بسته تحقیقاتی توسعه اکوتوریسم

این بسته شامل 8 پایان نامه در زمینه توسعه اکوتوریسم می باشد که به صورت فایل word و pdf در اختیار شما قرار میگیرد. تمامی پایان نامه ها مربوط به سال 90 به بعد می باشد.  ارزیابی راهبردهای توسعه اکوتوریسم منطقه ارسباران چکیده اهمیت روز افزون صنعت گردشگری در اقتصاد جهانی و...

بسته تحقیقاتی اعتیاد به اینترنت

این بسته شامل 7 پایان نامه در زمینه اعتیاد به اینترنت می باشد که به صورت فایل word و pdf در اختیار شما قرار میگیرد. تمامی پایان نامه ها مربوط به سال 90 به بعد می باشد.  بررسی نقش سبک‌های فرزندپروری مادر بر گرایش به اعتیاد به اینترنت و خودکارآمدی تحصیلی نوجوانان چکیده...

بسته تحقیقاتی نوسازی بافت فرسوده

این بسته شامل 14 پایان نامه در زمینه نوسازی بافت فرسوده می باشد که به صورت فایل word و pdf در اختیار شما قرار میگیرد. تمامی پایان نامه ها مربوط به سال 90 به بعد می باشد.  تاثیر نوسازی بر ارتقاء هویت مکانی بافت فرسوده چکیده محله، دارای نقش کلیدی در رویکرد اجتماعی به...

بسته تحقیقاتی نمک‌زدایی نفت خام

این بسته شامل 8 پایان نامه در زمینه نمک‌زدایی نفت خام می باشد که به صورت فایل word و pdf در اختیار شما قرار میگیرد. تمامی پایان نامه ها مربوط به سال 90 به بعد می باشد.  بهبود عملکرد ایستگاه‌های نمک‌زدایی نفت خام چکیده ایستگاههای نمکزدایی در ایران از نظر تکنولوژی قدیمی...

بسته تحقیقاتی منحنی زیست محیطی کوزنتس

این بسته شامل 3 پایان نامه در زمینه منحنی زیست محیطی کوزنتس می باشد که به صورت فایل word و pdf در اختیار شما قرار میگیرد. تمامی پایان نامه ها مربوط به سال 90 به بعد می باشد.  بررسی تاثیر مصرف گازطبیعی بر انتشار CO2 با استفاده از منحنی کوزنتس زیست محیطی بلند مدت چکیده...

بسته تحقیقاتی موتور مغناطیس دائم شار محوری

این بسته شامل 19 پایان نامه در زمینه موتور مغناطیس دائم شار محوری می باشد که به صورت فایل word و pdf در اختیار شما قرار میگیرد. تمامی پایان نامه ها مربوط به سال 90 به بعد می باشد.  طراحی تعداد لایه‌های ماشین شار محوری مغناطیس دائم (AFPM) چندلایه چکیده در بسیاری از...