سیمان و میزان فوق روان‌کننده بررسی مجددی صورت گرفت جهت بررسی خواص بتن تازه مطابق با استاندارد اروپایی EFNARC‌ ، آزمایش‌های جریان اسلامپ ، اسلامپ قطر 500 میلی‌متر ، حلقهJ ، قیف V ، قیفV در 5 دقیقه و جعبه L‌ انجام پذیرفت همچنین برای بررسی تغییرات خواص بتن سخت شده آزمایش‌های تعیین مقاومت فشاری و کششی بر روی نمونه‌های عمل‌آوری شده در سنین 7 ، 14 و 28 روز انجام گرفت با بررسی نتایج آزمایش‌ها، مشخص گردید مصرف الیاف تا میزان مشخصی به بهبود نتایج منجر شده و استفاده بیش از آن، بتن را از حالت خودتراکمی خارج نموده و از مقاومت‌ بتن می‌کاهد به طور کلی میزان مصرف الیاف بایستی به 0/1 درصد حجم بتن محدود شود بهترین نتایج زمانی حاصل شدکه از الیاف 12 میلی‌متری به میزان 0/1 درصد حجم بتن استفاده شد

فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول: کلیات
1- 1 هدف تحقیق 5
1- 2 پیشینه تحقیق 5
1-2-1 تاریخچه پژوهش 5
1-2-2 نمونه‌های اجرائي بتن خودتراکم در دنیا 7
1-2-2-1 پل معلق Akashi-Kaikoدر Awaji- Shimaو Kobe ژاپن 7
1-2-2-2 دیواره‌های مخازن عظیم LNG شرکت گاز Osaka در ژاپن 8
1-2-2-3 بازار بزرگ Midsummer Place واقع در لندن – انگلستان 9
1-2-2-4 آپارتمان مسكوني در Nanterre فرانسه 9
1-2-2-5 پروژه تونل غوطه‌ور در Kobe ژاپن 10
1-2-2-6 برج Landmark در Minato Mirai 21 شهر يوکوهاما- ژاپن 10
1-2-3 نمونه‌های اجرائي بتن خودتراکم در ایران 11
1-2-3-1 ساخت قطعات خاص برای عبور ماشین‌های حفاری تونل در مترو شیراز 11
1-2-3-2 لایه‌های سطحی تونل رسالت 11
1-2-3-3 تونل توحید 12
1-2-3-4 پایه‌های ضربدری (X-leg) برج میلاد 12
1-2-3-5 گنبد مصلی تهران 13
1-2-3-6 نما و کتیبه‌نویسی‌های طرح توسعه حرم مطهر حضرت معصومه(س) در قم 13
فصل دوم: مواد و روش¬ها
2-1 روش کار 16
2-2 انتخاب و تهیه مصالح 16
2-2-1سیمان 16
2-2-2 آب 18
2-2-3 شن و ماسه 18
2-2-4 مواد پرکننده 19
2-2-5 فوق روان کننده 19
2-2-5-1 طریقه مصرف 20
2-2-5-2 مشخصات فیزیکی و شیمیایی 20
2-2-6 الیاف پلی‌پروپیلن 20
2-2-6-1فواید استفاده از الیاف پلی‌پروپیلن 22
2-2-6-2 مشخصات الیاف مورداستفاده 22
2-3 تهیه لوازم موردنیاز جهت انجام آزمایش¬ها 24
2-3-1 لوازم عمومی ساخت بتن 24
2-3-2 وسایل آزمایش خاص بتن خودتراکم 25
2-3-3 وسایل نمونه‌برداری و تعیین مقاومت بتن 25
2-4 تهیه طرح اختلاط مصالح بتن 26
2-4-1 الزامات طرح مخلوط بتن خودتراکم 27
2-4-1-1 عملکرد در حالت خمیری 27
2-4-1-2 عملکرد درحالت سخت شده 27
2-4-1-3 حصول اطمينان از دوام 27
2-4-2 مبانی طراحی مخلوط بتن خودتراکم 28
2-4-2-1 روش مستدل طرح مخلوط 28
2-4-2-2 روش حداقل حجم خمير سيمان 30
2-4-2-3 روش طرح مخلوط ساده 30
2-4-2-3-1 گام اول : محاسبه مقادير شن و ماسه 31
2-4-2-3-2 گام دوم: محاسبه مقدار سیمان 31
2-4-2-3-3 گام سوم : محاسبه مقدار آب مخلوط 32
2-4-2-4 روش طرح مخلوط در آئین¬نامه EFNARC 34
2-4-2-4-1 كليات 34
2-4-2-4-2 تركيب مخلوط اوليه 34
2-4-2-4-3 تعديل مخلوط 35
2-5 ساخت بتن 36
2-5-1 کلیات 36
2-5-2 نحوه اختلاط 37
2-5-3 دستیابی به طرح اختلاط اولیه 37
2-6 آزمایش‌های حالت خمیری بتن خودتراکم 38
2-6-1 آزمایش جریان اسلامپ 39
2-6-1-1 مقدمه 39
2-6-1-2 وسايل مورد نیاز آزمایش 39
2-6-1-3 نحوه انجام آزمایش 40
2-6-1-4 تفسير و ارزيابي نتايج آزمايش 41
2-6-2 آزمایش جریان اسلامپ قطر 500 میلی‌متر 43
2-6-2-1 مقدمه 43
2-6-2-2 وسايل مورد نیاز آزمايش 43
2-6-2-3 نحوه انجام آزمایش 43
2-6-2-4 تفسير و ارزيابي نتايج آزمايش 43
2-6-2-5 بررسی چشمی نتایج آزمایش 44
2-6-2-6 انجام همزمان آزمایش‌های جریان اسلامپ و اسلامپ قطر 500 میلی‌متر 44
2-6-3 آزمایش حلقه J 44
2-6-3-1 مقدمه 44
2-6-3-2 وسايل موردنیاز آزمايش 45
2-6-3-3 نحوه انجام آزمايش 45
2-6-3-4 تفسير و ارزيابي نتايج آزمايش 47
2-6-4 آزمايش قيف V 48
2-6-4-1 مقدمه 48
2-6-4-2 وسایل موردنیاز آزمايش 48
2-6-4-3 نحوه انجام آزمايش 48
2-6-4-4 تفسير و ارزيابي نتايج آزمايش 49
2-6-5 آزمايش قيف V در زمان 5 دقيقه 50
2-6-5-1 مقدمه 50
2-6-5-2وسایل مورد نیاز آزمايش 50
2-6-5-3 نحوه انجام آزمايش 50
2-6-5-4 تفسير و ارزيابي نتايج آزمايش 50
2-6-6 ارزیابی ترکیبی نتایج آزمایش اسلامپ و قیف V 51
2-6-7 آزمايش جعبه L 52
2-6-7-1 مقدمه 52
2-6-7-2 وسایل مورد نیاز آزمايش 54
2-6-7-4 نحوه انجام آزمايش 54
2-6-7-5 تفسير و ارزيابي نتايج آزمايش 56
2-7 نمونه‌گیری و عمل‌آوری نمونه‌ها 57
2-7-1 مقدمه 57
2-7-2 نمونه‌ برداری جهت انجام آزمایش¬های فشاری و کششی 58
2-7-3 عمل‌آوری نمونه‌ها 60
2-8 بارگذاری نمونه‌ها و تعیین مقاومت‌های فشاری و کششی 62
2-8-1 مشخصات جک بارگذاری مورداستفاده 62
2-8-2 تعیین مقاومت فشاری نمونه‌های مکعبی 63
2-8-3 تعیین مقاومت کششی نمونه‌های استوانه‌ای 64
2-8-3-1 روش انجام آزمایش تعیین مقاومت کششی بروش غیرمستقیم (برزیلی) 65
2-8-3-2 صفحات يا تکیه‌گاه‌های مكمل 65
2-8-3-3 نوارهاي تکیه‌گاهی 66
2-8-3-4 نشانه‌گذاری 66
2-8-3-5 اندازه‌گیری‌ها 66
2-8-3-6 قرار دادن نمونه‌ها با توجه به خطوط قطري نشانه‌گذاری شده 66
2-8-3-7 سرعت بارگذاری 67
2-8-3-8 انجام آزمایش 68
2-9 مقایسه نتایج 69

فصل سوم : نتایج و بحث
3-1 مقدمه 71
3-2 طرح اختلاط نمونه‌ها 71
3-2-1 طرح اختلاط اصلی نمونه‌ها 71
3-2-2 طرح اختلاط نمونه‌ها با تغییر نسبت آب به سیمان و تغییر میزان مصرف فوق روان کننده 72
3-2-2-1 طرح اختلاط نمونه‌ها با افزایش نسبت آب به سیمان 72
3-2-2-2 طرح اختلاط نمونه‌ها با افزایش مصرف نسبت فوق روان کننده به سیمان 73
3-2-3 جدول طرح اختلاط 74
3-3 نتایج آزمایش‌های بتن تازه 75
3-3-1 آزمایش جریان اسلامپ 75
3-3-1-1 جدول نتایج 75
3-3-1-2 نمودار آزمایش جریان اسلامپ 76
3-3-1-3 تفسیر نتایج آزمایش جریان اسلامپ 76
3-3-2 آزمایش اسلامپ قطر 500 میلی‌متر 79
3-3-2-1 نتایج آزمایش 79
3-3-3-2 نمودار آزمایش اسلامپ قطر 500 میلی‌متر 80
3-3-2-3 تفسیر نتایج آزمایش جریان اسلامپ 80
3-3-3 آزمایش حلقه J 82
3-3-3-1 نتایج آزمایش 82
3-3-3-2 نمودار آزمایش حلقه J 83
3-3-3-3 تفسیر نتایج آزمایش حلقه J 83
3-3-4 آزمایش قیف V 85
3-3-4-1 نتایج آزمایش 85
3-3-4-2 نمودار آزمایش قیف V 86
3-3-4-3 تفسیر نتایج آزمایش قیف V 86
3-3-4-4 ترکیب نتایج آزمایش¬های جریان اسلامپ قطر 500 میلی‌متر و قیف V 87
3-3-4-5 نتایج آزمایش 89
3-3-4-6 تفسیر نتایج ترکیب آزمایش‌های اسلامپ قطر 500 میلی‌متر و قیف V 90
3-3-5 آزمایش قیف V پس از گذشت 5 دقیقه 91
3-3-5-1 نتایج آزمایش 91
3-3-5-2 نمودار نتایج آزمایش 92
3-3-5-3 تفسیر نتایج آزمایش قیف V پس از گذشت 5 دقیقه 92
3-3-6 آزمایش جعبه L 94
3-3-6-1 نتایج آزمایش 94
3-3-6-2 نمودار آزمایش جعبه L 95
3-3-6-3 تفسیر نتایج آزمایش جعبه L 95
3-4 نتایج آزمایش‌های بتن سخت شده 97
3-4-1 نتایج آزمایش مقاومت فشاری 97
3-4-2 نمودارهای مقاومت فشاری در سنین مختلف 98
3-4-3 تفسیر نتایج آزمایش مقاومت فشاری در سنین مختلف 100
3-4-4 نتایج آزمایش مقاومت کششی 102
3-4-2 نمودارهای مقاومت کششی در سنین مختلف 103
3-4-3 تفسیر نتایج آزمایش مقاومت کششی در سنین مختلف 105
3-5 بررسی مقاومت کششی و فشاری نمونه‌ها 108
3-5-1 بهینه‌ترین نتایج نمودار مقاومت‌های کششی و فشاری 110

فصل چهارم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها
4-1 نتیجه گیری 112
4-2 پیشنهادها برای کارهای آینده 115

پیوست 1
جزئیات نتایج آزمایش¬های تعیین مقاومت فشاری وکششی نمونه¬ها در سنین مختلف 118

فهرست منابع
فهرست منابع و مراجع 131
چکیده (انگلیسی) 133

بررسی تجربی و تحلیلی آزمایش کششی برزیلی (شکافت) و تاثیر تقویت‌کننده‌های الیافی بر آن

چکیده

بتن یکی از مهم ترین مصالح مورد استفاده در عرصه ساختمان می باشد. همچنین با پیشرفت تکنولوژی و ورود مصالح نوین در ساخت و ساز، بتن خود تراکم نیز جایگاه ویژه ای در این صنعت یافته است که در نتیجه ، دانستن ویژگی های مختلف آن حائز اهمیت بسیار می باشد. آزمایش کشش غیر مستقیم (برزیلی) بهترین روش برای بدست آوردن مقاومت کششی بتن می باشد. از آنجا که روشی برای محاسبه دقیق مقاومت کششی در بتن خود تراکم الیافی وجود ندارد، در این پایان نامه به بررسی روشی جهت رسیدن به نزدیک ترین مقدار برای مقاومت کششی نمونه بتن خودتراکم الیافی با آزمایش کشش غیرمستقیم پرداخته شده است. آزمایش کشش غیرمستقیم بر روی نمونه استوانه ای با استفاده از دو نوع الیاف فولادی و پروپیلن در 8 حالت با تراکم حجمی مختلف به مقادیر 0.1% – 0.4% حجمی کل مخلوط و یک حالت بتن خودتراکم بدون الیاف مورد بررسی قرار گرفته است. با افزایش تدریجی نیرو تا لحظه ایجاد شکست عمودی در ناحیه مرکزی نمونه ، نیروها در حالتهای مختلف ثبت شده و نتایج بر روی نمودار نمایش داده شده و مقادیر مقاومت کششی بدست آمده است. همچنین نمونه های بتن خودتراکم الیافی در نرم افزار آباکوس مدلسازی گردیده و پس از بررسی و صحت سنجی مقاومت کششی بدست آمده، نتایج نهایی مبنی بر افزایش چشمگیر مقاومت کششی در نمونه بتنی خودتراکم الیافی با 0.4% حجمی الیاف فولادی به میزان تقریبی 38% افزایش بدست آمده است.

فصل اول : کلیات
1-1.مقدمه 2
1-2.بیان کلی مسئله 3
1-3.ساختار پایان نامه 3
فصل دوم : ادبیات موضوع و کارهای انجام شده
2-1.مقدمه 5
2-2. بتن 7
2-3 پیشینه بتن خود تراکم 7
2-4. مقایسه مزایا و معایب بتن خودتراکم با بتن معمولی 9
2-5. ویژگی های بتن خود تراکم با بتن معمولی 10
2-5-1. قابلیت جریان و عبور 11
2-5-2. قابلیت پراکندگی 12
2-5-3. قابلیت پایداری 12
2-6.طرح اختلاط بتن خودتراکم 12
2-7.اجزای تشکیل دهنده بتن خودتراکم 17
2-7-1.سنگدانه ها 17
2-7-2.سیمان 17
2-7-3.افزودنی ها 18
2-7-4. پرکننده های معدنی 18
2-7-5. استفاده از مواد مضاف در بتن 19
2-8. الیاف 19
2-8-1. تاریخچه الیاف 19
2-8-2. طبقه بندی کاربردی 20
2-8-3. نقش و مزایای الیاف در بتن 20
2-8-4. انواع الیاف 21
2-8-4-1. الیاف فولادی 21
2-8-4-2. الیاف آرامید ( کولار) 21
2-8-4-3. الیاف شیشه ای 22
2-8-4-4. الیاف پروپیلن 22
2-8-4-5. الیاف کربن 23
2-8-5 . مزایای الیاف پروپیلن نسبت به آرماتورهای حرارتی 23
2-8-6 . روش مصرف 24
2-8-7 . محدودیت 25
2-8-8 . خواص بتن الیافی 25
2-8-8-1. مقاومت استاتیکی 25
2-8-8-2. مقاومت خمشی 25
2-8-8-3. مقاومت برشی 26
2-8-8-4. مقاومت پیچشی 26
2-8-8-5. مقاومت ترک خوردگی 26
2-8-8-6. پوسیدگی و زنگ زدگی الیاف فولادی 26
2-8-9. رفتار بتن الیافی در برابر نیروها 26
2-9. آزمایش های بتن خودتراکم تازه 28
2-10. بررسی آزمایش های بتن خودتراکم تازه 30
2-10-1.مروری بر مشخصات بتن خودتراکم تازه در مطالعات سایر محققین 31
2-11.آزمایش های بتن سخت شده 33
2-11-1.مروری بر خواص مکانیکی بتن های خودتراکم سخت شده 33
2-11-2.توسعه مقاومت بتن با زمان در بتن خودتراکم 34
2-11-3. آزمایش مقاومت کششی بتن خود تراکم 35
2-11-4.رابطه مقاومت فشاری و کششی 37
2-11-4.رابطه مقاومت فشاری مکعبی و مدول الاستسیته 37
2-12. بررسی عددی 38

فصل سـوم : برنامه آزمایشگاهی
3-1.مقدمه 42
3-2.مشخصات مصالح مصرفی 42
3-2-1.سنگدانه 42
3-2-1-1.شن 42
3-2-1-2. ریزدانه (ماسه) 43
3-2-1-3.وزن مخصوص و درصد آب سنگدانه 45
3-2-2.سیمان 45
3-2-3.فوق روان کننده 46
3-3.طرح اختلاط 46
3-4.بتن ریزی و عمل آوری 48
3-5.تهیه نمونه آزمایشگاهی 49
3-6.آزمایشات بتن سخت شده 49
3-6-1.آزمایش مقاومت فشاری 49
3-6-2.آزمایش مقاومت کششی 50
فصل چهـارم :ارائه نتایج تجربی
4-1.مقدمه 52
4-2.آزمایشات بتن تازه 52
4-3.آزمایشات بتن سخت شده 58
4-3-1.مقاومت فشاری 58
4-3-2.مقاومت کششی 60
4-3-4-1.بررسی رابطه بین مقاومت فشاری و مقاومت کششی 62
فصل پنجـم :مدلسازی عددی و بررسی نتایج
5-1. مقدمه 66
5-2-معرفی نرم افزار 66
5-3. رفتار مصالح بتنی 67
5-3-1. مدل بتن های موجود در کتابخانه آباکوس 67
5-3-1-1. مدل رفتاری بتن ترک دار 67
5-3-1-2. مدل رفتاری ترک خوردگی ترد بتن 68
5-3-1-3. مدل رفتاری بتن آسیب دیده خمیری 68
5-3-1-4. پارامترهای پلاستیسیته 68
5-2-1-5. منحنی تنش –کرنش کششی و فشاری تک محوره بتن 70
5-3-1-6. منحنی تنش-کرنش فشاری بتن 70
5-3-1-7. منحنی تنش-کرنش کششی بتن 71
5-3-1-8. پارامترهای آسیب در کشش و فشار 72
5-4. المان های اختصاص داده شده به بتن 73
5-5. مدلسازی تماس و قیود المان 73
5-6. ابعاد المان بندی 73
5-7. بارگزاری و شرایط مرزی 74
5-8. مدلسازی 74
5-9. نتایج عددی 77
فصل ششم :نتیجه گیری و پیشنهادها
6-1. مقدمه 87
6-2. نتیجه گیری 87
6-3. پیشنهادات برای تحقیقات آینده 89
فهرست منابع 90


بررسی اثر آب مغناطیسی بر روی خواص بتن خود متراکم حاوی الیاف فولادی در حالت تازه و سخت شده

چکیده

بتن خودتراکم به عنوان بتنی نوین با عملکرد بالا محسوب می شود که خصوصیاتی چون عدم نیاز به تراکم داخلی و یا خارجی و عبور از شبکه های آرماتور بندی متراکم آن را از بتن های معمولی متمایز می کند ویژگی دیگر بتن های خودتراکم، پایداری و لزجت بالای آن می باشد که در نتیجه افزودن فوق روان کننده ها، پرکننده ها و همچنین استفاده بیشتر مواد سیمانی است اما افزایش در مقادیر مصرف مواد سیمانی و پر کننده ها در بتن های خودتراکم موجب افزایش تردی ماتریس بتن شده و در نتیجه کاهش شکل پذیری را به دنبال دارد با توجه به تجربه ی موفق استفاده از الیاف در بتن در طول سالیان گذشته به جهت افزایش شکل پذیری بتن های معمولی، سبکدانه و مقاومت بالا، استفاده از الیاف پیشنهاد مناسبی جهت ارتقای شکل پذیری بتن های خودتراکم خواهد بود در این پایان نامه به ارزیابی آزمایشگاهی اثر الیاف فولادی با نسبت های 0/1، 0/2، 0/3، 0/4، 0/5 درصد حجمی بتن و آب مغناطیسی بر روی خواص تازه و سخت شده بتن خودتراکم پرداخته می شود آزمایش های بتن تازه شامل آزمایش های جریان اسلامپ، قیف V شکل، T50 و جعبه L شکل و آزمایش های بتن سخت شده شامل مقاومت فشاری، مقاومت کششی در دو شرایط عمل آوری خشک و مرطوب و مدول الاستیسیته بررسی شد نتایج نشان می دهند، اضافه کردن الیاف فولادی و آب مغناطیسی و 10درصد میکروسیلیس به بتن خودتراکم (بدون الیاف) سبب افزایش در مقاومت مکانیکی بتن خودتراکم شد در همه طرح ها مقاومت مکانیکی نمونه هایی که تحت عمل آوری مرطوب قرار گرفته اند بیشتر از نمونه هایی که تحت عمل آوری خشک قرار گرفته اند می باشد

فهرست شکل چ
فهرست جدول¬ خ
چکیده فارسی د
فصل اول : پیشگفتار
1-1 مقدمه 2
1-2 شرح بیان پایان نامه و ضرورت تحقیق 3
1-3 اهداف مورد نظر پایان نامه 3
1-4 ساختار پایان نامه 3
فصل دوم : اثر آب مغناطیسی بر بتن خودتراکم حاوی الیاف و مروری بر تحقیقات گذشته
1-2 بتن خودتراکم 5
1-1-2 نمونه های اجرایی بتن خودتراکم 8
1-1-1-2 سازه های اجرا شده با بتن خودتراکم در خارج از ایران 8
2-1-1-2 نمونه های اجرایی بتن خودتراکم در ایران 9
2-1-2 رده بندی بتن خودتراکم 9
1-2-1-2 روانی 10
2-2-1-2 توان عبور 10
3-2-1-2 مقاومت در برابر جداشدگی 11
3-1-2 دلایل گسترش بتن خودتراکم در دنیا 12
4-1-2 معایب بتن خودتراکم 14
5-1-2 طرح اختلاط بتن خودتراکم 14
6-1-2 اساس کار بتن SCC 16
7-1-2 روش های آزمایش بتن تازه خودتراکم 19
8-1-2 مقاومت بتن 25
2-2 بتن الیافی 25
1-2-2 انواع الیاف مورد استفاده در بتن 26
2-2-2 تعریف بتن الیافی 27
3-2-2 دلایل استفاده از الیاف در بتن 27
4-2-2 تاثیر الیاف در بتن با مقاومت بالا 30
5-2-2 تاثیر الیاف ترکیبی در مقاومت فشاری، کششی و خمشی بتن با مقاومت بالا 31
6-2-2 تاریخچه پیدایش بتن حاوی الیاف فولادی 31
7-2-2 الیاف فولادی 32
8-2-2 هدف از کاربرد الیاف فولادی در بتن 33
9-2-2 بتن مسلح شده با الیاف فولادی 34
10-2-2 مزایای بتن مسلح به الیاف فولادی در مقایسه با بتن معمولی 35
11-2-2 خواص مکانیکی بتن الیافی 36
12-2-2 تاثیر الیاف فولادی در خواص بتن 36
13-2-2 برخی از کاربردهای بتن مسلح به الیاف فولادی 41
14-2-2 طرح های اجرا شده با بتن مسلح به الیاف فولادی 43
2-3 آب مغناطیسی 45
1-3-2 اثر آب مغناطیسی بر آب 46
2-3-2 دسنگاه تولید آب مغناطیسی 47
3-3-2 اثر آب مغناطیسی روی خمیر سیمان 48
4-3-2 اثر آب مغناطیسی بر بتن 49
5-3-2 مروری بر کارهای گذشته 50
فصل سوم : معرفی مصالح مصرفی و برنامه آزمایشگاهی
1-3 مقدمه 52
2-3 مصالح مورد استفاده 52
1-2-3 مصاح سنگی 52
2-2-3 سیمان 53
3-2-3 الیاف فولادی 54
4-2-3 میکروسیلیس 54
5-2-3 فوق روان کننده 54
3-3 طرح اختلاط نمونه های ساخته شده 55
4-3 مقاومت فشاری 57
5-3 مقاومت کششی 58
6-3 مدول الاستیسیته 58
7-3 دستگاه تولید آب مغناطیسی 58
فصل چهارم : بحث و بررسی نتایج
1-4 مقدمه 61
2-4 نتایج آزمایش های بتن خودتراکم در حالت تازه 61
3-4 نتایج آزمایش های بتن سخت شده 65
1-3-4 نتایج آزمایش مقاومت فشاری 65
2-3-4 نتایج آزمایش مقاومت کششی 70
3-3-4 رابطه بین مقاومت کششی و فشاری 75
4-3-4 مدول الاستیسیته 77
فصل پنجم : نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها برای تحقیقات آتی
1-5 مقدمه 80
2-5 نتیجه گیری 80
3-5 پیشنهادات برای تحقیقات آینده 81
فهرست منابع 83


بررسی برش پانچینگ دال های ساخته شده از بتن خودتراکم سبک و بتن سبک

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی ظرفیت برش پانچینگ در دال‌های بتن خودتراکم سبک و بتن سبک ساخته‌شده از سبکدانه لیکا و مقایسه آن ها با بتن معمولی است ازآنجاکه اکثر مطالب بیان‌شده در آیین‌نامه‌ها در مورد برش پانچینگ دال‌ها بر اساس اطلاعات تجربی به‌دست‌آمده از نمونه دال‌های بتن معمولی می‌باشد، بنابراین ضروری است که میزان دقت این روابط را برای دال‌های بتن خودتراکم سبک و بتن سبک مورد ارزیابی و بررسی قرارداد در این پایان‌نامه 9 نمونه دال مربعی ساخته‌شده است پارامترهای متغیر در این دال‌ها نوع بتن، مقاومت بتن، درصد آرماتور کششی و ضخامت دال است ابعاد و درصد آرماتور دال طوری انتخاب‌شده است که انهدام در آن‌ها به‌صورت برش پانچینگ باشد نمونه‌های فوق مورد آزمایش قرارگرفته و مقدار بار پانچینگ و تغییر مکان نهایی برای هر یک از آن‌ها اندازه‌گیری شده است با توجه به داده‌های به‌دست‌آمده، در مورد شکل انهدام و نوع ترک‌ها، روابط بار- تغییر مکان و سختی هر یک از نمونه‌ها صحبت شده و در پایان نتایج آزمایش‌ها با روابط آیین‌نامه‌های ACI، ایران و BS-8110 مقایسه شده و میزان دقت هر یک از این آیین‌نامه‌ها در ارتباط با نحوه تأثیر پارامترهای مختلف در تعیین مقاومت برش پانچینگ دال‌های بتن خودتراکم سبک و بتن سبک معین‌شده است این مقایسه‌ها نشان می‌دهد که آیین‌نامه BS-8110 در تعیین برش پانچینگ دال‌های بتن خودتراکم سبک و بتن سبک نسبت به آیین‌نامه‌های دیگر از دقت بیشتری برخوردار است نکته آخر اینکه دال‌های بتنی ساخته‌شده از سبکدانه لیکا در صورت طرح اختلاط و عمل‌آوری مناسب می‌تواند در سازه‌ها مورداستفاده قرار گیرد

فصل اول مقدمه

1-1- پیشگفتار2
1-2- توجیه پژوهش2
1-3- فصل بندی مطالب3

فصل دوم بتن خودتراکم سبک

2-1- مقدمه6
2-2- بتن خودتراکم7
2-2-1- ویژگی¬های بتن خودتراکم7
2-2-2- تاریخچه و مزایای بتن خودتراکم8
2-2-3- افزودنی¬های شیمیایی بتن خودتراکم11
2-2-4- آزمایش‌های بتن خودتراکم13
2-2-5- مشخصات مکانیکی بتن خودتراکم20
2-3- بتن سبک22
2-3-1- تاریخچه بتن سبکدانه22
2-3-2- انواع بتن سبک22
2-3-3- انواع سبکدانه-ها24
2-3-4- مشخصات فیزیکی و مکانیکی بتن سبک27
2-4- بتن سبک خودتراکم31
2-4-1- تاریخچه بتن خودتراکم سبک31
2-4-2- بررسی برخی پژوهش¬های انجام‌شده درزمینه بتن سبک خودتراکم31

فصل سوم بررسی عوامل موثر در پانچینگ

3-1- مقدمه46
3-2- عوامل هندسی موثر دربرش پانچینگ46
3-2-1- تأثیر بعد دال46
3-2-2- تأثیر نسبت دهانه به ضخامت47
3-2-3- تأثیر نوع و بعد ستون48
3-2-4- اثر گیرداری تکیه‌گاه49
3-3- عوامل مکانیکی موثر دربرش پانچ50
3-3-1- تأثیر بتن دال50
3-3-2- تأثیر بتن ستون51
3-3-3- تأثیر آرماتورهای خمشی52
3-3-4- تأثیر آرماتور برشی52
3-4- روش¬های تعیین مقاومت پانچینگ دال-ها54
3-4-1- روش پانچینگ خمشی54
3-4-2- روش سطح کنترل55
3-5- بررسی چند پژوهش انجام‌شده در مورد دال¬های بتن سبک57
3-5-1- بررسی برش پانچینگ دال‌های بتن سبک تحت اثر بار ثقلی تنها57
3-5-2- بررسی برش پانچینگ دال‌های تخت بتن سبک تحت اثر بار ثقلی و لنگر نامتوازن59
3-5-3- بررسی برش پانچینگ دال‌های تخت بتن سبک زیر اثر بارهای لرزه‌ای63

فصل چهارم برنامه آزمایشگاهی

4-1- مقدمه70
4-2- مشخصات مصالح مصرفی در ساخت دال-ها71
4-2-1- سیمان71
4-2-2- میکروسیلیس71
4-2-3- لیکا72
4-2-4- فوق روان کننده72
4-2-5- آرماتور فولادی73
4-3- طرح¬های اختلاط¬ اولیه75
4-3-1- نتیجه‌گیری‌های به‌دست‌آمده از طرح¬های اختلاط بتن خودتراکم سبک79
4-4- مشخصات نمونه¬های آزمایشگاهی80
4-4- مشخصات نمونه¬های آزمایشگاهی81
4-5-1- طرح¬های اختلاط مورد استفاده در دال-ها81
4-5-1- دانه‌بندی لیکا81
4-5-2- قالب‌بندی81
4-5-3- آرماتوربندی82
4-5-4- بتن‌ریزی83
4-6- نحوه انجام آزمایش84

فصل پنجم آزمایش¬ها و نتایج

5-1- نمونه‌های آزمایشگاهی87
5-2- حالت شکست دال‌ها 88
5-2-1- نتایج شکست نمونه-ها89
5-3- تحلیل نتایج94
5-3-1- بررسی تأثیر پارامترهای مختلف بر ظرفیت پانچینگ دال‌ها94
5-4- روابط آیین‌نامه‌ها به‌منظور محاسبه ظرفیت پانچینگ98
5-4-1- روابط ارائه‌شده در آیین‌نامه بتن آمریکا ACI 318-1199
5-4-2- روابط ارائه‌شده در آیین‌نامه ایران مبحث نهم مقررات ملی ساختمان100
5-4-3- رابطه ارائه‌شده در آیین‌نامه انگلستان BS 8110 – 1997100
5-5- مقایسه نتایج دال¬های ساخته‌شده با روابط آیین‌نامه‌ها101
5-5-1 مقایسه نتایج آزمایش با آیین‌نامه ACI102
5-5-2- مقایسه نتایج آزمایش با مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ایران104
5-5-3- مقایسه نتایج آزمایش با آیین‌نامه انگلستان BS 8110 – 1997106

فصل ششم نتیجه¬گیری و پیشنهاد

6-1- مقدمه109
6-2- نتیجه¬گیری110
6-3- پیشنهاد¬ها111

مراجع112

خصوصیات بتن سبک خود تراکم با پلیمر پایه پلی‌استر تازه و سخت شده

چکیده

امروزه استفاده از بتن سبک خود تراکم راهکار مناسبی برای حرکت به سوی توسعه پایدار می باشد و به عنوان یک مصالح سودمند در زمینه های مختلف مهندسی عمران می شود از آن استفاده کرد. استفاده از این نوع بتن به لحاظ سبکی باعث کاهش بار مرده وارد بر سازه و در نتیجه کاهش بار زلزله و همچنین کاهش مصرف مصالح در ساخت سازه می گردد که از لحاظ اقتصادی توجیه پذیر است. همچنین این بتن از جهت خود تراکم بودن باعث افزایش کیفیت یتن مصرفی و کاهش آلودگی های زیست محیطی که جهت لرزاندن بتن بوجود می آیند میشود. ولی این بتن به جهت تخلخل دانه ها سبک مصرفی مقاومت مکانیکی و دوام بایین تری در حالت سخت شده نسبت به بتن معمولی در عیار سیمان مشابه دارد ثانیا این بتن به لحاظ خود تراکم بودن دارای ناپایداری در برابر آب انداختگی و جدایی دانه ها در حالت تازه می باشد.هدف از این تحقیق تاثیر استفاده از درصد های مختلف جایگزینی میکروسیلیس و پلیمر بر خواص مکانیکی و دوام بتن سبک خود تراکم در حالت سخت شده و خواص روانی و کارایی این نوع بتن در حالت تازه می باشد.برای این منظور با استفاده از سبک دانه مصنوعی لیکا، 24 طرح اختلاط با دو نسبت آب به سیمان 0.35 و0.4 ساخته شد. فوق روان کننده مصرفی بر پایه پلی کربکسیلیک اتر بوده و در صد استفاده از میکروسیلیس در طرح ها به صورت پنج و ده درصد وزنی مواد سیمانی می باشد.. سپس با انجام ازمایش های بتن تازه شامل آزمایش جریان اسلامپ، T50، قیفV شکل و جعبه L شکل طبق راهنمای بتن خود تراکم اروپا EFNARC و انجام آزمایشات بتن سخت شده شامل مقاومت فشاری 14 روزه و 28 روزه و 90 روزه، مقاومت خمشی و کشش غیر مستقیم 28 روزه و انجام آزمایش های دوام شامل مقاومت الکتریکی و اولتراسونیک به این نتیجه رسیدیم که استفاده از پلیمر و میکروسیلیس هرکدام تا 10 درصد جایگزینی مواد سیمانی باعث بهبود خواص مکانیکی و دوام بتن سبک خود تراکم در حالت سخت شده و پایداری بیشتر وبهتر این نوع بتن در حا لت تازه می گردد.

فهرست اشکال ونمودار ها ‌ي
فصل اول – کلیات پژوهش 1
1-1-مقدمه 2
1-2-اهداف تحقیق و نحوه انجام پروژه 3
1-3- روش تحقیق و برنامه آزمایشگاهی 5
فصل دوم- تاریخچه و مطالعات انجام شده بتن سبک، بتن خود تراکم و بتن سبک خود تراکم 7
2-1-مقدمه 8
2-1- بتن سبک 9
2-1-1-تاریخچه بتن سبک 9
2-1-3 طبقه بندی بتن سبک بر مبنای مقاومت 13
2-1-3-1-بتن سبک غیر سازه ای 14
2-1-3-2بتن سبک با مقاومت متوسط 15
2-1-4-مقاومت فشاری بتن سبک 16
2-1-5 مشخصات سبک دانه های موجود در ایران 17
2-2- بتن خود تراکم 20
2-2-1- تاریخچه بتن خود تراکم 20
2-2-2-تعریف بتن خود تراکم 21
2-2-3 مزایای بتن خود تراکم 22
2-2-4- ویژگی های خاص بتن خود تراکم 23
2-2-5 آزمایشات کارایی و روانی بتن خود تراکم 24
2-2-5-1-معیار های تایید خود تراکمی بتن 24
2-2-5-2- آزمایش های بتن خود تراکم و تفسیر نتایج آنها 25
2-2-5-2-1 آزمایش جریان اسلامپ و جریان اسلامپ 50 سانتیمتر 25
2-2-5-2-2 آزمایش حلقه J 28
2-2-5-2-3 آزمایش قیف V و آزمایش قیف V در پنج دقیقه 30
2-2-5-2-4-آزمایش جعبه L شکل 33
2-2-5-2-5 آزمایش جعبه U 35
2-2-5-2-6-آزمایش اورمیت 36
2-2-5-2-7- آزمایش پایداری الک GTM 37
2-2-6- نمونه های کاربرد بتن خود تراکم در پروژه های بزرگ 38
2-3-بتن سبک خود تراکم 41
2-4-2-تاریخچه استفاده از میکروسیلیس 42
2-4-3- مزایا ومعایب میکروسیلیس 43
2-5- پلیمر 44
2-5-1- تعریف وتاریخچه پلیمر 44
2-5-2-طبقه بندی انواع پلیمر ها 45
2-5-3-تاریخچه بتن پلیمری 49
2-5-4-معرف انوع بتن پلیمری وتاثیر خواص پلیمر ها بر بتن 50
فصل سوم- مواد ومصالح مصرفی، طرح اختلاط، آزمایشات تازه و سخت شده بتن سبک خود تراکم 55
3-1-مقدمه 56
3-2- مواد ومصالح مصرفی 56
3-2 -1- سبک دانه مصنوعی لیکا 57
3-2-2- ماسه 58
3-2-3-پودر سنگ آهک 60
3-2-4- میکروسیلیس 61
3-2-5- سیمان 63
3-2-6- آب 63
3-2-7- فوق روان کننده 64
3-2-8- پلیمر 64
3-3- نحوه اختلاط مصالح 66
3-4- طرح ها ونسبت های اختلاط 66
3-5- ساخت نمونه ها 68
3-6-شرایط نگهداری و عمل آوری نمونه ها 69
3-7 شرح آزمایشات انجام شده 69
3-7-1 آزمایشات بتن تازه 69
3-7-2 آزمایشات بتن سخت شده 70
3-7-2-1 آزمایشات مکانیکی 70
3-7-2-1-1 آزمایش مقاومت فشاری 70
3-7-2-1-2- آزمایش مقاومت کششی 72
3-7-2-1-3- آزمایش مدول گسیختگی 73
3-7-2-2- آزمایشات دوام 77
3-7-2-2-1- آزمایش مقاومت ویژه الکتریکی 77
3-7-2-2-2- آزمایش اولتراسونیک 78
فصل چهارم- تحلیل و بررسی نتایج آزمایشات 80
4-1- مقدمه 81
4-2- نتایج وتحلیل آزمایشات بتن سبک خود تراکم در فاز تازه 82
4-2-1- آزمایش قطر جریان اسلامپ 84
4-2-2- آزمایش T50 86
4-2-3 آزمایش قیف V شکل 88
4-2-4- آزمایش جعبه L شکل 90
4-3- نتایج وتحلیل آزمایشات بتن سبک خود تراکم در فاز سخت شده 94
4-3-1- نتایج آزمایش مقاومت فشاری 94
4-3-2- نتایج آزمایش مقاومت کششی 102
4-3-3- آزمایش مدول گسیختگی نمونههای منشوری 108
4-3-4 آزمایش مقاومت الکتریکی 112
4-3-5 آزمایش اولتراسونیک 117
4-3-6 تعیین وزن مخصوص 122
فصل پنجم- نتایج وپیشنهادات 124
5-1-جمع بندی نتایج 125
5-2-پیشنهادات 127
منابع و مراجع 128

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بسته تحقیقاتی بتن خود متراکم”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.