بسته تحقیقاتی پایان نامه های مدل سازی درمان سرطان به روش هایپرترمیا

این بسته شامل 4 پایان نامه در زمینه درمان سرطان به روش هایپرترمیا می باشد که به صورت فایل word و pdf در اختیار شما قرار میگیرد. تمامی پایان نامه ها مربوط به سال 90 به بعد می باشد بهبود دوزیمتری درمان سرطان به روش هایپرترمیا در حضور نانوذرات چکیده در درمان هایپرترمیا...

بسته تحقیقاتی پایان نامه های بازآفرینی شهری

این بسته شامل 11 پایان نامه در زمینه بازآفرینی شهری می باشد که به صورت فایل word و pdf در اختیار شما قرار میگیرد. تمامی پایان نامه ها مربوط به سال 90 به بعد می باشد. بازشناخت نقش پروژه های محرک توسعه شهری در بازآفرینی بافت های ارزشمند تاریخی ( نمونه موردی: منطقه 8...

بسته تحقیقاتی بتن خود متراکم

این بسته شامل 15 پایان نامه در زمینه بتن خود متراکم می باشد که به صورت فایل word و pdf در اختیار شما قرار میگیرد. تمامی پایان نامه ها مربوط به سال 90 به بعد می باشد. بررسی تاثیر خاکستر پوسته ی برنج بر خصوصیات خودتراکمی بتن خودتراکم چکیده استفاده از روسازی های بتنی...

بسته تحقیقاتی بهینه سازی سازه ها

این بسته شامل 8 پایان نامه در زمینه بهینه سازی سازه ها می باشد که به صورت فایل word و pdf در اختیار شما قرار میگیرد. تمامی پایان نامه ها مربوط به سال 90 به بعد می باشد.  بهینه‌سازی توپولوژی سازه های فضاکار با استفاده از تیپ بندی موثر اعضا و روش بهینه‌سازی جستجوی...

بسته تحقیقاتی قابلیت اعتماد سازه ها

این بسته شامل 28 پایان نامه در زمینه قابلیت اعتماد سازه ها می باشد که به صورت فایل word و pdf در اختیار شما قرار میگیرد تمامی پایان نامه ها مربوط به سال 90 به بعد می باشد این بسته در تاریخ مهر 99 بروزرسانی شد لیست پایان نامه های موجود در بسته پایان نامه ارزیابی قابلیت...

بسته تحقیقاتی شبکه های عصبی در سیستم کنترل پرواز

این بسته شامل 3 پایان نامه در زمینه شبکه های عصبی در سیستم کنترل پرواز می باشد که به صورت فایل word و pdf در اختیار شما قرار میگیرد. تمامی پایان نامه ها مربوط به سال 90 به بعد می باشد.  ارایه روشی بهینه جهت عیب‌یابی سیستم‌های رادار با استفاده از راهکارهای هوشمند چکیده...