بسته تحقیقاتی تحلیل کنترل موتور القایی

این بسته شامل 5 پایان نامه در زمینه تحلیل کنترل موتور القایی می باشد که به صورت فایل word و pdf در اختیار شما قرار میگیرد. تمامی پایان نامه ها مربوط به سال 90 به بعد می باشد.  کنترل دور مد لغزشی تطبیقی موتورهای القایی چکیده در این پایان‌‌نامه یک تکنیک کنترل مد لغزشی...

بسته تحقیقاتی عملکرد سیستم های حمل و نقل هوشمند

این بسته شامل 6 پایان نامه در زمینه عملکرد سیستم های حمل و نقل هوشمند می باشد که به صورت فایل word و pdf در اختیار شما قرار میگیرد. تمامی پایان نامه ها مربوط به سال 90 به بعد می باشد.  ارزیابی اقتصادی پروژه‌های سیستم‌های حمل و نقل هوشمند (ITS) در حمل و نقل...

بسته تحقیقاتی بررسی رسوب در مخازن سد ها

این بسته شامل 5 پایان نامه در زمینه بررسی رسوب در مخازن سد ها می باشد که به صورت فایل word و pdf در اختیار شما قرار میگیرد. تمامی پایان نامه ها مربوط به سال 90 به بعد می باشد.  حل عددی انتقال رسوب و جریان غلیظ در مخازن سدها چکیده به دلیل دشواری عملیات اندازه‌گیر‌ی...

بسته تحقیقاتی بازیافت آسفالت سرد

این بسته شامل 4 پایان نامه در زمینه بازیافت آسفالت سرد می باشد که به صورت فایل word و pdf در اختیار شما قرار میگیرد. تمامی پایان نامه ها مربوط به سال 90 به بعد می باشد.  مطالعه عملکرد بلند مدت روسازی راه با اساس تثبیت شده با کف قیر(مطالعه موردی: محور شاهرود –...

بسته تحقیقاتی تسلیح خاک

این بسته شامل 6 پایان نامه در زمینه تسلیح خاک می باشد که به صورت فایل word و pdf در اختیار شما قرار میگیرد. تمامی پایان نامه ها مربوط به سال 90 به بعد می باشد.  تاثیر تسلیح خاک با ژئوگرید در پایداری شیروانی خاکی چکیده نشت یکی از عوامل اصلی تخریب سطوح شیروانی در سد...

بسته تحقیقاتی بیونیک

این بسته شامل 5 پایان نامه در زمینه بیونیک می باشد که به صورت فایل word و pdf در اختیار شما قرار میگیرد. تمامی پایان نامه ها مربوط به سال 90 به بعد می باشد.  نگرش به بیونیک و رویکردهای آن به معماری چکیده در طول دوران معماری، طبیعت همواره به عنوان معلم و یک منبع الهام...