بسته تحقیقاتی سیستمهای سرمایش خورشیدی

    این بسته شامل 7 پایان نامه در زمینه سیستمهای سرمایش خورشیدی می باشد که به صورت فایل word و pdf در اختیار شما قرار میگیرد. تمامی پایان نامه ها مربوط به سال 90 به بعد می باشد. مقایسه سیستمهای مختلف سرمایش خورشیدی برای ساختمانها در ایران چکیده با توجه به افزایش...