این بسته شامل 7 پایان نامه در زمینه طراحی مجموعه توریستی تفریحی می باشد که به صورت فایل word و pdf در اختیار شما قرار میگیرد.

تمامی پایان نامه ها مربوط به سال 90 به بعد می باشد.

 

طراحی مجموعه توریستی-تفریحی-اقامتی طرقبه مشهد با رویکرد معماری پایدار

چکیده

رونق صنعت گردشگری به عنوان صنعتی پویا و سودآور،می تواند شاخصه بسیار مهمی در عرصه تحولات اقتصادی جامعه و مردم محسوب گردد.این شاخصه به جهت حضور ظرفیت هایی مانند وجود آثار با ارزش مصنوع بشری،طبیعت بکر و زنده،فرهنگ و آداب و رسوم یک تمدن و … اهمیت و رونق خاصی می یابد.نکته جالب اینجاست که تلاش مجموعه حکومت در راستای کسب درآمد،نه از راه فروش نفت از سویی و وجود آثار مصنوع تمدن ایرانی-اسلامی،بخصوص آثار معماری با ارزش و طبیعت بسیار زیبا از سوی دیگر،اهمیت سرمایه گذاری و تلاش برای توسعه زیر ساخت ها را جهت گسترش فضاهای تفریحی-توریستی-اقامتی،بیش از پیش مهم می نماید. از رهگذر توجه به این امر ضمن رونق اقتصادی منطقه مربوط و کارآفرینی و طرح هرچه بهتر شاخصه ها و ارزش های فرهنگی آنان،افزایش امنیت و تعاملات بهتر با مناطق دیگر می توانند نکات مثبت حاصل از توجه و سرمایه گذاری در این حوزه باشد.در کنار نکات ذکر شده توجه به رفتار و برنامه توسعه پایدار امر مهمی است.نیل به پایداری در برنامه ریزی و طراحی که حاصل توجه عدالت محور به توسعه اقتصادی،محیطی و اجتماعی می باشد،مساله بسیار مهمی است و سبب موفقیت هر چه بهتر طرح می باشد.استفاده بهینه از همه ظرفیت های انسانی و محیطی و بهره گیری از پتانسیل های قابل بهره برداری فضاهای بکر و طبیعی نکته مهمی است،که سبب جذب هرچه بیشتر توریست و گردشگر می شود.شهر زیارتی-سیاحتی مشهد با تمام شاخصه و بصورت خاص منطقه بند گلستان در شمال غربی شهر مشهد به عنوان فضایی طبیعی که با بهره گیری از آب گیر و محیط طبیعی جذاب،(بخصوص واقع شدن در میان تپه ها و کوه های واقع در این عرصه) ظرفیت بسیار زیادی جهت جذب توریست دارد که البته تا کنون بدلیل عدم سرمایه گذاری آگاهانه متبلور نگشته است.لذا در این پژوهش سعی شده تا از رهگذر طراحی فضایی تفریحی-توریستی-اقامتی در این محدوده و بهره گیری آگاهانه و بهینه از ظرفیت های محیط،سبب رونق فضای مذکور گشته و در عرصه توسعه پایدار محیط گردشگری، ضمن رونق اقتصاد و سطح کیفی فضا عرصه ای پویا، جهت گذراندن اوقات فراغت برای شهروندان مشهد نیز ایجاد شود.

چکیده 1 
مقدمه 2 
فصل اول 
بخش اول(هدف) 4 
1-1-1بیان موضوع 4 
1-1-2اهمیت موضوع: 5 
1-1-3اهداف موضوع 5 
بخش دوم(روش کار و تحقیق) 6 
1-2-1انواع تحقیق 6 
1-2-2روش های اساسی تفکیک تحقیق: 6 
1-2-3روند تحقیق: 6 
بخش سوم(پیشینه تحقیق و پژوهش) 7 
شناخت و بررسی توریسم و فعالیت های تفریحی فراغت: 7 
1-3-1فراغت 7 
1-3-2کارکردهای فراغت 8 
1-3-3جایگاه و نقش فراغت در شهر نشینی معاصر: 8 
1-3-4تحولات کمی و کیفی در گذران اوقات فراغت 9 
1-3-5خصایص عمده فراغت در شهرنشینی: 9 
1-3-6ضرورت برنامه ریزی برای اوقات فراغت 10 
1-3-7نقش تفرج درگذران اوقات فراغت 10 
1-3-8تعریف تفرج: 12 
1-3-9تفریح: 12 
1-3-10فعالیت های تفریحی 12 
1-3-11توریسم و جهانگردی: 13 
1-3-12جهانگرد و جهانگردی و تأثیرات آن بر اقتصاد جهان: 13 
1-3-13تأثیرات صنعت جهانگردی بر بخش های مختلف اقتصادی کشورها: 14 
1-3-14جهانگردی و جایگاه آن در ایران: 15 
1-3-15مشکلات توریسم در ایران 16 
1-3-16ماهیت و فلسفه گردشگری: 17 
1-3-17اهمیت گردشگری 18 
1-3-18اهداف گردشگری: 18 
1-3-19انواع گردشگری: 19 
1-3-20اشکال جهانگردی: 21 
فصل دوم 
بخش اول(مبانی نظری) 22 
2-1-1ادراک 22 
2-1-2صورت و معنا: 23 
2-1-3 فرم وفضای معماری 24 
2-1-4نقش فرم در آفرینش معماری: 26 
2-1-5آفرینش فرم در معماری: 27 
2-1-6فرم و معنا در آفرینش معماری 28 
2-1-7ذهن سیال: 29 
2-1-8منظره پردازی ره آورد ذهن سیال: 29 
2-1-9منظره و نظرگاه: 31 
2-1-10طبيعت گرايي 31 
2-1-11منظر و فضاهاي مجموعه: 32 
بخش دوم(رویکرد) 33 
2-2-1معماری سبز یا پایدار 33 
مقدمه 33 
2-2-1-1اصل اول : حفاظت از انرژی 34 
2-2-1-2اصل دوم : کار با اقلیم 35 
2-2-1-3اصل سوم : کاهش استفاده از منابع جدید 36 
2-2-1-4اصل چهارم : احترام به کاربران 37 
2-2-1-5اصل پنجم : احترام به سایت 38 
2-2-1-6اصل ششم: کل گرایی 40 
2-2-2معماری سبز 40 
2-2-3بام سبز چیست 41 
2-2-4قسمت های تشکیل دهنده بام سبز 41 
2-2-5قسمت های مختلف پوشش بام سبز 44 
2-2-6چرا بام سبز 45 
2-2-7انواع بام سبز: 46 
2-2-8مزایای ایجاد بام سبز 49 
2-2-9جوانب زیبایی شناختی بام های سبز 52 
بخش سوم(تحلیل نمونه های موجود) 54 
بررسی نمونه های داخلی 54 
2-3-1هتل بین المللی قصر: 54 
2-3-2مجتمع تفریحی رفاهی فرهنگی سحاب 58 
بررسی نمونه های خارجی 60 
2-3-3هتل كوجيماچي كايكان 60 
2-3-4هتل هیلتون 64 
بررسی نمونه تطبیقی با رویکرد پایداری 71 
2-3-5بانک تجارت فرانکفورت 71 
فصل سوم 
بخش اول(شناخت و انجام مطالعات پایه استان و شهر) 76 
3-1-1گرد آوري و انجام مطالعات پايه استان بصورت كلي 76 
3-1-1-1موقعيت طبيعي و جغرافيايي شهر مشهد 76 
3-1-1-2سابقه تاریخی منطقه خراسان 78 
3-1-1-3خراسان در دوره بعد از اسلام 78 
3-1-1-4چگونگی پیدایش شهر مشهد 79 
3-1-1-5سلسله مراتب تاریخی شهر مشهد 80 
3-1-1-6گسترش شهر مشهد 81 
3-1-1-7پیش بینی گسترش شهر 83 
3-1-1-8تحولات جمعیتی استان رضوی 83 
3-1-1-9تعدد جمعیت و میزان رشد آن در مشهد 84 
3-1-2گرد آوري و انجام مطالعات پايه منطقه بصورت كلي 85 
3-1-2-1مشخصات کلی نا حیه طرقبه: 85 
3-1-2-2طرقبه از نظر گردشگری 86 
3-1-2-3بررسی خصوصیات جغرافیایی و شناخت ویژگی های غالب محیطی در منطقه ویلاشهر: 87 
3-1-2-4بررسی جمعیت 88 
3-1-2-5بند گلستان: 89 
3-1-2-6موقعیت و وسعت بند گلستان: 89 
3-1-2-7جمعیت: 90 
3-1-2-8مشخصات بند 90 
3-1-2-9بازسازی و مرمت بند: 92 
3-1-2-10تاریخچه ساختمان بند 93 
بخش دوم(اقلیم) 94 
3-2-1نگاهی اجمالی به اقلیم مشهد 94 
3-2-1-1وضعیت بادها و مشخصه های مربوط به آن 95 
3-2-1-2میزان بارندگی و رطوبت هوا و تغییرات آن 96 
3-2-1-3وضعیت تابش افتاب درفصول مختلف ، میزان دما و تغییرات آن: 98 
3-2-1-4میزان دما و تغییرات آن 99 
3 -2-2انتخاب فرم ساختمان در رابطه با اقلیم 102 
3-2-3 انتخاب جهت استقرار ساختمان در رابطه با اقلیم 103 
3-2-4خصوصیات کالبدی و هماهنگی ساختمان با اقلیم مشهد 104 
3-2-5بررسی اقلیمی منطقه بند گلستان: 106 
3-2-6جمعبندی و خلاصه نتایج و تعیین نحوه تاثیر گذاری نتایج بر موضوع پروژه: 110 
فصل چهارم 
بخش اول(ضوابط حریق و تاسیسات) 111 
4-1-1تاسیسات ساختمان 111 
4-1-1-1مکانیکی 111 
4-1-1-2الکتریکی 111 
4-1-2تاسیسات هتل 112 
4-1-2-1تاسیسات الکتریکی 112 
4-1-2-2سیستم روشنایی 112 
4-1-3سیستم کشف و اعلام حریق 112 
4-1-4سیستم های حفاظت الکتریکی: 113 
4-1-5دیگر سیستمهای الکتریکی هتل 113 
4-1-6مهمترین تاسیسات مکانیکی هتل شامل موارد زیر می شود: 114 
4-1-6-1 سیستم تهویه مطبوع : 114 
4-1-6-2سیستم آبرسانی 114 
4-1-6-3سیستم دفع فاضلاب 115 
4-1-7انواع شوتها: 115 
بخش دوم(ضوابط و استاندارد ها) 116 
ضوابط و استانداردهای طرح پیشنهادی ویلاشهر: 116 
4-2-1ضوابط منطقه تفریحی و توریستی: 116 
4-2-1-1باغ رستوران و تالار های پذیرایی مخصوص جشن ها: 116 
4-2-1-2باشگاه سوارکاری اسب و پیست های دوچرخه و موتور: 117 
4-2-1-3باشگاه های ورزشی و کلوپ های بازی 117 
4-2-1-4مجتمع های فرهنگی و تفریحی 118 
4-2-1-5هتل آپارتمان ، مهمانسرا و هتل 118 
4-2-1-6ضوابط تأمین پارکینگ های عمومی : 119 
4-2-1-6ضوابط منطقه فضای سبز عمومی در حاشیه بند گلستان 119 
4-2-3ضوابط و استانداردهای هتل 4ستاره 125 
بخش سوم(برنامه فیزیکی) 144 
ریز فضاها و متراژها 144 
فصل پنجم 
بخش اول(معرفی و تحلیل سایت) 153 
بخش دوم(روند طراحی) 158 
بخش سوم(تحلیل سازه) 159 
مقدمه 159 
5-3-1سازه چیست؟ 159 
5-3-2معرفی انواع سازه ها به صورت کلی 159 
5-3-2-1سازه های عمومی 159 
5-3-2-2سازه های خاص 159 
5-3-3مقایسه سازه های بتنی و فولادی از نظر اجرایی 160 
5-3-4مقایسه سازه های بتنی و فولادی از نظر معماری 160 
5-3-5مقایسه سازه های بتنی و فولادی از نظر اقتصادی 160 
5-3-6 سازه های خاص 161 
5-3-7سازه هتل 162 
5-3-8سازه هتل بلند مرتبه 163 
5-3-9تاریخچه سازه های فولادی 163 
5-3-10ساختمان های فولادی 163 
5-3-10-1سازه های قاب بندی شده 163 
5-3-10-2سازه های پوسته ای 164 
5-3-10-3سازه های معلق 165 
5-3-10-4تیر ورق ها 165 
بخش چهارم(نتایج و پیشنهادات) 166 
منابع و ماخذ 168 
منابع فارسی 168 
منابع انگلیسی 170 
منابع اینترنتی 170 


 

طراحی مجموعه توریستی تفریحی جنگل سراوانبا رویکرد پایداری انرژی

چکیده:

با توجه به اینکه گردشگری به عنوان یکی از مهمترین صنایع حال حاضر در جهان به شمار می آید که بعد از صنعت نفت وخودروسازی در رتبه سوم قرار داشته و از حیث آلودگی به عنوان تنها صنعت بدون دود جهان به شمار می رود این صنعت،امروزه به عنوان یکی از مهم ترین منابع درآمد در اقتصاد کشورها تبدیل شده است که نه تنها از لحاظ اقتصادی بلکه باعث آشنایی با فرهنگ ها، مبارزه با بیکاری، مفاسد اجتماعی و افزایش رفاه جامعه شده است وهمچنین با توجه به اینکه رسالت و هدف توسعه پایدار، پایداری بوم شناختی و اکولوژی، کاهش مصرف منابع و انرژی، کاهش آلودگی و بازیافت مصالح می باشد در این طرح به رابطه صنعت اکوتوریسم و توسعه پایدار می پردازیم در این تحقیق به بیان مفاهیم گردشگری،اکوتوریسم ، معماری پایدار و توسعه پایدار می پردازیم اصول و ارکان توسعه پایدار را بیان می کنیم و درنهایت به رابطه اکوتوریسم و توسعه پایدار می پردازیم و راهکارهای عملی در جهت نیل به این اهداف را بررسی می کنیم

فهرست مطالب
عنوانصفحه
چکیده: 1
مقدمه 2
فصل اول- کلیات 3
1-1 بیان مساله: 4
1-2پیشینه تحقیق: 5
1-3اهداف و ضرورت تحقیق: 6
1-4فرضیه ها : 7
1-5پرسش های تحقیق : 7
1-6روش تحقیق: 7
فصل دوم- بخش اول :مبانی نظری معماری 8
2-1تفریح و تفرج: 9
2-1-1انواع تفریح: 9
2-1-2توریسم: 10
2-1-3اکوتوریسم: 10
2-1-4اکوتوریسم در جهان: 11
2-1-5اکوتوریسم در ایران: 12
2-1-6اصول اکوتوریسم: 13
2-1-7ویژگی های اکوتوریسم: 13
2-1-8اکوتوریسم و آثار مثبت آن: 13
2-1-9گردشگری : 14
2-1-9-1گردشگری پایدار : 14
2-1-10انواع گردشگری متکی به طبیعت : 14
2-1-10-1گردشگری جنگل: 15
2-1-10-2رویشگاه های جنگلی ایران: 15
2-1-10-3جنگل های مرطوب: 16
2-1-10-4منابع تفرجی طبیعی جنگل: 16
2-1-10-4-1منابع تفرجی انسانی جنگل: 16
2-1-10-4-2فعالیت های تفرجی در گردشگری جنگل: 16
2-1-10-5معرفی برخی از مناطق گردشگری جنگل در کشور: 17
2-1-11تعریف توسعه پایدار : 18
2-1-11-1اهداف اصلی توسعه پایدار: 18
2-1-12انرژی پایدار در ایران: 18
2-1-12-1اصول پایداری: 18
2-1-13توسعه پایدار و معماری: 19
2-1-13-1پیشینه معماری پایدار : 19
2-1-13-2طراحی پایدار: 19
2-1-13-3اصول معماری پایدار: 19
بخش دوم :رویکرد پژوهش 20
2-2-1انرژی برق: 21
2-2-1-1ویژگی های توربین پلتون: 21
2-2-1-2قطعات اصلی توربین پلتون: 21
2-2-1-3فرمول و محاسبات توان توربین : 22
2-2-2انرژی گاز: 23
2-2-2-1اهمیت استفاده از بیو گاز : 23
2-2-2-3انواع مدل سیستم بیوگاز: 24
2-2-2-4فرمول محاسبه تولید گاز متان: 25
2-2-3دفع فضولات: 25
2-2-3-1سپتیک تانک: 26
2-2-3-1-1نحوه عملکرد سپتیک تانک: 26
2-2-3-1-2مزایای استفاده از سپتیک تانک : 26
2-2-3-1-3فرمول محاسبه ظرفیت سپتیک تانک 27
2-2-4استفاده از فناوری بتن با نخاله های ساختمانی و نانو سیلیس : 28
2-2-4-1نانو سیلیس: 28
2-2-5استفاده از چوب و سازه های چوبی : 29
2-2-6جا به جایی درختان: 30
2-2-6-1زمان انتقال: 31
2-2-6-2الزامات قبل از حمل درخت به مکان جدید: 32
2-2-6-3کاشتن درخت: 32
2-2-6-4مراقبت های بعد از کاشتن: 32
2-2-7 سیستم زهکش: 33
بخش سوم:نمونه های داخلی و خارجی 33
2-3-1پارک جنگلی النگدره 33
2-3-2مجموعه گردشگری سی سنگان: 34
2-3-3مجموعه گردشگری پارک جنگلی جوارم سوادکوه: 35
2-3-4پارک جنگلی سعیدی آشتیانی نور : 36
2-3-5جنگلی انبوه و بسیار زیبا در Quito: 37
2-3-6باغ ملی KIRSTENBOSCH در آفریقای جنوبی: 37
2-3-7 برج هرست (Hearst Tower) 38
2-3-8 مجموعه انرژی صفر بدینگتون 40
فصل سوم- مطالعات زمینه 44
بخش اول: بررسی اقلیمی استان گیلان 45
3-1اقلیم گیلان: 45
3-1-1موقعیت جغرافیایی و آب و هوا : 45
3-1-1-1خصوصیات اقلیمی منطقه : 45
3-1-1-2فشار هوا : 46
3-1-1-3بارندگی : 46
3-1-1-4هوای ابری: 47
3-1-1-5 باد : 47
3-1-1-6رطوبت : 48
3-1-1-7زلزله : 49
3-1-2 انتخاب سایت : 50
3-1-2-1جنگل سراوان: 50
بخش دوم :معماری همساز با اقلیم 52
3-2عوامل عمده معماری اثرگذار بر مصرف انرژی ساختمان: 52
3-2-1بهره وری انرژی با طراحی معماری همساز با اقلیم : 52
3-2-1-1ضوابط معماری همساز با اقلیم: 52
3-2-2اقلیم معتدل و مرطوب: 53
3-2-2-1خصوصیات آب و هوایی اقلیم معتدل و مرطوب: 53
3-2-2-2ویژگیهای کلی بافت شهری و روستایی اقلیم معتدل و مرطوب ایران: 54
3-2-2-3ویژگیهای کلی فرم ابنیه سنتی اقلیم معتدل و مرطوب ایران: 54
3-2-3مصالح مورد استفاده: 56
3-2-4 تاثیرات عوامل اقلیمی مختلف بر ساختمان : 56
3-2-4-1تعیین جهت یک ساختمان بر اساس گرمای خورشید : 57
3-2-4-2رطوبت و بارندگی : 58
3-2-4-3راه های نفوذ رطوبت به ساختمان : 58
3-2-4-4کج باران : 61
3-2-4-4-1حفاظت ساختمان از تأثیر کج باران : 61
3-2-4-4-2مصالح نما و اجرای مناسب در برابر باران: 62
3-2-4-4-3 نمای رو به باد به دو طریق تحت تاثیر کج باران قرار می گیرد : 62
3-2-4-4-4ازدیگر راهکارهای حفاظت نما از کج باران ها: 63
3-2-4-5تاثیر باد بر ساختمان : 64
3-2-5عملکرد تهویه طبیعی و نیاز به آن در ساختمان : 65
3-2-5-1تهویه مورد نیاز در اقلیم معتدل و مرطوب – کوران هوا : 66
3-2-5-1-1شرایط مورد نیاز برای کوران داخلی: 67
فصل چهارم- برنامه ریزی کالبدی 69
بخش اول : ضوابط ساختمانی هتل هاو اقامت گاههای کشور 70
4-1 هتل ها و انواع آنها 70
4-1-1متل Motel 70
4-1-1-2هتل پانسیون Hotel Pension 70
4-1-1-3ریزورت هتل Resort Hotel 70
4-1-1-4هتل آپارتمان Apartment Hotel 70
4-1-2انواع هتلها بر حسب ستاره 71
4-1-2-1هتل های ۲ ستاره : 71
4-1-2-2هتل های ۳ ستاره : 71
4-1-2-3هتل های ۴ ستاره : 72
4-1-2-4هتل های ۵ ستاره: 72
4-1-2-5کارکنان در هتل ۵ ستاره : 72
4-1-3اهداف در طراحی رستوران در هتل: 81
4-1-3-1 اهداف در طراحی کافی شاپ در ستوران : 83
4-1-3-2فضاهای برگزاری مراسم و فعالیت ها : 85
4-1-4بخش نیمه عمومی : 86
4-1-5بخش خدماتی – پشتیبانی (فضاهای دور از دید): 89
4-1-5-1طراحی فضای انبارهای آذوقه و نوشیدنی : 90
4-1-5-2نواحی و فضاهای مربوط به کارکنان : 92
4-1-6استاندارد معلولین : 92
4-1-7انواع سوئیت ها : 93
4-1-7-1طراحی فضاهای عمومی: 94
4-1-7-2لابی : 95
4-1-8پارکینگ : 96
4-1-9ضوابط رستوران: 97
4-1-9-1انواع رستوران: 99
4-1-9-2فضاهای داخلی رستوران : 100
4-1-9-3آشپزخانه: 101
4-1-9-4سرویس بهداشتی در رستوران : 102
4-1-10ضوابط مربوط به امکانات تفریحی طرح: 103
4-1-10-1زیپ لاین: 103
4-1-10-1-1دستگاه وینچ: 104
4-1-10-2تیر اندازی: 105
4-1-10-3پینت بال: 106
4-1-10-3-1تجهیزات و لوازم ورزش پینت بال: 106
4-1-10-3-2زمین بازی پینت بال و قوانین آن چگونه است؟ 107
4-1-10-4قایقرانی: 107
بخش دوم: : سازه چوبی 108
4-2نمونه ساختمان های چوبی در ایران : 108
4-2-1 1)روستای امامزاده ابراهیم: 109
4-2-1-1اتصالات در سازه های چوبی روستای امامزاده ابراهیم : 109
4-2-2-تزیینات چوبی: 112
4-2-3روش های سنتی برطرف کردن معایب سازه های چوبی در روستای امامزاده ابراهیم: 112
4-2-4 2) دهکده ی چوبی نیشابور: 113
4-2-4-1موزه و کتابخانه 116
4-2-4-2رستوران 116
4-2-4-3فروشگاه‌ها 117
4-2-4-4آلاچیق‌ها 117
4-2-4-5 نانوایی 117
4-2-4-6سوئیت‌ها 117
بخش سوم: مهم ترین دلایل استفاده از سازه چوبی 117
4-3 سازگاری چوب با محیط زیست : 117
4-3-1 مقاومت چوب در برابر آتش: 118
4-3-1-1راه حل های افزایش مقاومت چوب در برابر آتش 120
4-3-2مقاومت دربرابر زلزله: 120
4-3-2-2برای تقویت بیشتر لرزه ای ساختمان ها ی چوبی توجه به نکاتی ضروری می باشد 122
4-3-3برتری سازه های چوبی نسبت به سازه های بتنی و فولادی: 123
4-3-3-1 از مزایای دیگر خانه های چوبی میتوان به موارد زیر اشاره کرد: 123
4-3-4 معایب چوب و راه حل اصلاح آن: 124
4-3-4-1رطوبت چوب: 124
4-3-4-2 حد الاستیک چوب: 124
4-3-4-3گره ها : 124
4-3-4-4خوردگی توسط قارچ ها وحشرات وموریانه: 125
4-3-5اتصالات در صنعت چوب بر سه دسته تتقسیم می شود : 125
4-3-5-1 استفاده از اتصالات چوبی: 125
4-3-5-2استفاده از اتصالات شیمیایی: 125
4-3-5-3 اتصالات فلزی: 126
4-3-6گلولام: 126
4-3-6-1 بخشی از کاربرد گلولام در بناهای چوبی 127
4-3-7سیستم پیش ساخته قاب سبک چوبی: 127
4-3-8مسائل سازه ای: 129
4-3-8-1شالوده 129
4-3-8-2 فونداسیون گسترده کف بتنی، اسلب 130
4-3-8-3فونداسیون با زیر زمین : 131
4-3-8-3-1دیوارهای باربر خارجی: 131
4-3-8-3-2جداکننده‌های داخلی: 132
4-3-8-3-3سیستم سقف-کف بین طبقات: 132
4-3-8-3-4سقف خارجی: 132
4-3-8-4پوشش بام : 133
4-3-8-5رفتار سازه ای سیستم ساختمانهای سبک چوبی : 134
4-3-8-5-1عایق حرارتی: 135
4-3-8-5-2بخاربند: 136
4-3-8-5-3تأسیسات الکتریکی و مکانیک: 136
4-3-8-6آیین‌نامه‌های معتبر ساختمانی سیستم قاب سبک چوبی : 137
4-3-8-6-1اتصالات در سیستم های قاب سبک چوبی 137
4-3-8-6-1-1اتصالات خرپا ها: 137
4-3-8-7رفتار اتصالات در سیستم های چوبی به دو دسته کلی تقسیم میشود: 139
4-3-8-7-1رفتار اتصالات در سیستم باربر ثقلی به 4 دسته تقسیم میشود: 139
4-3-8-7-5اتصال اعضای فشاری به کف یا شالوده: 141
4-3-8-9دیافراگم چوبی 143
4-3-8-10کابین های جنگلی کلدی کاستل: 144
بخش سوم:برنامه فیزیکی 145
فصل پنجم- تحلیل سایت 153
فصل ششم- طراحی 157
نتیجه گیری و پیشنهادات : 158
فهرست منابع 160


 

طراحی مجموعه تفریحی توریستی با الهام از الگوی باغ های ایرانی

چکیده

در راستای تحقیق روند رو به رشد گردشگری برای حفظ فرهنگ و مکان‌های غنی ایرانی به عنوان یکی از عامل‌های رشد اقتصادی در صنعت گردشگری، از طریق تلفیق ویژگی‌های مثبت گردشگری نظیر گذراندن اوغات فراقت،رشد اقتصادی ایران،آرامش و تفریح و…. برای ترویج و ادامه دادن در این صنعت، ضروری به نظر می‌رسد. علاوه بر این بسیاری از صاحب نظران معتقدند ریشه حل مسایل اقتصادی در میزان توریسم در هر ملت نهفته است. الگوی ترویج “مجتمع تفریحی توریستی و اقامتی” به عنوان راهبرد تحقق جذب و افزایش گردشگر در سال‌های اخیر در تهران مورد توجه بوده است. هدف از این الگو خلق محیطی است با کاربری‌های آموزشی و تفریحی ، تا حدودی خود کفا، با اولویت جذب مردم و راهنمایی آن‌ها به ورود به یک چنین فضاهایی می‌باشد و همچنین ترویج فضاهای جمعی و جذاب جهت تشویق توسعه طرح و مشارکت عمومی. از این رو الگوی “مجتمع تفریحی توریستی و اقامتی” به عنوان راهبردی جهت جذب گردشگر و مردم منطقه در تعامل با بافت موجود و با در نظر گرفتن پتانسیل‌های محیطی پیشنهاد می‌گردد.آنچه در پژوهش پیش رو دنبال می‌گردد، ارایه الگوی مناسب در راستای تحقق جذب گردشگر و مردم بومی‌با نگاهی دو سویه از کل به جزء، در فرایندی از جزء به کل است. بدین ترتیب که در بخش نخست، پس از مرورمفاهیم مرتبط با گردشگری و فضاهای اقامتی و…، به بررسی نهضت‌ها مرتبط با معماری فضاهای تفریحی و اقامتی پرداخته و با توجه به رویکرد اصلی پژوهش، به مرور متون نظری مرتبط با الگوی “فرهنگ و تفرج” به عنوان استراتژی تحقق ترویج فرهنگ ایرانی در منطقه و استخراج اصول مرتبط با آن پرداخته شد و در بخش دوم، به مطالعه ضوابط طراحی گونه‌های تفرجگاه و همساز با اقلیم بستر به عنوان هسته اولیه سکونتگاه مورد توجه قرار گرفته است و در این راستا مطالعه نمونه‌های موردی مرتبط با جهت گیری‌های پژوهش در داخل و خارج کشور مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. در گام بعدی به مطالعه و تحلیل بستر طراحی پرداخته شد و با توجه به نکات موردی موجود در سایت مورد نظر طراحی از نظر ویژگی‌های اقلیمی‌و عوامل طبیعی و…، جدول ترسیم شده است. بعد از انجام مطالعات فوق وارد مرحله طراحی مجموعه تفریحی،توریستی و اقامتی گردیده، ابتدا با توجه به برنامه فیزیکی به روابط فضا و تناسبات آنها و رسم نمودار حبابی پرداخته شد و سپس پلان مجموعه از آن استخراج گردیده است و نهایتا شاکلیه بنا به دست آمد و در پایان این پایان نامه به کلیه اهداف مطروحه دست یافت و به سئوالات مرتبط جواب داده شد.

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مسأله اساسی تحقیق 3
1-3- سوابق موضوع 4
1-4- اهداف کلی و جزئی 5
1-5- فرضیه‌ها 5
1-6- روش‌های انجام پروژه 6
1-7- روند پژوهش 7

فصل دوم: مبانی نظری
2-1- مقدمه 9
2-2- گردشگری 9
2-2-1- گردشگری در ایران 10
2-3- انواع گردشگری 14
2-3-1- گردشگری فرهنگی (Cultural Tourism) 14
2-3-2- گردشگری تجاری 15
2-3-3- سفر به روستاها (Rural Tourism) 16
2-3-4- گردشگری مذهبی و زیارتی (Religious Tourism) 16
2-3-5- سفرهای حادثه جویی (Adventure Tourism) 17
2-3-6- گردشگری سلامتی (Health Tourism) 17
2-3-7- گردشگری ورزشی (Sport Tourism) 18
2-4- نقش گردشگری در کیفیت زندگی 19
2-5- راهبردهایی در توسعه گردشگری 20
2-6- گردشگر 21
2-6-1- انواع گردشگری 22
2-6-2- توریسم و شرایط محیطی 28
2-7- اوقات فراغت 28
2-7-1- برنامه ریزی برای زمانهای فراغت 29
2-7-2- فراغت فعال و غیر فعال 30
2-7-3- نقش گردشگری در گذران فراغت 30
2-7-4- مشکلات گذراندن اوقات فراغت 32
2-7-5- هدفهای استفاده از اوقات فراغت 32
2-7-6- چگونگی پرکردن اوقات فراغت 35
2-8- اقامتگاه 36
2-8-1- انواع اقامتگاه 36
2-8-1-1- کمپ 36
2-8-1-2- خانه محلی 38
2-8-1-3- خانه محلی تجهیز شده 40
2-8-1-4- ویلا 41
2-8-1-5- خوابگاه 43
2-8-1-6- هتل 44
2-8-1-7- مجتمع توریستی 45
2-9- باغ ایرانی و عناصر آن 46
2-9-1- هندسه‌، ساختار و نظام باغ ایرانی 47
2-9-2- اصول طراحی باغ ایرانی 48
2-9-3- الگوهای باغهای ایرانی 51
2-9-4- نقشه‌های باغهای ایرانی 52
2-9-5- تقسیم بندی باغها در جهان 52
2-9-6- ویژگیهای کلی باغ 52
2-9-7- معماری با طبیعت با الهام ازالگوی باغ ایرانی 53
2-9-7-1- کاربرد گیاهان در معماری 53
2-9-7-2- تأثیرات گیاهان در بهسازی شرایط زیست (کاربرد مهندسی گیاهان) 53
2-9-7-3- کاربرد گیاهان برای کنترل شرایط اقلیمی 55
2-9-7-4- کاربرد گیاه در معماری 55
2-9-7-5- تأثیرات گیاهان در بهسازی شرایط زیست و کاربرد مهندسی گیاهان 57
2-9-7-6- تأثیر گیاهان بر کنترل شرایط اقلیمی‎خرد 59
2-9-7-7- تاثیر فاصله گیاهان در شکل جریان هوا د رداخل و خارج ساختمان 59
جمع بندی 61

فصل سوم: نمونه‌های موردی
3-1- مقدمه 63
3-2- مجتمع گردشگری و اقامتی کندلوس 63
3-2-1- معماری روستا 64
3-2-2- گیاهان دارویی و کشاورزی درداخل مجموعه 66
3-2-3- موزه فرهنگی و مردم شناسی کندلوس 67
3-2-4- بخش‌های مختلف موزه موجود در مجموعه گردشگری و اقامتی 68
3-2-5- چشمه آب کندلوس 69
3-2-6- جشن‌های کندلوس 69
3-2-7- شرکت گردشگران در فعالیت روستا 70
3-2-8- فضای اقامتی و رستوران گردشگران 71
3-2-9- فروشگاه کندلوس 71
3-3- دهکده اقامتی توریستی کلوین گرو استرالیا 72
3-3-1- تاریخچه 73
3-3-2- امکانات مجموعه 73
3-3-3- فرایند طراحی 74
3-3-4- دستورالعمل طراحی 75
3-3-5: دستورالعمل‌ها 76
3-3-6- پیاده مداری و مسیر‌های پیاده 79
3-4- مجموعه اقامتی توریستی کوران کو (استرالیا) 81
3-4-1- استراتژی تنظیم شرایط زمین 81
3-4-2- طراحی عملکردی مجموعه 82
3-4-3- جنبه‌های پایداری مجموعه 83
4-4-3-1- طراحی پایدار سایت 84
3-4-3-2- مدیریت مصرف آب 84
3-4-3-3- طراحی بنا 85
3-5- دهکده اقامتی و تفریحی زیست محیطی وارس لیگور 86
3-5-1- تبدیل زراعت معمولی به زراعت پایدار 87
3-5-2- توربین‌های بادی 87
3-5-3- پنل‌های خورشیدی 88
3-5-4- کاهش مواد زائد 89
3-5-5- ازدیاد گردشگر 89
3-5-6- ایجاد 140 شغل جدید 89
3-5-7- اقامتگاه‌های گردشگران 89
جمع بندی 91

فصل چهارم
بخش اول: اقلیم 93
4-1- مقدمه 93
4-2- معرفی استان خراسان رضوی 93
4-3- پیشینه تاریخی خراسان رضوی 93
4-4- موقعیت جغرافیایی شهرمشهد 94
4-5- موقعیت آب و هوایی استان مشهد 95
4-5-1- دما 95
4-5-2- بارندگی 98
4-5-3- رطوبت نسبی 100
4-5-4- باد 100
4-6- نمودار اولگی و منطقه آسایش 101
4-7- پستی وبلندیها 102
4-8- جاذبه‌های باستانی و تاریخی 103
4-9- جاذبه‌های تفریحی شهری 103
4-10- جاذبه‌های طبیعی 103
4-11- معماری و شهرسازی 104
4-12- جمعیت مشهد 104
نتیجه گیری 105
بخش دوم: تحلیل موقعیت ساختگاه 106
4-13- مقدمه 106
4-14- موقعیت سایت 106
4-15- جهت حرکت خورشید و گستردگی خطی و عوامل محدود کننده 106
4-16- آلودگی صوتی 107
4-17- نقطه مهم طراحی و ارتباط خطوط 108
4-18- باد غالب 109
4-19- ورود و خروج اصلی و فرعی(دسترسی‌ها) 109
4-20- دید از خارج به داخل و بلعکس 110
5-13- اهداف و دلایل انتخاب کاربری 111
نتیجه گیری 112

فصل پنجم: استانداردها
5-1- فضا‌های پذیرایی 114
5-1-1- فضاهای داخلی رستوران و کافی شاپ 114
5-1-2- فضای اداری 116
5-1-3- بهداشت در رستوران 116
5-1-4- تاسیسات 116
5-1-5- لوازم رستوران 116
5-1-5-1- میزهای رستوران 117
5-1-5-2- هواکش 117
5-1-5-3- پرده‌ها ودیوارها 118
5-1-6- کف رستوران 118
5-2- فضا‌های آموزشی و پژوهشی 118
5-2-1- کلاس آموزشی 118
5-2-2- آزمایشگاه 118
5-2-3- کتابخانه 119
5-2-4- سالن اجتماعات 120
5-3- نمایش و سرگرمی 121
5-4- تجاری و خدماتی 121
5-4-1- فروشگاه 122
5-4-2- پارکینگ 122
5-5- عرصه اداری 122
5-6- طراحی طبقات در مجتمع 123
5-6-1- نقشه‌های مجتمع‌های بلند مرتبه 125
5-7- فضاهای سبز 127
5-7-1- مبلمان 128
5-7-2- آلاچیق 132
5-7-3- طراحی یک آلاچیق 133
5-7-4- وسایل و زمینهای بازی 134
5-8- دسترسیها 134
5-9- دربهای ورودی و خروجی 134
5-10- تشکیلات تزئیناتی 135
5-10-1- آب نماها 135
5-10-2- استخر و برکه‌های طبیعی 136
5-10-3- نیمکت 136
5-11- فضاهای تفریحی 137
5-11-1- وسایل بازی کودکان 137
5-11-2- زمینهای ورزشی 138
5-11-3- زمینهای بازی کودکان 138
5-11-4- وسایل تندرستی 139
5-12- برنامه فیزیکی 140
جمع بندی 142

فصل ششم: روند طراحی
6-1- مقدمه 144
6-2- معرفی روند پژوهش 144
6-2-1- شکل دهی حجم با اصول اولیه 144
6-2-2- کانسپت اولیه حجم 146
6-2-2- تبدیل خطوط اولیه به کانسپت و تطبیق با سایت 147
6-2-3- جانمایی کانسپت‌های طرح به صورت حجم و سطح و خط در سایت 150
6-4- مدارک پروژه 151
6-4-1- پلان مجموعه 151
نتایج برگرفته از طرح 155
منابع و ماخذ 156
abstract 168

 

طراحی مجموعه توریستی- تفریحی در بندر انزلی با رویکرد معماری بومی گیلان

چکیده

امروزه بناهای عمومی و به ویژه مجموعه‌های اقامتی، گردشگری یکی از بهترین ابزارهای معرفی معماری بومی می باشند. معماری بومی هر سرزمین برگرفته از الگوهای فرهنگی بومی و نمایانگر آداب و رسوم، عقاید و هنر آن سرزمین می باشد، لذا در احیای سنتهای ارزشمند فرهنگی و ابقای هویت ملی نقش مهمی ایفا می‌کند. با ورود الگوهای معماری غربی به کشورمان ارزشهای بومی و منطقه ای مورد بی‌مهری قرار گرفت. هدف از انجام این رساله لحاظ نمودن ارزشهای بومی و منطقه ای در طراحی یک مجموعه توریستی است. این تحقیق بر اساس این فرض صورت گرفته است که تصور می شود که دستیابی به طرحی که در عین پاسخگویی به نیازهای روزمره کاربران دارای جنبه‌های زیبائی شناختی و فرهنگی متأثر از بوم و سرزمین گیلان باشد، به رعایت شرایط اقلیمی و استفاده از الگوهای معماری سنتی و مصالح بومی بستگی دارد. روش تحقیق استفاده بطور عمده توصیفی و در بخش‌هایی از آن تحلیل اطلاعات بصورت کیفی و استدلال منطقی صورت پذیرفته است این تحلیل برای کسب آگاهی از چگونگی فهم مردم از خود و محیط در شرایط واقعی زندگی روزمره مناسب بوده و با بهره گرفتن از تدابیر گوناگونی قابل انجام است باتوجه به مطالعات انجام شده و بر اساس تحلیل های صورت گرفته بر روی داده های تحقیق این احتمال افزایش یافته است که در صورت استفاده از ارزشهای بومی و منطقه‌ای می‌توان ضمن حفظ روند فرهنگی جامعه در عرصه معماری جذابیتهای لازم را که می تواند موجبات خوشایندی کاربران را در صورتهای معماری فراهم نماید تأمین نمود.

عنوان صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- بیان مساله ۲
۱-۳- فرضیه ۳
۱-۴- سوالات تحقیق ۴
۱-۵- اهداف تحقیق ۴
۱-۶- ضرورت انجام تحقیق و پژوهش ۴
۱-۷- روش پژوهش ومراحل انجام رساله ۵.
۱-۸-مروری بر ادبیات تحقیق ۵
۱-۸-۱- دیدگاههای نظری ارائه شده در منابع ۶
۱-۸-۲- تحقیقات سازمان ایرانگردی و جهانگردی ۸
۱-۸-۲-۱- جاذبه های جهانگردی ۸
۱-۸-۲-۲- جاذبه های انسانی- فرهنگی ۸
۱-۸-۲-۳- جاذبه های طبیعی ۸
۱-۸-۲-۴- تائید جهانگردی بر زندگی مسافر ۹
۱-۸-۳- نمونه های داخلی و خارجی اجراء شده مطابق با موضوع پروژه ۹
۱-۸-۳-۱- نمونه های خارجی ۱۰
۱-۸-۳-۱-۱- هتل کونا در هاوایی (KONA) ۱۰
۱-۸-۳-۱-۲- هتل اسپانیا در اسپانیا ۱۲
۱-۸-۳-۱-۳- هتل پاتاگونیا در شیلی ۱۳
۱-۸-۳-۱-۴- هتل Caeclaveles در اسپانیا ۱۴
۱-۸-۳-۱-۵- مجموعه هتل های گردشگری پاد در سوئیس ۱۵
۱-۸-۳-۱-۶- ویلاهای آلیلا در اندونزی ۱۷
۱-۸-۳-۲- نمونه های داخلی ۱۸
۱-۸-۳-۲-۱- هتل داد در یزد ۱۸
۱-۸-۳-۲-۲- مهمانسرای ملک التجار در یزد ۱۹
۱-۸-۳-۲-۳- هتل باغ مشیر الممالک در یزد ۲۱
فصل دوم: مبانی نظری طرح
۲-۱- مقدمه ۲۴
۲-۲- مبانی نظری ۲۵
۲-۲-۱- معماری بومی یا سرزمینی ۲۵
۲-۲-۲- ویژگی های معماری بومی ۲۶
۲-۲-۳- تاثیر فرهنگ در معماری بومی ۲۷
۲-۲-۳-۱- محرمیت ۲۸
۲-۲-۳-۲- درونگرایی ۲۸
۲-۲-۳-۳- مرکزیت ۲۹
۲-۲-۳-۴- انعکاس ۲۹
۲-۲-۳-۵- پیوند معماری با طبیعت ۲۹
۲-۲-۳-۶- هندسه ۲۹
۲-۲-۳-۷- شفافیت و تداوم ۲۹
۲-۲-۳-۸- راز و ابهام ۲۹
۲-۲-۳-۹- تعادل موزون- توازن حساس ۳۰
۲-۲-۳-۱۰- چشم دل ۳۰
۲-۳- اصول معماری بومی ایران ۳۰
۲-۴- توجه به معماری بومی در کشورهای در حال توسعه ۳۱
۲-۵- عدم توجه به معماری بومی ۳۲
۲-۶- نتیجه گیری ۳۳
فصل سوم: بررسی ویژگی های کیفی و کمی
بخش اول: بررسی ویژگی های کیفی طرح
۳-۱- مقدمه ۳۵
۳-۱-۱- تعیین عوامل کیفی در طراحی ۳۵
۳-۱-۲- مفهوم معماری سنتی و معماری بومی ۳۵
۳-۱-۳- زیبایی شناسی معنایی ۳۹
۳-۱-۳-۱ الف: معنی (مفهوم، نشانه ها، استعارات، رمزها) ۳۹
۳-۱-۳-۲ ب: هویت (همانندی، شباهت، تفاوت، مقایسه) ۳۹
۳-۱-۳-۳ ج: فرهنگ (اساطیر، آداب و رسوم، باورها) ۴۰
۳-۱-۳-۴ د: تاریخ (مراجع تاریخی) ۴۰
۳-۱-۴- جنبه های بومی ۴۰
۳-۱-۴-۱- تاثیر اقلیم بر معماری گیلان ۴۰
۳-۱-۴-۱-۱- نشانه های کاربردی معماری گیلان ۴۱
۳-۱-۴-۱-۲- نشانه های نحوی معماری گیلان ۴۲
۳-۱-۴-۱-۳- نشانه های معنایی معماری گیلان ۴۳
۳-۱-۵- نتیجه گیری ۴۸
بخش دوم: بررسی ویژگی های کمی طرح 
۳-۲- تعیین عوامل کمی در طراحی ۵۱
۳-۲-۱- تعیین عوامل موثر بستر اقلیمی در شکل گیری مجموعه ۵۱
۳-۲-۲- ضوابط و مقررات موجود و بررسی تاثیر آن بر طراحی و جانمایی مجموعه ۵۳
۳-۲-۳- بررسی محدوده سایت پیشنهادی ۵۴
۳-۲-۳-۱- نحوه دسترسی به سایت ۵۴
۳-۲-۳-۲- کاربری زمین های اطراف ۵۵
۳-۲-۳-۳- امکانات و تاسیسات زیر بنایی موجود ۵۵
۳-۲-۳-۴- شیب زمین ۵۵
۳-۲-۳-۵- وضعیت زمین از لحاظ لرزه خیزی ۵۶
۳-۲-۳-۶- دید و منظر سایت ۵۶
۳-۲-۴- تحلیل سایت ۵۷
۳-۲-۵- تعیین حوزه های عملکردی و تعیین تعداد کاربران ۵۸
۳-۲-۵-۱- فضاهای عمومی ۵۹
۳-۲-۵-۲- فضاهای فرهنگی- تفریحی ۵۹
۳-۲-۵-۳- فضاهای اداری ۵۹
۳-۲-۵-۴- فضاهای اقامتی ۵۹
۳-۲-۵-۵- فضاهای خدماتی ۶۰
۳-۲-۵-۶- فضاهای عمومی مجموعه ۶۰
۳-۲-۵-۶-۱- لابی ۶۰
۳-۲-۵-۶-۱-۱- ضوابط مربوط به طراحی لابی ۶۰
۳-۲-۵-۶-۲- رستوران و کافی شاپ ۶۱
۳-۲-۵-۶-۲-۱- ضوابط مربوط به طراحی رستوران ۶۲
۳-۲-۵-۶-۲-۲- ضوابط مربوط به طراحی کافی شاپ ۶۴
۳-۲-۵-۶-۳- سرویس های بهداشتی عمومی ۶۴
۳-۲-۵-۶-۳-۱-۱- ضوابط سرویس های بهداشتی عمومی ۶۴
۳-۲-۵-۶-۴- آشپزخانه مشترک ۶۵
۳-۲-۵-۶-۵- ضوابط مربوط به طراحی آشپزخانه مشترک ۶۶
۳-۲-۵-۷- فضاهای فرهنگی- تفریحی مجموعه ۶۶
۳-۲-۵-۷-۱- غرفه های صنایع دستی بومی ۶۶
۳-۲-۵-۷-۱-۱- ضوابط مربوط به طراحی گالری یا غرفه های صنایع دستی ۶۶
۳-۲-۵-۷-۲- سالن اجرای مراسم ۶۷
۳-۲-۵-۷-۲-۱- ضوابط مربوط به طراحی سالن اجرای مراسم ۶۷
۳-۲-۵-۷-۳- سالن ورزشی ۶۷
۳-۲-۵-۷-۳-۱- ضوابط مربوط به احکام طراحی سالن ورزشی ۶۸
۳-۲-۵-۸- فضاهای اداری مجموعه ۶۹
۳-۲-۵-۸-۱- ضوابط مربوط به طراحی فضای اداری ۶۹
۳-۲-۵-۹- فضاهای اقامتی مجموعه ۷۰
۳-۲-۵-۹-۱- ضوابط مربوط به طراحی فضای اقامتی ۷۰
۳-۲-۵-۱۰- فضاهای خدماتی ۷۲
۳-۲-۵-۱۰-۱- رختشویخانه و خانه داری ۷۲
۳-۲-۵-۱۰-۱-۱- ضوابط مربوط به طراحی رختشویخانه و خانه داری ۷۲
۳-۲-۵-۱۰-۲- پارکینگ ۷۳
۳-۲-۵-۱۰-۲-۱- ضوابط مربوط به طراحی پارکینگ ۷۳
۳-۲-۶- بررسی فضاها و اندازه ها و برنامه فیزیکی ۷۴
۳-۲-۷- بررسی سازه و تاسیسات ۷۷
۳-۲-۷-۱- ضوابط مربوط به طراحی تاسیسات ۷۸
فصل چهارم: دسته بندی دستورالعمل های اجرایی
۴-۱- دسته بندی دستورالعمل های اجرای ۸۰
۴-۱-۱- دستوراعمل های نحوه استقرار ۸۰
۴-۱-۲- دستورالعمل های دید و منظر سایت ۸۰
۴-۱-۳- دستورالعمل های مربوط به ورودی سایت ۸۰
۴-۱-۴- دستورالعمل های مربوط به نور مطلوب ۸۱
۴-۱-۵- دستورالعمل های مربوط به آلودگی صوتی ۸۱
۴-۱-۶- دستورالعمل های مربوط به ترکیب و شکل ۸۱
۴-۱-۷- دستورالعمل های مربوط به مصالح ۸۱
۴-۱-۸- دستورالعمل های مربوط به رنگ ۸۱
۴-۲- انتخاب مناسب ترین جانمایی ۸۱
۴-۲-۱- جانمایی اول بخش های مجموعه ۸۲
۴-۲-۲- جانمایی دوم بخش های مجموعه ۸۲
۴-۲-۳- جانمایی سوم بخش های مجموعه ۸۳
۴-۳- روند تغییرات در روابط سایت و طراحی سایت پیشنهادی ۸۳
۴-۴- نمودارهای روابط فضایی مجموعه ۸۸
فهرست منابع ۹۱


 

طراحی مجموعه توریستی تفریحی ابشار نیاسر)با تاکیدبر اصول توسعه معماری پایدار)

چکیده

امروزه گردشگری به عنوان یکی از مهمترین صنایع توسعه پایدار، فرصت بزرگ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برای کلانشهرها و مادر شهرهای جهانی از جمله کلانشهرهای ایران بوجود می آورد.این صنعت در ساختارهایِ فضایی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی عصر پسامدرن در جامعه حال حاضر شهری ایران بسیار با اهمیت است؛ بر اساس چنین ویژگی، امروزه گسترش فضاهای باز جمعی و ایجاد مراکز فراغتی و تفریحی مدرن یکی از اهداف مهم برنامه ریزان مدیریت کلانشهرهای جامعه در حوزه گردشگری شهری است. توسعه گردشگری شهری با ارتقای ابعاد کمی و کیفی با حداکثر بازده یکی از مهترین فعالیت های عمده مدیریت اجرایی شهرها در عصر حاضر می باشد. وجود جاذبه های متنوع در شهرها چون اماکن تاریخی ، فضاهای سبز، مراکز فرهنگی امکانات ورزشی، تسهیلات مهمان نوازی ، مراکز خرید و بازراها و.. جزء پارامترهای مهم شکل گیری گردشگری شهری می باشد. تأکید بر توسعه فعالیتهای عمران گردشگری شهری، نوسازی بافت های تاریخی شهر، بازسازی فضاهای تفریحی در این حوزه با ارائه تسهیلات مناسب کمک شایانی به توسعه پایدار شهری می کند. رقابت در جهت توسعه پایدار گردشگری شهری با توجه به ارائه نیازهای جهانگردان، در کنار تقویت مشارکت بخش های خصوصی و شهروندان در رفع این نیازها ، همچنین ایجاد بسترهای آمایشی مختلف در این حوزه باید مورد اهمیت و برنامه ریزی مدیریت اجرایی گردشگری شهری قرار گیرد. وجود تبلیغات داخلی و خارجی در حوزه شناخت توریسم شهری کلانشهرها،بسط مراکز فرهنگی، فرهنگسراها، پویاییگردشگری شهری، تربیت نیروی متخصص در جامعه ما می تواند در توسعه پایدار توریسم شهری بسیار موثر باشد. تغییر نگرش مسئولان و شهروندان نسبت به جذب گردشگران شهری، ارائه رفتارهای مناسب با این میهمانان، کنترل معضلات و مشکلات گردشگران، توجه به پروسه فرایند ارائه اطلاعات مورد نیاز به گردشگر و.. می تواند جزءمهمترین عوامل توسعه پایدار راهکارهای گردشگری شهری در ایران از جمله کلانشهرهای گردش پذیر شهری ایران باشد. بر این اساس راهکارها و برنامه هایی را برای توسعه پایدار این صنعت باید ارائه داد.بر مبنای مطالعات بخش اول، طراحی مجموعه توریستی تفریحی با در نظر گرفتن پتانسیل های موجود، حد اکثر استفاده و بهره برداری از امکانات و منابع موجود در راستای حفظ این صنعت مهم بعمل امد.کلید واژه ها: کلید واژگان: اوقات فراغت- برنامه ریزی – توسعه پایدار- جهانگردی -گردشگری شهری.

فهرست مطالب:

مقدمه: ۱
فصل اول:کلیات تحقیق: ۱
۱-۱ تعریف مساله و بیان سوالهای اصلی تحقیق:‌ ۱
۱-۲ ضرورت واهمیت انجام تحقیق : ۳
۱-۳ اهداف پژوهش: ۳
۱-۴ پرسش ها وفرضیه های تحقیق :‌ ۴
۱-۴-۱فرضیه های تحقیق: ۵
۱-۵ روش انجام تحقیق: ۵
۱-۶ جامعه آماری و روش نمونه گیری ۶
۱-۷ جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق: ۷

فصل دوم: چهارچوب مفهومی وپایه های نظری ۸
۲-۱ تاریخچه توریسم: ۸
۲-۲جاذبه های جهانگردی: ۱۰
۲-۳ صنعت توریسم ( جهانگردی ) و روند رشد و توسعه آن : ۱۱
۲-۴ پیدایش توریسم در ایران و روند توسعه آن: ۱۲
۲_۵ جایگاه ایران در صنعت توریسم: ۱۵
۲-۶ روندها و گرایش‌ها: ۱۷
۲_۷ عوامل موفقیت کشورها در جلب جهانگرد: ۱۸
۲_ ۸آثار جهانگردی: ۱۹
۲_۹ تعیین راهبردها و محورهای توسعه : ۲۰
۲_۱۰ لزوم ایجاد هتل ایرانگردی و جهانگردی: ۲۲
۲_۱۱ اوقات فراغت: ۲۳
۲_۱۲ گذران اوقات فراغت در ایران : ۲۳
۲-۱۳.مبانی نظری طراحی : ۲۷
۲-۱۴ تعاریف : ۲۹
۲-۱۵مفاهیم : ۲۹
۲-۱۶سیما : ۳۰
۲-۱۷عناصر سازنده سیمای محیط شهری : ۳۰
۲-۱۸ نقاط عطف : ۳۲
۲- ۱۹چند منظوره بودن : ۳۳
۲-۲۰ موانع : ۳۴
۲-۲۱ طراحی معماری : ۳۵
۲-۲۲ هنر طبیعت ۳۷
۲-۲۳ مکان ، هندسه ، طبیعت از دیدگاه آندوو آیزنمن: ۳۸
۲-۲۴معماری و طبیعت: ۴۱
۲-۲۵ بازنمود طبیعت درآثار معماری تادائو آندو: ۴۲
۲-۲۶ معماری پایدار: ۴۳
۲-۲۷توسعه پایدار: ۴۴
۲-۲۸معماری پایدار: ۴۶
۲-۲۹ ﺍﺻﻼﺡ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻧﺴـﺎﻥ، ﻃﺒﻴﻌﺖ، ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﺭﻭﻳﮑﺮﺩ ۵۲
۲-۳۰ اهداف ونتیجه گیری ۵۸
۲-۳۰-۲اهداف مشخص تحقیق ۵۹
۲-۳۰-۳ نتایج تحقیق ۶۰

فصل سوم:شناخت بستر مطالعاتی ۶۱
۳-۱ معرفی استان اصفهان ۶۱
۳-۲ معرفی شهرستان کاشان : ۶۵
۳-۳ شهر نیاسر : ۶۷
۳-۴ موقعیت اداری و ارتباطی : ۶۸
۳-۵ موقعیت طبیعی : ۶۸
۳-۶ ویژگیهای تاریخی: ۶۸
۳-۷ ویژگیهای گردشگری: ۶۸
۳-۸ ویژگیهای آب و هوائی: ۶۹
۳-۹ جاذبه های طبیعی: ۷۰
۳-۱۰ ویژگیهای کالبدی: ۷۱
۳-۱۱جاذبه های آئینی: ۷۱
۳-۱۲ تاریخچه نیاسر : ۷۲
۳-۱۳ نیاسر در حال حاضر : ۷۲
۳-۱۴ جاذبه های گردشگری نیاسر : ۷۴
۳-۱۵ آتشکده نیاسر : ۷۵
۳-۱۶ چارتاقی نیاسر : ۷۶
۳-۱۷ غار نیاسر : ۷۸
۳-۱۸ باغ تالار نیاسر : ۸۰
۳-۱۹ آبشار نیاسر : ۸۱
۳-۱۹-۴بررسی جایگاه آیینی : ۸۴
۳-۲۰ باغ ایرانی چگونه باغی است؟ ۸۴
۳-۲۱ گل و گلاب : ۸۷
۳-۲۲ دیگر اماکن تاریخی نیاسر : ۸۸
۳-۲۳ آیین در صنایع دستی نیاسر : ۸۹

فصل چهارم:تدوین راهبردهای پژوهش ۹۱
۴-۱ مقدمه ۹۱
۴-۲طرح مسأله ۹۳
۴-۳اهمیت موضوع ۹۳
۴-۴شهر و گردشگری ۹۵
۴-۵کاربری های گردشگری شهری ۹۸
۴-۶ گردشگری شهری و فضای شهری ۹۹
۴-۷عناصر و فرصت های گردشگری شهری ۱۰۱
۴-۸ شهرنشینی و گردشگری شهری ۱۰۳
۴-۹پسامدرنیته، و گردشگری شهری ۱۰۴
۴-۱۰ نتیجه گیری ۱۰۸
۴-۱۱ راهکار ها و پیشنهادات ۱۰۹

فصل پنجم:نمونه های مشابه ۱۱۱
۵ نمونه های داخلی ۱۱۱
۵-۱ مجتمع تجاری تفریحی توریستی خلیج فارس ۱۱۱
۵-۲ مجتمع تجاری تفریحی ستاره فارس: ۱۱۴
۵-۳ نمونه خارجی ۱۱۷
۵-۴ اتاق های اگزکتیو (اجرایی ): ۱۱۸
۵-۵ گراندروم(اتاقهای بزرگ): ۱۱۸
۵-۶ سوئیت های جونیر(کوچک) ۱۱۸
۵-۷ سوئیت های ریجنسی یک خوابه(کاری) ۱۱۹
۵-۸ سوئیت های ریجنسی دو خوابه(کاری): ۱۱۹
۵-۹ رویال سوئیت: ۱۱۹
۵-۱۰ مینی سوئیت یا سوئیت ماه عسل: ۱۱۹
۵-۱۱ سوئیت های خانوادگی ۱۱۹
۵-۱۲ سوئیت تراس کلیف ۱۲۰

فصل ششم ۱۲۱
۶- برنامه‌ریزی فیزیکی ۱۲۱
۶-۱ مقدمه: ۱۲۱
۶-۱-۱-ابعاد و اندازه‌گیری ۱۲۱
۶-۲انواع مختلف سوئیتها ۱۲۴
۶-۴فضاهای عمومی: ۱۲۶
۶-۴-۲-لابی : ۱۲۶
۶-۵- فضای خدماتی رفاهی ۱۲۷
۶-۶پارکینگ: ۱۲۸
۶-۷ویلا : ۱۳۰
۶-۸رستوران : ۱۳۳
۶-۹بخش آمفی‌تئاتر: ۱۳۴
۶-۱۰بخش بازارچه محصولات مرزی: ۱۳۴
۶-۱۱پارک کوچک کودک: ۱۳۴
۶-۱۲بخش ورزشی: ۱۳۴
۶-۱۳بخش کمپینگ: ۱۳۴
۶-۱۴مسجد: ۱۳۴

فصل هفتم:طرح نهایی و ارایه راهکارها ۱۳۵
۷-۱تحلیل سایت ۱۳۵
۷-۲موقعیت سایت: ۱۳۵
۷-۳ویژگی‌های معماری بومی منطقه ۱۳۷
۷-۴روند طراحی: ۱۴۲
۷-۵نتایج: ۱۴۳
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ: ۱۶۷

 

طراحی مجموعه تفریحی- توریستی واقع در روستای پالنگان (با رویکرد اکوتوریسم و معماری پایدار)

چکیده

امروزه در کشورهای در حال توسعه با گسترش روبه رشد مناطق شهرنشینی و افزایش جمعیت و آلودگی های زندگی شهری و پایین آمدن کیفیت زندگی و روند روبه کاهش منابع طبیعی بایستی به فکر راه حل‌های مناسبی در جهت مقابله با این مشکلات و معضلات به وجود آمده بود. یکی ازین مشکلات کمتر شدن آرامش روحی وروانی و اوقات فراغت و ماشینی و مکانیزه شدن زندگی افراد جامعه است لذا باید با برنامه ریزی مناسب و ایجاد زیر ساخت های فکر شده، راهکارهای برای رفع این گونه مشکلات در نظر گرفت.در کشورهایی که از پتانسیل های طبیعی و فرهنگی و تاریخی بالایی برخوردار می‌باشند بایستی با پیدا کردن پتانسیل های باالقوه و بالفعل کردن آنها بیشترین استفاده لازم را در جهت بهبود و پیشرفت وضعیت رفاهی و معیشتی آنها ببرند.یکی ازین پتانسیل ها وجود انواع جاذبه‌های توریستی برای جذب توریست و رونق بخشیدن به این صنعت پردارمد می‌باشد. اما اگر این جذب توریسم و گردشگر بدون برنامه و هدف‌گذاری باشد، دقیقا بازخورد های منفی را با خود به همراه خواهد داشت و فقط به صورت موقت موجب کسب درامد و مابقی مزایای آن می‌شود و خسارت های جبران ناپذیری به منابع فرهنگی و طبیعی میزبان وارد می‌گردد. ازین رو یک نوع توریسم برای حل این مشکل که مسافرت در آن مسئولانه و هدف-مند می‌باشد، با عنوان اکوتوریسم شکل گرفته است.این نوع از توریسم بیشتر به مسافرت‌هایی مربوط می‌شودکه گردشگران طبیعت با اهداف گوناگون را شامل می‌شود اگر این نوع توریسم به صورت درست عملی شود نه تنها منابع طبیعی و فرهنگی میزبان حفظ می‌شود بلکه در رشد و ارتقای آن نیز می‌تواند بسیار موثر واقع شود.یکی از موضوع‌های که مربوط به اکوتوریسم می‌شود گردشگری روستایی می‌باشد که در ایران بخاطر وجود اقلیم های متفاوت این مسئله می‌تواند بسیار ارزشمند باشد.یکی ازین روستاها ،روستای پالنگان در نزدیکی شهرستان کامیاران در استان کردستان می‌باشد که بخاطر وجود موهبت های طبیعی و فرهنگ کهن و معماری فوق العاده آن در فصول مناسب میزبان تعداد بسیاری از مسافران می‌شود.اما متاسفانه در این روستا هیچ گونه برنامه خاصی برای سازمان دهی به این پتانسیل ارزشمند صورت نگرفته است و مردم روستا فقط با مهمان نوازی و امکانات محدود خود پذیرای مسافران می-باشند.لذا در این پایان نامه درصدد برآمده ایم که با طراحی مجموعه تفریحی و توریستی با رویکرد ذکر شده در این روستا، موجب سازمان یافتن و حل مشکلات پیش آمده و پیش روی مسافران و اهالی روستا و منابع طبیعی آنها شود. کلمات کلیدی: فراغت،اکوتوریسم، توسعه پایدار،روستای پالنگان

فهرست مطالب 
عنوان صفحه 
فصل اول: شناخت موضوع و اهمیت آن 1 
1-1 مقدمه 2 
1-2 بیان مسأله 3 
1-3 ضرورت موضوع 4 
1-4 اهمیت رویکرد موضوع 5 
1-5 اهداف تحقیق 6 
1-6 روش تحقیق 7 
فصل دوم: ادبیات موضوع و چارچوب نظری 9 
2-1فراغت 10 
2- 1-1مفهوم اوقات فراغت و کارکردهای آن 10 
2-1-2 جایگاه کار و فراغت در زندگی بشر 12 
2-2 جهانگردی 12 
2-2-1تعاریف و مفاهیم جهانگردی 13 
2-2-2 تعریف جهانگرد 14 
2-3 اشکال عمده جهانگردی یا توریسم 17 
2-3-1توریسم تفریحی و استفاده از تعطیلات 17 
2-3-2 توریسم درمانی 18 
2-3-3 توریسم فرهنگی و آموزشی 18 
2-3-4توریسم اجتماعی 18 
2-3-5توریسم ورزشی 18 
2-3-6 توریسم مذهبی و زیارتی 19 
2-3-7توریسم بازرگانی و تجاری 19 
2-3-8 توریسم سیاسی 19 
2-4 طبقات مختلف جهانگردان 19 
2-4-1جهانگردان متمول 20 
2-4-2جهانگردان متوسط 20 
2-4-3 جهانگردان عادی 20 
2-4-4 جهانگردان فقیر 20 
2-5 ارکان صنعت جهانگردی 20 
2-5-1 منابع طبیعی 21 
2-5-2 عوامل زیربنائی 21 
2-5-3 تجهیزات حمل ونقل 21 
2-5-4 منابع فرهنگی و روحیه مهمان نوازی 21 
2-6 اثرات و عوارض جهانگردی 21 
2-6-1 صنعت توریسم و آلودگیهای محیط طبیعی 22 
2-6-2 صنعت توریسم و آلودگیهای محیط انسانی 22 
2-6-3 صنعت توریسم و اثرات نامطلوب فرهنگی و اجتماعی 23 
2-7 جهانگردی داخلی 24 
2-8 جاذبه های جهانگردی ایران 24 
2-8-1بخش اول 25 
2-8-2 بخش دوم 25 
2-9 ارزش ها و اثرات صنعت توریسم 26 
2-9-1 توریسم و تبادل فرهنگ ها 27 
2-9-2 توریسم و سیاست 27 
2-9-3 توریسم به عنوان یک صنعت 28 
2-9-4 توریسم به عنوان عامل درمانی 29 
2-9-5 توریسم و ارزش های اقتصادی 29 
2-9-6 توریسم و امر اشتغال 29 
2-9-7 توریسم و امر توسعه 30 
2-10 تنگناها و مشکلات توسعه در ایران 30 
2-11 توسعه پایدار 32 
2-11-1 توسعه پایدار و اکوتوریسم 33 
2-12 اکوتوریسم 35 
2-12-1 اصول اکوتوریسم 36 
2-12-2 اکوتوریسم و چالش¬های پیش¬روی 37 
2-12-3 برخی از پیشنهادات و راهبرد ها 38 
2-13 گردشگری ایران و کردستان 39 
2-14 مفهوم گردشگری روستایی 40 
2-14-1 گردشگری روستایی 40 
2-14-2 ابعاد و تاثیرات گردشگری روستایی بر توسعه روستایی و توسعه روستایی پایدار 42 
2-15 جاذبه های استان کردستان 45 
2-16 تحلیل یافته ها براساس مدل SWOT 53 
2-16-1 استراتژی های: SO) (Maxi-Max)) 54 
2-16-2 استراتژی¬های :ST 54 
2-16-3 استراتژی¬های:wo) (Mini-Max) ) 55 
2-16-4 استراتژی¬های :Mini-Min) ) (WT) 56 
2-17مدیریت و رنامه ریزی در توسعه گردشگری 56 
2-18جمع بندی و ارائه راهکارهای توسعه گردشگری 58 
2-20 نتیجه گیری 61 
فصل سوم: مطالعات زمینه 63 
3-1 معرفی شهرستان کامیاران 64 
3-2مهمترین جاذبه‌های گردشگری شهرستان کامیاران 65 
3-2-1 روستای شگفت‌انگیز پالنگان 65 
3-2-2 کتیبه و نقش برجسته تنگی‌ور 66 
3-2-3 زیارتگاه حضرت عکاشه 66 
3-2-4 زیستگاه شاهو 67 
3-2-5 دریاچه سد گاوشان 68 
3-2-6 رودخانه سیروان 68 
3-3 معرفی اجمالی روستای پالنگان 69 
3-3-1 موقعیت جغرافیائی روستای پالنگان 69 
3-3-2وضعیت توپوگرافی،شیب ودفع آب¬های سطحی 69 
3-3-3 وضعیت اقلیمی روستا 70 
3-3-4 پتانسیل های طبیعی،چشم انداز های مناسب ومحوطه های تاریخی 70 
3-4 مطالعات اجتماعی-فرهنگی 71 
3-4-1 ویژگی¬های انسانی وجمعیت شناختی 71 
3-4-2 ویژگی¬های فرهنگی 71 
3-4-3 ویژگی¬های تاریخی وسیاسی 72 
3-5 مطالعات اقتصادی 73 
3-5-1 تولید ودرآمد دربخش کشاورزی 73 
3-5-2 تولید و درآمد در بخش صنا یع 75 
3-6 مطالعات کالبدی-فضائی 75 
3-6-1 مسکن 75 
3-6-2 فضاهاو موارد استفاده از آن 76 
3-7 ویژگی های کالبدی روستای پالنگان 77 
3-7-1 بافت 77 
3-7-2 نوع مصالح 78 
فصل چهارم: تحلیل وآنالیز سایت 81 
4-1 مقدمه 82 
4-2موقعیت مکانی سایت در شهرستان کامیاران 82 
4-3 چگونگی انتخاب سایت 83 
4-4 شیب و توپوگرافی سایت 84 
4-5 دید و منظر 85 
4-6 دسترسی ها 86 
4-7 نورگیری 87 
4-7 باد 88 
فصل پنجم: مبانی نظری و روند شکل گیری طرح 89 
5-1 نقش معماری در گردشگری 90 
5-1-1معماری به عنوان یک لازمه 90 
5-1-2معماری به عنوان یک جاذبه 94 
5- 2 احکام طراحی 95 
5-2-1 اصل یک: استفاده از فرهنگ بومی 95 
5-2-2 اصل دوم: طبیعت گرایی 95 
5-3 ایده های طراحی 98 
5-3-1 پلکانی بودن 99 
5-3-2 وجود آب و پل های متعدد 100 
5-3-3 تیپولوژی احجام 100 
5-3-4 استفاده از موتیف های سقف 101 
5-3-5 سایر ایده ها 102 
5-4 برنامه فیزیکی 102 
5-5 شرح و نحوه طراحی فضاها 104 
5-5-1 لابی 104 
5-5-2 بخش اداری 104 
5-5-3 سویت ها 105 
5-5-4 سویت های ویژه 105 
5-5-5 رستوران 106 
5-5-6بخش فرهنگی 106 
5-5-7 فضای فروشگاهی 107 
5-5-8 کمپ ها 108 
5-5- 9 فضای جمعی 108 
5-5-10 پارکینگ 108 
5-6 ترفندهای طراحی 109 
5-6-1 نحوه نورگیری واحد ها 109 
5-6-2 جهت گیری نسبت به بادها 110 
5-7: مدارک طراحی 112 
منابع و مآخذ 116 


 

: طراحی مجموعه تفریحی توریستی با رویکرد معماری پایدار و زیست گردشگری در منطقه هزارپیچ گرگان

چکیده

در دنیای امروز که زمان تعاملات فرهنگی و اجتماعی بین اقوام و ملل مختلف می باشد.بحث گردشگری,صنعتی عظیم و رو به رشد در همه عرصه های اقتصادی_فرهنگی جهان شده است.چراکه وضعیت کنونی شهرنشینی و تمدن ماشینی عصر حاضر سبب ایجاد یکنواختی نسبی در زندگی روزمره انسان ها شده است.از این رو سیر و سفر و گذران اوقات فراغت بخش جدایی ناپذیر زندگی افراد جامعه بخصوص شهرنشینان گشته است. از سوی دیگر با افزایش انفجار آمیز جمعیت و بحران های زیست محیطی و کمبود سوخت های فسیلی نظریه معماری پایدار را از بحث بر انگیزترین موضوعات معماری معاصر گردانده است.که دغدغه اصلی آن مربوط به مساله محیط زیست است. حال اگر گردشگری بدونه اثرات سوء به محیط باشد گردشگری پایدار نامیده می شود.پروژه پیشنهادی طراحی مرکزی برای تفریح و فراغت ساکنان بومی و همچنین معرفی و جذب گردشگر برای این خطه سرسبز که دارای جاذبه های فراوان گردشگری ست,با تکیه بر مباحث پایداری و توسعه پایدار می باشد.سایت مورد نظر برای طراحی, منطقه هزارپیچ واقع در ورودی غرب شهر گرگان در استان گلستان است. که دارای پتانسیل طبیعی,موقعیت مناسب و ارتباط آسان با بافت شهر می باشد.در کل مراحل انجام و طراحی این پروژه سعی شده که در حین طراحی و تامین نیازهای موضوع طرح,دخالت دادن ویژگی ها و عناصر طبیعی در طراحی مد نظر قرار گیرد.که همین امر سبب شکل گیری فرمی آمیخته و بر خاسته از سایت باشد تا هویتی مستقل به خود را پیدا کند.

فهرست مطالب
عنوان صفحه 

فصل اول: کلیات تحقیق 1
1-1 مقدمه 2
1-2 طرح مسئله 2
1-3 ضرورت واهمیت پروژه 4
1-4 اهداف پروژه 5
1-5-1 سوالات تحقیق 5
1-5-2 فرضیه های تحقیق 6
1-6 تعاریف واژه ها و اصطلاحات فنی 7

فصل دوم:مبانی نظری تحقیق 9
بخش اول:گردشگری(توریسم)ومحیط زیست 9
2-1مقدمه 10
2-2-1مفاهیم 10
2-2-2تعاریف 12
2-3 تاریخچه 15
2-4جایگاه گردشگری در فرهنگ اسلامی 16
2-4-1 جایگاه,نقش و تاثیر گردشگری در جامعه امروز 17
گردشگری پایدار 19
2-5 اکوتوریسم(طبیعت گردی) 22
2-5-1 ویژگی های اکوتوریسم 24
2-5-2 اکوتوریسم در جهان 25
2-5-3 اکوتوریسم در ایران 27
2-5-4 طراحی اکولوژیکی 29
2-5-5 شیوه های رشد صنعت طبیعت گردی 30
2-5-6مولفه های اکولوژیکی مهم در توسعه پایدار توریسم و اکوتوریسم 30
2-7 رابطه معماری و گردشگری 31
2-8محیط زیست 32
2-8-1 بررسی سیر تاریخی توجه به محیط زیست 36
2-8-2 معماری و ضرورت توجه به محیط زیست 37
2-8-3 وظایف و جایگاه عملکرد محیط زیست 40
بخش دوم:پایداری,توسعه و معماری پایدار 42
2-1 مقدمه 42
2-2-1مفاهیم 42
2-2-2تعاریف 43
2-3تاریخچه 45
2-4 پایداری 47
2-4-1 اهداف معماری پایدار 47
2-4-2 ابعاد پایداری 48
2-4-3 ارکان پایداری 48
2-5 معماری پایدار و نگرش های همسو 50
2-5-1 اصول در معماری پایدار 51
2-6 اهداف توسعه پایدار 52
2-6-1 اساس نگرش نادرست به توسعه 53
2-6-2 عواقب توسعه ناپایدار 53
2-6-3 اصول توسعه پایدار 54
2-6-4 توسعه پایدار شهری 55
2-6-5 مفهوم شهر پایدار 56
2-7گردشگری از دیدگاه توسعه پایدار 56
2-7-1عوامل گردشگری در محیط زیست و توسعه شهری 61
2-7-2 شاخص های برنامه ریزی به منظور توسعه گردشگری پایدار 61

فصل سوم:بررسی نمونه های موردی مشابه 64
3-1 مقدمه 65
3-2 نمونه داخلی 65
3-2-1مجتمع تفریحی، توریستی باری ارومیه 65
3-2-2 مجتمع گردشگری اقامتی کوهسنگی مشهد 69
3-2-3 نمک آبرود 73
3-2-4مجموعه گردشگری آبعلی 80
3-3 نمونه خارجی 81
3-3-1 مرکز تفریحی_تجاری جسولو مجیکا 81
3-3-2پارک حاشیه ای کرایم اسکایا(مسکو_روسیه) 83
3-3-3 ساماندهی و طراحی منظر قلعه پامبال(پرتقال) 85
3-4 تحلیل نمونه ها 88

فصل چهارم:مواد و روشها 89
4-1 روش پژوهش 90
4-1-1 تجزیه و تحلیل به روش سوات 90
4-1-2 متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی وشرح چگونگی بررسی واندازه گیری 
متغیرها 91
4-1-3 شرح کامل روش وابزار گردآوری داده ها 92
4-1-4 جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه 92
4-1-5 روشها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها 93
4-2 تجزیه و تحلیل سایت به روش (EIA) 93
4-2-1 مقدمه 93
4-2-2 مراحل کار در(EIA) 94
4-2-3 روش های ارزیابی محیط زیستی 94
4-2-4 تحلیل سایت به روش ارزیابی محیط زیستی 95

فصل پنجم:ضوابط و استانداردها 96
5-1 مقدمه 97
5-2 برنامه ریزی فیزیکی 97
5-3 خلاصه و نتیجه گیری جمعیتی 98
5-4 معرفی حوزه ها 99
5-4-1 فضای اقامتی 99
5-4-2 گالری و نمایشگاه 100
5-4-3 رستوران 102
5-4-4 فضاهای اداری 108
5-4-5 پارکینگ 109
5-4-6 فضاهای ورزشی 111
5-4-6-1 ابعاد زمین تنیس 111
5-4-6-2 ابعاد زمین والیبال 111
5-4-6-3 ابعاد زمین بسکتبال 112
5-4-6-4 بولینگ 113
5-4-6-5 بیلیارد 114
5-4-6-6 استخرهای شنا 116

فصل ششم:ارائه نقشه ها و مدارک 121
بخش اول: شناخت اجمالی شهر گرگان 122
6-1 مقدمه 122
6-2 مطالعات تاریخی 122
6-3 مطالعات اقلیمی 124
6-3-1 موقعیت جغرافیای شهر گرگان 124
6-3-2 شاخص های اقلیمی 125
6-3-3 راهکارهای طراحی اقلیمی 130
6-4 زمین شناسی 132
6-4-1 زلزله 132
بخش دوم:معرفی و تحلیل سایت 132
6-1 مقدمه 132
6-2 بازدیدکنندگان 133
6-3 موقعیت در سطح شهر و منطقه 134
6-4 ورودیها و دسترسیها به سایت 135
6-5 انتخاب محدوده دقیق طرح 137
6-6 توپوگرافی و شکل زمین در محدوده طرح 138
6-7 پوشش گیاهی منطقه 143
6-8 خرد اقلیم 144
6-9 پتانسیل های سایت 145
6-10 آب 146
6-11 بررسی حیات وحش محدوده ی طرح و مناطق همجوار 146
بخش سوم:اصول و مبانی نظری طرح 147
6-1 مقدمه 147
6-2 مبانی نظری شکل دهنده طرح 147
6-3 معماری پایدار 148
6-3-1 طراحی مطابق با اقلیم 148
6-3-2 مصالح,سازه و تکنیک ساخت 149
6-3-3 توجه به طبیعت و حفاظت از ارزش های طبیعی 149
6-3-4 طراحی انسانی 150
6-4 فرآیند طراحی معماری 150
6-3-5انتخاب محدوده دقیق طرح 151
6-5-1تحلیل سایت به روش ارزیابی محیط زیستی در پروژه مذکور 151
6-6 ایده های معماری و روند طراحی سایت 168
6-6-1 استراتژی های کلی طرح 168
6-6-2 شکل گیری هندسه کلی مجموعه 169
6-6-3 جهت گیری و توپوگرافی سایت 169
6-7 لکه گذاری عرصه ها 169
6-8 پارکینگ 171
6-9 ورودی و مسیر دسترسی 172
6-10 نحوه برخورد با طبیعت 173
6-11 ایده های طراحی 173
6-11-1 ایده های فرمی 174
6-11-2 ایده های اقلیمی 174
6-11-3 جهت گیری و فرم کلی 175
بخش چهارم:نقشه ها و مدارک 180
6-4-1 نقشه ها 180
6-4-2 پرسپکتیوها 188

فصل هفتم:بحث و نتیجه گیری 191
7-1 مقدمه 192
7-2 پاسخ به سوالات پژوهش 193
7-3 مقایسه نتایج با یافته های دیگر محققین 195
7-4 نتیجه گیری 197
7-5 پیشنهادات 199
منابع 201
پیوست ها 205

 

————————————————————————————————————————————–

برای دریافت فایل بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

————————————————————————————————————————————–