بسته تحقیقاتی بازآفرینی شهری

این بسته شامل 11 پایان نامه در زمینه بازآفرینی شهری می باشد که به صورت فایل word و pdf در اختیار شما قرار میگیرد. تمامی پایان نامه ها مربوط به سال 90 به بعد می باشد.    بازشناخت نقش پروژه های محرک توسعه شهری در بازآفرینی بافت های ارزشمند تاریخی ( نمونه موردی: منطقه 8...

بسته تحقیقاتی بتن خود متراکم

این بسته شامل 15 پایان نامه در زمینه بتن خود متراکم می باشد که به صورت فایل word و pdf در اختیار شما قرار میگیرد. تمامی پایان نامه ها مربوط به سال 90 به بعد می باشد. بررسی تاثیر خاکستر پوسته ی برنج بر خصوصیات خودتراکمی بتن خودتراکم چکیده استفاده از روسازی های بتنی...

بسته تحقیقاتی بهینه سازی سازه ها

این بسته شامل 8 پایان نامه در زمینه بهینه سازی سازه ها می باشد که به صورت فایل word و pdf در اختیار شما قرار میگیرد. تمامی پایان نامه ها مربوط به سال 90 به بعد می باشد.  بهینه‌سازی توپولوژی سازه های فضاکار با استفاده از تیپ بندی موثر اعضا و روش بهینه‌سازی جستجوی...

بسته تحقیقاتی قابلیت اعتماد سازه ها

این بسته شامل 29 پایان نامه در زمینه قابلیت اعتماد سازه ها می باشد که به صورت فایل word و pdf در اختیار شما قرار میگیرد. تمامی پایان نامه ها مربوط به سال 90 به بعد می باشد.  تحلیل قابلیت اعتماد سازه‌ها تحت بار انفجار چکیده در پژوهش حاضر هدف، ارزیابی احتمالاتی پاسخ...

بسته تحقیقاتی شبکه های عصبی در سیستم کنترل پرواز

این بسته شامل 3 پایان نامه در زمینه شبکه های عصبی در سیستم کنترل پرواز می باشد که به صورت فایل word و pdf در اختیار شما قرار میگیرد. تمامی پایان نامه ها مربوط به سال 90 به بعد می باشد.  ارایه روشی بهینه جهت عیب‌یابی سیستم‌های رادار با استفاده از راهکارهای هوشمند چکیده...