بسته تحقیقاتی بازآفرینی شهری

این بسته شامل 11 پایان نامه در زمینه بازآفرینی شهری می باشد که به صورت فایل word و pdf در اختیار شما قرار میگیرد. تمامی پایان نامه ها مربوط به سال 90 به بعد می باشد.    بازشناخت نقش پروژه های محرک توسعه شهری در بازآفرینی بافت های ارزشمند تاریخی ( نمونه موردی: منطقه 8...

بسته تحقیقاتی بتن خود متراکم

این بسته شامل 15 پایان نامه در زمینه بتن خود متراکم می باشد که به صورت فایل word و pdf در اختیار شما قرار میگیرد. تمامی پایان نامه ها مربوط به سال 90 به بعد می باشد. بررسی تاثیر خاکستر پوسته ی برنج بر خصوصیات خودتراکمی بتن خودتراکم چکیده استفاده از روسازی های بتنی...