بسته تحقیقاتی بهینه سازی سازه ها

این بسته شامل 8 پایان نامه در زمینه بهینه سازی سازه ها می باشد که به صورت فایل word و pdf در اختیار شما قرار میگیرد. تمامی پایان نامه ها مربوط به سال 90 به بعد می باشد.  بهینه‌سازی توپولوژی سازه های فضاکار با استفاده از تیپ بندی موثر اعضا و روش بهینه‌سازی جستجوی...

بسته تحقیقاتی قابلیت اعتماد سازه ها

این بسته شامل 29 پایان نامه در زمینه قابلیت اعتماد سازه ها می باشد که به صورت فایل word و pdf در اختیار شما قرار میگیرد. تمامی پایان نامه ها مربوط به سال 90 به بعد می باشد.  تحلیل قابلیت اعتماد سازه‌ها تحت بار انفجار چکیده در پژوهش حاضر هدف، ارزیابی احتمالاتی پاسخ...

بسته تحقیقاتی شبکه های عصبی در سیستم کنترل پرواز

این بسته شامل 3 پایان نامه در زمینه شبکه های عصبی در سیستم کنترل پرواز می باشد که به صورت فایل word و pdf در اختیار شما قرار میگیرد. تمامی پایان نامه ها مربوط به سال 90 به بعد می باشد.  ارایه روشی بهینه جهت عیب‌یابی سیستم‌های رادار با استفاده از راهکارهای هوشمند چکیده...

بسته تحقیقاتی تحلیل کنترل موتور القایی

این بسته شامل 5 پایان نامه در زمینه تحلیل کنترل موتور القایی می باشد که به صورت فایل word و pdf در اختیار شما قرار میگیرد. تمامی پایان نامه ها مربوط به سال 90 به بعد می باشد.  کنترل دور مد لغزشی تطبیقی موتورهای القایی چکیده در این پایان‌‌نامه یک تکنیک کنترل مد لغزشی...

بسته تحقیقاتی عملکرد سیستم های حمل و نقل هوشمند

این بسته شامل 6 پایان نامه در زمینه عملکرد سیستم های حمل و نقل هوشمند می باشد که به صورت فایل word و pdf در اختیار شما قرار میگیرد. تمامی پایان نامه ها مربوط به سال 90 به بعد می باشد.  ارزیابی اقتصادی پروژه‌های سیستم‌های حمل و نقل هوشمند (ITS) در حمل و نقل...