بسته تحقیقاتی طراحی بیمارستان

    این بسته شامل 13 پایان نامه در زمینه طراحی بیمارستان می باشد که به صورت فایل word و pdf در اختیار شما قرار میگیرد. تمامی پایان نامه ها مربوط به سال 90 به بعد می باشد. طراحی بیمارستان ناباروری با رویکرد سلامت روان چکیده ناباروری یکی از مشکلات رو به رشد بهداشتی است...

بسته تحقیقاتی سلولهای خورشیدی پلاسمونیک

    این بسته شامل 3 پایان نامه در زمینه سلولهای خورشیدی پلاسمونیک می باشد که به صورت فایل word و pdf در اختیار شما قرار میگیرد. تمامی پایان نامه ها مربوط به سال 90 به بعد می باشد. ارتقاء جذب در سلولهای خورشیدی با استفاده از پلاسمونیک چکیده پلاسمونیک شاخه‌ای از...

بسته تحقیقاتی رتبه بندی شرکت در بورس

    این بسته شامل 6 پایان نامه در زمینه رتبه بندی شرکت در بورس می باشد که به صورت فایل word و pdf در اختیار شما قرار میگیرد. تمامی پایان نامه ها مربوط به سال 90 به بعد می باشد. تحلیل مثلثی رتبه بندی حاکمیت شرکتی، رتبه بندی مسئولیت اجتماعی شرکت و رتبه بندی عملکرد مالی...

بسته تحقیقاتی تنش پسماند

    این بسته شامل 9 پایان نامه در زمینه تنش پسماند می باشد که به صورت فایل word و pdf در اختیار شما قرار میگیرد. تمامی پایان نامه ها مربوط به سال 90 به بعد می باشد. بررسی تجربی و شبیه سازی اثر ساچمه زنی بر تنش پسماند آلیاژ آلومینیوم 2024 چکیده ساچمه زنی که روشی متداول...

بسته تحقیقاتی تشخیص هویت بر اساس عنبیه

    این بسته شامل 4 پایان نامه در زمینه تشخیص هویت بر اساس عنبیه می باشد که به صورت فایل word و pdf در اختیار شما قرار میگیرد. تمامی پایان نامه ها مربوط به سال 90 به بعد می باشد. تقطیع سریع عنبیه برای تشخیص هویت بیومتریک چکیده تشخیص هویت از دیرباز مورد نیاز انسان بوده...